You are on page 1of 9

GENERATORSKI I

VODENI PLIN

to je generatorski plin ?
Generatorskiili
zrani plin jesmjesa duika i

ugljikova monoksida
Nastaje prolaskom zraka kroz stupac
uarena goriva. Pritom sav ugljik u gorivu, u
donjem sloju stupca gdje je zrak u suviku,
izgori u ugljikov dioksid uz jako razvijanje
topline.
Sloj se zagrije na vie od 1000C, pa se pri
toj temperaturi ugljikov dioksid reducira
ugljikom u monoksid.

Pravilnim omjerom vrstoga goriva i


koliine zraka postie se velik udio
gorivog monoksida.
Ako se preko uarenog koksa u
generatorima umjesto zraka dovodi
vodena para, nastaje vodeni plin.

Vodeni plin
Vodeni plin (plavi plin, sintetski plin) jest
smjesa koja se sastoji od ugljikova
monoksida i vodika oneienih s malim
koliinama CO2, N2, CH4i O2. Posjeduje
visoku kalorinu vrijednost.
Slui kao sirovina u sintezi organskih
spojeva, kao gorivo kod varenja,
proizvodnje stakla i u drugim industrijama
gdje je potrebno razviti visoku
temperaturu.

Vodeni

plin se proizvodi tako da se


para prevodi preko uarenog ugljena
ili koksa.

Za to se koriste...?
Mnogo su se koristili za loenje
komornih pei u koksarama i
plinarama, peima za taljenje stakla,
Siemens-Martinovim peima i dr.
U te se svrhe u novije doba sve rjee
primjenjuju zbog uvoenja novih
U industrijski razvijenim zemljama
praktiki vie nemaju vanosti.

Hvala na panji!

Izradio Neven Jaganjac, 4.a