You are on page 1of 11

GGGE 1153 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

Tajuk : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
(LMS) & COURSE MANAGEMENT SYSTEM
Ahli Kumpulan 3 :
(CMS)
Nurain Binti Hisham
A151680
Nur Azrenna Binti Ahmad Jumry
A161791
Pensyarah : Dr. Siti Fatimah Binti Mohd
Yassin

TUGASAN
BERKUMPULA
N 2 : LMS &
CMS

Dikenali sebagai Sistem Pengurusan
Pembelajaran (SPP) iaitu aplikasi
pendidikan yang membantu proses
pengajaran dan pembelajaran antara
tenaga pengajar dan pelajar.

LE
AR
MA NI
(LM NAG NG
S) E M
EN
TS

YS
TE

M

APAKAH LMS?
Learning Management System adalah merupakan sebuah aplikasi
perisian untuk pentadbiran, dokumentasi dan laporan program
latihan, kelas serta aktiviti dalam talian, e-learning program dan
kadar latihan.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan MAMPU. MAMPU telah
merintis LMS di bawah inisiatif Open Source Software (OSS).
LMS boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu

source.

proprietary

dan

open

Contoh LMS proprietary yang biasa digunakan adalah Blackboard

manakala contoh bagi LMS open source pula ialah Moodle yang popular dan
digunakan secara meluas kerana ia adalah percuma dan boleh di ubah suai.

CO
SY URS
ST E M
EM
A
(CM NAG
S) E M

EN

T

APAKAH CMS?
I.

Direka untuk membantu dan menyokong sewaktu proses pengajaran dan

pembelajaran dalam kursus pendidikan atau akademik. Sebagai contoh, tenaga pengajar (guru
atau pensyarah) dapat mewujudkan sebuah laman web kursus bagi membolehkan dokumen dimuat
naik dalam format seperti Microsoft Word, Power Point dan lain-lain tanpa perlu menukar
format kepada format web seperti HTML yang agak rumit.
II.

Secara tidak langsung proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah atau dewan kuliah
menjadi lebih mudah

apabila CMS menjadi pilihan utama tenaga pengajar. Selain itu,

penggunaan CMS yang cekap dapat menyokong pembelajaran jarak jauh
bagi pelajar yang mengambil PJJ kerana CMS mempunyai lembaga permohonan yang kukuh.
Tenaga pengajar dapat menghantar intipati kursus kepada pelajar melalui aktiviti pembelajaran
yang berbeza dan dapat menyelia perbincangan kursus melalui lembaga perbincangan.

PERBEZAAN ANTARA :
Learning Management System (LMS)

Urusan pendaftaran

Course Management System (CMS)

& pengurusan pendaftran

● Sebagai alat komunikasi sesuatu perkara

kursus pelajar

antara pengajar dan pelajar

Penyediaan laporan agregat

Pengajar atau pensyarah memuat naik soalan

peperiksaan atau kuiz dan pelajar akan menjawab

talian

Memudahkan

pensyarah

untuk

soalan tersebut secara atas talian.

memuatnaik nota kuliah dan membuat

Pengurusan bahan kursus dengan memasukkan

pengumuman

sukatan

penggunaan i-Folio

pembelajaran,

racangan

semester,

rancangan harian, pengumuman, bahan kursus,

Penyimpanan bahan kursus secara dalam

Pensyarah

dapat

penting
menilai

melalui
kemajuan

tugasan, kerja kursus, skema pemarkahan, kuiz,

pelajar dengan lebih cekap dan efisen

prestasi pelajar (gred) dan kehadiran kelas.

melalui kuis atas talian yang dijalankan

Sebagai katalog kursus dengan menyenaraikan

Perkongsian maklumat bersama pelajar

1. Moodle
2. Docebo
3. Claroline (http://www.claroline.net)
4. Dokeos

(http//www.dokeos.com)

5. Sakai

(

http://www.sakaiproject.org)
6. Olat

(http://www.olat.org/)

7. Schoology

(

https://www.cshoology.com/)
8. Latitude Learning (
https://lms.latitudelearning.com)
9. Internet Corse Reader (
http://www.freemoddle.org)
10.E-tutor

(

http://www.hometuitionmalaysia.com)

SUMBER PERISIAN
PERCUMA LMS DAN
CMS
Open Source Software (OSS)

bagi

Learning Management System (LMS)
dan Course Management System (CMS)
yang boleh digunakan.

KESIMPULAN
Sistem pendidikan dalam negara yang semakin membangun seiring dengan
pembangunan pesat dalam ICT telah memberikan suatu anjakan paradigma
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap individu berpeluang
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan melalui medium seperti LMS dan
CMS yang dibangunkan oleh kerajaan agar rakyat Malaysia mampu berdaya
saing dengan negara maju yang lain khususnya pelajar di universiti, kolej,
matrikulasi awam mahupun swasta.

RUJUKAN
AA. Sejzi et.al (2013). Learning Management System (LMS) and Learning Content Management System
(LCMS) at Virtual University. Fakulti Pendidikan, UTM. 2 nd International Seminar on Quality and Affordable
Education (ISQAE 2013).