You are on page 1of 38

TEKNOLOGI UNTUK

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
SHAMLA DEVI A/P
MURUGAN
PUUVANESWARI A/P
VASUTHEVAN
VINITHA A/P MEROIVIRAN

TAJUK

VIDEO UNTUK
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

ISI KANDUNGAN
Peranan Video dalam PdP
Sumber dan format fail video
Teknik merakam video

PENGENALAN
Video merupakan satu alat bantu
mengajar kepada guru dalam
menyampaikan pelajaran.
Video juga mampu membangun modal
insan yang seimbang melalui paparan
maklumat berbentuk gambar yang
bergerak.

Peranan
Video
dalam
PdP

1. Maklumat lebih
realistik
Video mampu menyampaikan sesuatu maklumat secara
lebih realistik atau menyerupai keadaan yang sebenar.

Contohnya, guru hendak menerangkan tentang zaman air


batu.

Penggunaan video amat sesuai kerana ianya menyerupai


keadaan sebenar yang telah disunting dengan sistematik
dan mudah difahami oleh pelajar

2. Mampu merangsang
pelbagai deria
Video merupakan satu pengabungjalinan media yang
lain seperti audio, grafik dan sebagainya.

Ini dapat meningkatkan lagi keberkesanan proses


penyampaian pdp kerana video mampu meransang
pelbagai deria seperti pendengaran dan penglihatan.

3. Memudahkan proses pengulangan


Menerusi penggunaan video, pengulangan boleh di
lakukan secara berulang-ulang kali supaya murid
dapat memahami dengan lebih baik.

Keadah ini juga sangat sesuai dalam pembelajaran


Flipped Classroom.

4. Meningkatkan keberkesanan proses


PdP
Video

mampu

meningkatkan

keberkesanan

pembelajaran kerana ia dapat menjana pemikiran


kritis pelajar

Murid juga boleh belajar secara individu atau


kumpulan tanpa kehadiran guru.

5. Mampu mengubah emosi dan sikap


Peranan video yang bersifat realistik mampu meraih
emosi seseorang dengan lebih mudah berbanding
penggunaan imej yang bersifat statik.

Berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di


luar bilik darjah.

6. Menjimatkan masa, tenaga dan


perbelanjaan
Guru-guru hanya perlu memuat turun serta mengeditnya
mengikut kesesuaian pembelajaran.

Proses pengajaran menjadi lebih mudah kerana tayangan


video disertakan dengan elemen-elemen imej, muzik dan
suara latar untuk menarik perhatian dan memberi
penerangan kepada murid.

CONTOH VIDEO
ZAMAN AIR BATU

https://www.youtube.com/watch?v=owWceJ7zYP4

FORMAT FAIL VIDEO

MPG
Bermaksud Motion Pictures Expert Group.
Digunakan dalam penghasilan VCD

AVI (Audio Video Interleave)


Video for Windows
Diperkenalkan oleh Microsof pada tahun 1992.
Membolehkan audio dan video dimainkan secara
serentak bagi sebuah file video digital.

MOV
Format video untuk perisian Quicktime
Dibangunkan oleh Apple Computer Company

Teknik merakam video


Terdapat pelbagai jenis
pergerakan kamera video dalam
menghasilkan video. (teknik
mengambil syot)
Jenis-jenis pergerakan kamera
video boleh disimpulkan seperti
dalam jadual.

JENIS-JENS
PERGERAKAN
Jenis Pergerakan
Penerangan
Panning
Pan right
Pan left

Gerakan kamera ke arah kiri


atau ke kanan.
Pergerakankamera video ke kiri.
Pergerakan kamera video ke
kanan.

Tilting
Tilt up
Tilt down

Gerakan kamera secara


menegak (vertical) atau atas
bawah.
Pergerakan kamera ke atas.
Pergerakan kamera ke bawah.

Jenis Pergerakan
Dolly
Dolly in
Dolly out

Penerangan
Pergerakan dolly melibatkan
pergerakan kamera yang dipasang
pada tripod ditolak (dolly in).
Pergerakan dolly melibatkan
pergerakan kamera yang dipasang
pada tripod diundur (dolly out).

Tracking
Track in
Track out

Gerakan kamera lurus ke depan


atau ke belakang bantuan dolly atau
rel kereta.
Gerakan maju ke depan.
Gerakan ke belakang.

Trucking

Sama dengan dolly atau tracking.

Crane up and Down

Gerakan kamera meninggi atau


merendah.

Jenis Pergerakan

Penerangan

Following Shot

Gerakan kamera mengikuti objek


atau pelakon.

Zoom in and zoom out Pergerakan lensa menjauhi atau


mendekati objek.

Crab right and left


Swing right and left

Pergerakan kamera geser ke


kanan atau ke kiri.
Pergerakan kamera lengkung ke
kanan atau ke kiri.

Ring shot

Pergerakan kamera memutari


objek.

Subjective shot

Pergerakan kamera mewakili


atau menjadi mata objek.

Travelling shot

Pergerakan kamera
berjalan/menyapu semua objek.

TEKNIK PANNING
Sebelum memulakan aksi panning, cari poin permulaan
dan poin akhir, iaitu dari mana bermulanya imej yang anda
ingin rakamkan dan di poin mana rakaman itu berakhir.

