UNITĂȚILE MAJORE ALE

RELIEFULUI TERESTRU – pag.36Corint

Prin RELIEF înțelegem
suprafeței Pământului.
Dacă

orice

neregularitate

privim un glob terestru, observăm două mari
denivelări ale scoarței terestre: CONTINENTE ȘI
OCEANE.

a

CONTINENTELE – au
următoarele trepte de relief:


- munți și podișuri înalte (situate la
peste 1000 m înălțime)
- podișuri joase, depresiuni și
dealuri (300 – 1000 m)
câmpii (între 0 și 300 m)

OCEANELE – trepte de
relief:
Platforma continentală (0, -200 m)
Abruptul continental (până la
adâncimi de – 3000, - 4000 m)
Platoul oceanic (câmpia abisală) –
coboară până la -6000 m
Dorsalele oceanice
Fosele abisale (gropile abisale)situate la adâncimi mai mari de -6000
m.

OCEANE- TREPTE DE RELIEF

IDENTIFICAȚI CONTINENTELE ȘI
OCEANELE.

VIZIONARE PLĂCUTĂ !

https://www.youtube.com/watch?v=n3
3eFA1fxog