Uzależnienia

:
Nałóg to uzależnienie,
przymusowe przyjmowanie
substancji uzależniającej,
psychiczne i fizyczne
przyzwyczajenie się
do tej substancji.
Powoduje negatywne
skutki zdrowotne
i społeczne.

Narkotyki(DOPY)
 Potoczna nazwa substancji
psychoaktynych
• substancje, których regularne
przyjmowanie prowadzi
do uzależnienia fizycznego,
• wszystkie substancje psychotropowe,
które aktualnie są nielegalne (tzw.
policyjna definicja narkotyku; narkotyk z
punktu widzenia obowiązującego prawa).

Najczęściej zażywane
narkotyki(DOPY) w Polszy
• Marihuana – (suszone i
czasem sfermentowane kwiatostany zawierajce s
ubstancje psychoaktywne z grupy kannabinoli,
działające agonistycznie na receptory
kannabinoidowe)
• Amfetamina – (organiczny związek chemiczny)
• LSD – (organiczny związek
chemiczny, psychodeliczna substancja
psychoaktywna)
• DMT – (organiczny związek chemiczny,
dwumetylowa
pochodna tryptaminy, psychodeliczna substancja
psychoaktywna)

Etapy uzależnienia od narkotyków:
1.Inicjacja - pierwszy etap mają za sobą zarówno osoby, które chociaż raz czegoś spróbowały,
jak i te, które nabywają kolejnych doświadczeń z „braniem”.
2.Etap eksperymentowania - część osób może poprzestać na jednokrotnym lub kilkakrotnym
spróbowaniu danej substancji psychoaktywnej, inni z kolei mogą kontynuować swoje
doświadczenia i wejść w kolejny etap „eksperymentowania” z narkotykami. Faza ta obejmuje
pewien motyw poznawczy, czyli chęć sprawdzenia jak działa dany narkotyk, jakie wywołuje
skutki. Jeżeli u danej osoby ciekawość i chęć eksperymentowania jest silniejsza niż pewne
racjonalne przesłanki i argumenty, może to oznaczać, iż ma ona pewne kłopoty w sferze emocji,
które zyskują kontrolę nad jej postępowaniem.
3.Etap używania i nadużywania substancji - zdaniem wielu specjalistów w przypadku
narkotyków, zwłaszcza tych silnych w ogóle nie można mówić o fazie używania, gdyż praktycznie
każde ich „użycie” już stanowi nadużycie. O nieproblemowym „używaniu” narkotyków mówią
zazwyczaj osoby je zażywające lub osoby z ich najbliższego otoczenia, stosujące mechanizmy
obronne i próbujące bagatelizować związane z tym ryzyko.
4. Etap uzależnienia - kolejnym etapem następującym po fazie nadużywania narkotyku jest już
uzależnienie. WHO definiuje je jako „psychiczny, a niekiedy fizyczny stan wynikający z interakcji
między żywym organizmem a lekiem, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi
reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy, w
celu doświadczenia jego wpływu na psychikę, a niekiedy by uniknąć przykrych objawów
towarzyszących brakowi leku. Tolerancja może wystąpić, ale nie musi. Osoba może być
uzależniona od więcej niż jednej substancji”.
 

Alkohol
• napój zawierający etanol, jedna z
najpopularniejszych używek. Napoje
alkoholowe dzielone są
na piwa, wina oraz alkohole
spirytusowe.

Etapy uzależnienia od
alkoholu:
Etap 1 - picie towarzyskie:
picie sprawia przyjemność
wzrost tolerancji i ochoty na alkohol
Etap 2 - ostrzegawczy:
szukanie okazji do picia
inicjowanie wypijania kolejek
po wypiciu lepsze samopoczucie
alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
rozpoczęte picie kończy się "urwaniem filmu"
próby picia ukrytego, w samotności, na kaca
Etap 3 - krytyczny:
wyrzuty sumienia - "kac moralny"
"klin" przynosi ulgę
zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
nieobecności w pracy
usprawiedliwianie picia licznymi okazjami
wzrost agresywności, konflikty z prawem
zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
zaburzenia popędu seksualnego
picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
składanie przysiąg abstynencji
poczucie pustki bezradności
Etap 4 - chroniczny:
okresy długotrwałego opilstwa
picie poranne
upijanie się w samotności
spadek tolerancji na alkohol
sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
rozpad więzi rodzinnej
wynoszenie rzeczy, kradzieże - w celu zdobycia alkoholu
degradacja zawodowa i społeczna
otępienie alkoholowe – "wtórny analfabetyzm"
alkohol staje się jedynym celem w życiu
psychozy alkoholowe – "delirium"
padaczka alkoholowa
choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
skrajne wyczerpanie organizmu