Teknik ini digunakan menghasilkan sesuatu imej.

TEKNIK PANNING

TEKNIK TILTING
Tujuan : menunjukkan ketinggian bangunan, pokok, cerun atau
untuk membanding beza dua objek yang berlainan saiz.

contoh : rakam bangunan KLCC


bermula dari puncak
menurun secara perlahan ke bahagian jambatan .
kemudian menurun dengan perlahan-lahan ke bahagian
bawah dan berhenti di air pancutan di tengah kolam buatan.

TEKNIK TILTING

PERGERAKAN DOLLY
Pergerakan dolly memerlukan anda menolak dan mengundur
kamera yang dipasangkan di atas tripod beroda.
Bagi menghasilkan pergerakan yang licin, lantai hendaklah rata.
Tempat bermula dan berhenti hendaklah ditandakan dengan
pita.
Apabila anda melakukan dolly out, anda akan berakhir di tempat
anda bermula tadi.
Gunakan mod fokus automatik.

PERGERAKAN DOLLY

PERGERAKAN TRUCK
Boleh guna kerusi beroda ketika buat penggambaran.
Lensa hendaklah berada dalam fungsi sudut luar dan guna
mod fokus automatik.
Digalakkan membuat tanda dengan pita di atas lantai pada titik
permulaan dan berakhir.
Pergerakan hendaklah licin dan ulang shot beberapa kali untuk
mendapat shot yang terbaik.
Teknik ini digunakan bagi merakamkan objek yang sedang

PERGERAKAN TRUCK

Rancangan dan penyediaan

1.

Tetapkan Tujuan dan Objektif

2.

Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan

3.

Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai

4.

Menulis Skrip

5.

Bersedia Membuat Penggambaran

6.

Sediakan Bahan-Bahan Grafik

7.

Sediakan Bahan dan Peralatan

8.

Mulakan Penggambaran

9.

Menyunting

10. Membuat Rakaman Audio


11. Prebiu
12. Gunakan Dalam Pengajaran
13. Penilaian

Rancangan dan penyediaan


1. Tetapkan Tujuan dan Objektif

Pastikan anda tahu matlamat rancangan anda menghasilkan


bahan video. Siapakah kumpulan sasarannya dan
bagaimana bahan itu akan digunakan dalam pengajaran.

2. Buat penyelidikan dan sediakan bahan


Kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat,
gambar dan sebagainya yang anda fikirkan berguna untuk
penggambaran.

3. Pilih bahan-bahan yang sesuai


Bahan yang anda kumpul mungkin terlalu banyak. Pilih
bahan-bahan yang difikirkan benar-benar perlu.

4. Menulis skrip
Di sinilah boleh mencurahkan idea anda secara berurutan
dan berstruktur.

5. Bersedia membuat penggambaran


Sediakan jadual penggambaran. Sekiranya anda bekerja
dalam pasukan, tetapkan tugas masing-masing.

6. Sediakan bahan-bahan grafik


Anda perlu menyediakan bahan-bahan grafik sebelum
penggambaran dimulakan. Kalau tidak ia akan mengganggu
kelancaran.

7. Sediakan bahan dan peralatan


Pastikan bahan dan peralatan bersedia dan berfungsi.

8. Mulakan penggambaran
Anda mungkin akan membuat penggambaran luar dan
dalam.

9. Menyunting
Setelah membuat rakaman, suntingan perlu dibuat.

10. Membuat rakaman audio


Langkah ini adalah untuk memasukkan narasyen, kesan
bunyi dan muzik latar.

11. Prebiu
Rancangan perlu dipratonton oleh satu kumpulan kecil dan
kemudian perbaiki kesilapan sekiranya ada.

12. Gunakan dalam pengajaran


Di sinilah anda menggunakan program video yang telah
dihasilkan.

13. Penilaian
Di sinilah anda perlu menilai bahan video itu dari segi
kesesuaiannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

RUJUKAN
BUKU
Noriati A. Rashid,Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed
Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hasan, (2009).Teknologi
dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor: Oxford
Fajar Sdn.Bhd.
Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir, (2007).Teknologi
Video Digital: Teori dan Praktis.Kuala Lumpur. Venton
Publishing.
Ismail Zain, (2002).Aplikasi Multimedia Dalam
Pengajaran.Kuala Lumpur. Utusan Publication Sdn. Bhd.

RUJUKAN
INTERNET
Bab7 video dalam pendidikan. (2016).Slideshare.net. Dicapai
pada 12 Ogos 2016, daripada
http://www.slideshare.net/SitiZulaikhaSalleh/bab7-video-dalam-pendidika
n

Format fail video dan audio yang disokong dalam PowerPoint PowerPoint. (2016).Support.office.com. Dicapai pada 13 Ogos
2016, daripada
https://support.office.com/ms-my/article/Format-fail-video-danaudio-yang-disokong-dalam-PowerPoint-d8b12450-26db-4c7b-a5c1
-593d3418fb59
Keperluan Asas Sebelum Merakam Video. (2008).Tutorial Asas
Perolehan Video & Shooting.Dicapai pada 13 Ogos, daripada

TERIMA
KASIH