You are on page 1of 8

Biotopul

• Biotopul reprezintă un mediu de viață cu
caracteristici ecologice relativ omogene
pe care se dezvoltă o biocenoză

 Factori: Fizici. acvatic etc. insular. fizico-chimici și relațiile dintre acești factori Structura biotopului determină configurația ecosistemului.  chimici. edafic. Geografici. ea putând fi caracterizată de diferite tipuri de mediu: continental.  mecanici.  fizici. mecanici. factorii geografici. .Rețineți!  În structura biotopului sunt incluse substanțele anorganice.

de pildă. fără a fi necesari existenței viețuitoarelor: inundațiile. •de influență. o furtună etc. se pot grupa în: •de existență. aerul. apa etc. care intervin uneori. modificările lor din diverse motive (inclusiv poluare) determinând transformări ale biocenozei și. care alcătuiesc biotopul. poleiul. pot modifica acțiunea temperaturii asupra organismelor. ale ecosistemului. Factorii abiotici. . implicit. umiditatea și vântul. care se manifestă prin modificarea modului de intervenție al altor factori. ce acționează nemijlocit asupra organismelor vii •indirecți.Factori Factorii abiotici. Se mai pot deosebi și factori: •direcți. constituie o componentă activă a ecosistemului. după modul cum acționează. care sunt absolut necesari supraviețuirii: lumina.

. prin imprimarea unor trăsături particulare ale altor factori ecologici (lumină. luminozitatea și umiditatea se intensifică. iar vântul. •Poziția geografică pe glob a unui ecosistem va indica integrarea acestuia într-o anumită zonă climatică. deci cu anumite caracteristici ale factorilor ecologici. Influența lor asupra organismelor dintr-un ecosistem este indirectă. •Altitudinea reprezintă un factor ecologic important în distribuția organismelor în diverse ecosisteme din aceeași zonă climatică. umiditate etc.). Cu creșterea altitudinii scade atât temperatura. cât și presiunea atmosferică.Factorii geografici Joacă un rol important în caracterizarea biotopului unui ecosistem. temperatură.

iar cu rol mai puțin important. curenții de aer se pot grupa în vânturi cu caracter de regim (alizeele) sau cei ce suflă cu o anumită periodicitate (de exemplu. mai ales acolo unde textura solului este de natură nisipoasă sau constituită din și aluviuni. •Gravitația influențează configurația evoluția biotopurilor terestre și marine. . cutremurele de pământ și erupțiile vulcanice. Vânturile din prima categorie au rolul ecologic cel mai important. De pildă. •Presiunea atmosferica acționează ca factor de selecție în conexiune cu alți factori. sunt cei reprezentați de mișcarea aerului (vântul) și apei (curenții). cu rol important în ecosistem. •Câmpul magnetic terestru. Din punct de vedere ecologic.Factorii mecanici Dintre factorii mecanici cei mai cunoscuți. •Vântul. ducând astfel la o anumită compoziție a biocenozei. curenții aerieni care acționează pe suprafețe întinse lipsite de un strat vegetal continuu determină cu timpul apariția fenomenului de eroziune. crivățul a cărui intensitate maximă este iarna) și vânturi cu caracter neperiodic (furtuni. uragane). Variațiile spontane ale acestuia perturbă activitatea normală a viețuitoarelor și declanșează reacții de adaptare. Eroziunea eoliană este foarte accentuată în zonele stepice și de pustiu.

activitatea fiziologică. influențează structura. Viața organismelor este influențată de lumină prin trei aspecte: durată.Factorii fizici •Temperatura. Temperatura atmosferică condiționează în mare măsură existența organismelor terestre. Lumina. dinamica și succesiunea biocenozelor afectate. distribuția și dinamica organismelor. unele observații au arătat că în unele situații el capătă caracter de regim cu efecte ecologice complexe  . comportamentul. acționând asupra repartiției lor pe suprafața globului. ca factor ecologic influențează structura. intensitate și lungime de undă Focul. ca factor fizic. Deși focul este considerat ca un factor distructiv.

Prezența azotului în organismele vii este legată. Azotul elementar se află în atmosferă în proporție de 78. azotul nu exercită în mod obișnuit nici o acțiune asupra majorității organismelor.44% (peste 3/4 din volum). ființele vii se grupează în aerobe (majoritatea plantelor și animalelor pluricelulare și o parte din cele monocelulare) și anaerobe (unele microorganisme). Pentru lumea vie. Pătrunderea sa în componentele biocenozei se realizează numai după ce a fost fixat de anumite microorganisme (de exemplu Rhizobium phaseoli. R. trifolii etc. •Oxigen. substanțe caracteristice vieții. precum și prin metabolizarea unor compuși organici de către plante și animale. Sub aceasă stare. . oxigenul are rol esențial în respirație. mai ales de compoziția proteinelor.Factorii chimici •Azotul. În funcție de capacitatea organismelor de a folosi în respirație oxigen molecular liber sau inclus în substanțe organice.).

.Acvatic. Terestru. Cavernicol. • Categorii de biotop: Subteran.