Hazard
• wszystkie gry pieniężne, w których o
wygranej w mniejszym lub większym
stopniu decyduje przypadek

Etapy uzależnienia od
hazardu
Opisywane są cztery fazy rozwoju uzależnienia od hazardu:
Faza zwycięstw - granie okazjonalne, fantazjowanie na temat wielkich wygranych,
duże wygrane powodujące coraz silniejsze pobudzenie, coraz częstsze zakłady
i coraz wyższe stawki; człowiek zaczyna wierzyć w to, że będzie zawsze wygrywać
a w przypadku osiągnięcia "wielkiej wygranej" dąży do jej powtórzenia
(nieuzasadniony optymizm) coraz częściej ryzykując coraz to większe kwoty;
Faza strat - stawiając na wysokie zakłady naraża się na wysokie straty; wysokie
pożyczki i próby odgrywania się, a w przypadkach powodzenia wygrane idą na spłaty
długów; hazardzista gra kosztem pracy i domu, kłamie i zaczyna ukrywać swoje
uzależnienie; unika wierzycieli i cały czas wierzy, że wkrótce nastąpi kolejna "wielka
wygrana";
Faza desperacji - separacja od rodziny i przyjaciół; utrata pracy i narastające długi
powodują panikę; presja wierzycieli popycha często ku przestępstwom; te obciążenia
prowadzą z kolei do psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty sumienia,
poczucie winy, bezradność i depresja;
Faza utraty nadziei - rozwód; poczucie beznadziejności, myśli i/lub próby
samobójcze; zostają wówczas 4 wyjścia: ucieczka w uzależnienie od alkoholu lub
leków, więzienie, śmierć (samobójstwo lub z ręki wierzycieli) albo zwrócenie się
po pomoc.

Uzależnienie od komputera i
internetu
Cechy charakterystyczne „uzależnionego” od komputera i internetu
Będąc przy komputerze przenosi się w inny, lepszy i ciekawszy świat,
Odejście od komputera powoduje, że staje się nerwowy i rozdrażniony,
Surfowanie powoduje, że uspokaja się i zapomina o codziennych problemach,
Próby ograniczenia przebywania w Internecie kończą się, jak na razie,
niepowodzeniem
Kontakty z "rzeczywistymi" stają się coraz rzadsze i krótsze.
Skutki niekontrolowanego używania komputera i internetu
Zanik więzi rodzinnych,
Zanik więzi rówieśniczych,
Choroby (bóle kręgosłupa, stawów, problemy ze wzrokiem),
Przemoc fizyczna, słowna,
Rozwój popędów seksualnych,
Zaniedbywanie obowiązków,
Popadanie w uzależnienia (największe zagrożenie),
Tendencja do bycia obsesyjnym,
Zobojętnienie na widok scen przemocy,
Naśladowanie scen przemocy,
Zaburzenia funkcji poznawczych,
Ucieczka w świat wirtualny,
Patologie społeczne – agresja, dostęp do grup patologicznych,
Syndrom przymusu bycia online – ponad 70 godzin tygodniowo,
Technohipnoza –w czasie bajek, filmów,
ASC – zmienne stany świadomości (jak po alkoholu),
Uzależnienia od programów stosujących psychomanipulację,
Padaczka ekranowa

Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu:
Faza wstępna - przebywanie w sieci sprawia
przyjemność,wzrost ochoty na coraz częstsze
przebywanie w sieci,
Faza ostrzegawcza - szukanie okazji do jak
najczęstszego przebywania w sieci,Rozładowanie
napięcia poprzez siec,Próby korzystania z sieci w
ukryciu
Faza krytyczna - spadek innymi
zainteresowaniami nie związanymi z
siecią,Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego,
Faza chroniczna - Jedyny świat to świat wirtualny.