You are on page 1of 19

“ДЕЦИМАЛНИ БРОЈЕВИ”

ОШ СТЕФАН НЕМАЊА

0 ИСТО ШТО И 5 .TEMA: ДА ЛИ ЈЕ 5.

ШTA СУ ТО ДЕЦИМАЛНИ ЗАПИСИ РАЗЛОМКА .

1 10 2 100 42 1 000 1 10 000 128 100 .ДЕФИНИЦИЈА Разломци који у имениоцу имају декарну јединицу називају се децимални разломци.

ШTA СУ ТО ДЕЦИМАЛНИ БРОЈЕВИ .

99 549.ДЕФИНИЦИЈА Бројеве које записујемо тако што цели део раздвојимо запетом (зарезом) од дела који није цео називамо децимални број.17 динара . 9.

а + c ‗ а+c б б б а .Разломци једнаких именилаца сабирају се или одузимају тако што се именилац препише. а бројиоци сабирају односно одузимају.c ‗ а-c б б б .

КАКО MНОЖИМО И ДЕЛИМО РАЗЛОМКЕ У ДЕЦИМАЛНОМ ЗАПИСУ .

Уколико децимални број множимо декарном јединицом децимални зарез померамо ДЕСНО за онолико нула колико их декарна јединица има 1.665 * 100 = 166.→ .5 .

.65 : 10 = 2.Уколико децимални број делимо декарном јединицом децимални зарез померамо ЛЕВО за онолико нула колико их декарна јединица има 23.365 ← .

833 ‾ 6 бесконачан периодични 50 децимални број ‾ 48 20 ‾ 18 20 .За радозналце !!! Поређење разломака облика а у децмалном запису б б (*25 5 ‗ 125 ‗ 0. 11:6= 1.25 4 100 дек.

Где се све сусрећемо са децималним бројевима .

.

… до сада смо мало вежбали .

0 ИСТО ШТО И 5 . а сада да поверимо знање...... ДА ЛИ ЈЕ 5.

ДА 5.0 ЈЕ ИСТО ШТО И 5 .

ДЕЦИМАЛНИ БРОЈЕВИ *домаћи задатак* .

06*10)= в) 0.651*10= Упиши одговарајућу декарну јединицу: а) 3.98 динара).68:100) +(35.2) + 5.34= б) 31.Задатак Реши следеће примере: Реши следеће примере: а) 267.8*0.99 динара).98). Понела је 1000 динара.01*10= а) (0. Мама је на том списку написала: Купити: два хлеба (30.115*100= б) (123.Колики је кусур? .5*___= 35 б) 0.045*____= 4.5 Исидору је мама послала у продавницу и дала јој списак намирница. 500г сира (1кг=200. 1l јогуртa (140.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ Ива Антић Анастасија Мијовић Јелена Ђорђевић .