Zamjena glasa jat

Izgovor i pisanje riječi sa glasovnim
skupinama je/ije

štokavsko.PONOVIMO Na području Bosne i Hercegovine u upotrebi je jedno narječje . . ikavska (Ћ→i) i ijekavska(Ћ→je/ije). a u latinici ě.  U savremenom standardnom jeziku u Bosni i Hercegovini je u upotrebi je ijekavski izgovor. u staroslavenskom jeziku se obilježavao Ћ.   Bile su tri različite zamjene ovog glasa: ekavska (Ћ→e).  Glas jat je naslijeđen iz praslavenskog jezika.  Štokavski dijalekt razlikuje tri govorna tipa na osnovu zamjene starog glasa jat.

Hrvatska. Glas jat je zamijenjen glasom e. vetar) 2. 3. Ovaj glas je vremenom zamijenjen drugim glasovima tako da danas imamo tri različite zamjene tog glasa i tri različita izgovora: 1. Glas jat je zamijenjen glasovnim skupovima ije/je pa danas imamo ijekavski izgovor (Bosna i Hercegovina. vitar) Ikavski govor nije književni.cvet.Izgovor i pisanje riječi s glasovinim skupovima ije i je U jeziku naših predaka pored ostalih glasova postojao je i glas jat (ě). mlijeko. vjetar) . pa imamo ekavski izgovor (Slovenija. mleko. Crna Gora – cvijet.cvit. mliko. Makedonija . Glas jat je zamijenjen glasom i pa imamo ikavski izgovor (dijelovi BiH i Hrvatske . Srbija.

. belo i mliko.slovo jat e Ћ mleko. bijelo. bjelina . bilo je/ije mlijeko.

ijekavski ikavski dite cvit mliko svit ekavski dete cvet mleko svet dijete cvijet mlijeko svijet .

cvjećara). mjesto). mlijeko). dijete. pa se u dužim slogovima koji su se izgovarali otegnuto nalazi –ije (slijep. a u kratkim slogovima –je (hljeb.U ijekavskim govorima jat ima refleks –ije/ je ( snijeg .snjegovi. Zamjena glasa jat zavisila je od dužine sloga. cvijet.djeteta. Riječi sa ije: cvijet dijete vrijeme mlijeko odijelo snijeg Riječi sa je: mjesto pobjeda rječnik cvjetovi svjetlost čovjek .

izgovorite je na ekavskom. .Mali savjet U govoru i pisanju česte su pogreške kada je u pitanju zamjena glasa jat. tada upotrijebite je. a ako je e na ekavskom kratko (mesto). Ako je e na ekavskom dugo (mleeko). Ako ponekad niste baš sigurni kako neku riječ izgovoriti ili napisati. tada u ijekavskom upotrijebite ije.

Kod nekih promjenljivih riječi dolazi do kraćenja dugog sloga. -čić. bijel-bjelji-najbjelji. ► ije se skraćuje u je ako imenice produžimo tvoreći od njih umanjenice (deminutive) pomoću nastavaka -ć. -ašce ili uvećanice (augmentative) pomoću nastavaka -ina. -esina. -ence. -etina. dijete-djeteta ►ije se skraćuje u je u komparativu i superlativu pridjeva: blijed-bljeđi-najbljeđi. pa umjesto ije imamo je (ili e). -čica. -čina.svjetovi. svijet. lijen-ljenji/iji-najljenji/iji. bijedan-bjedniji. -ešce. Deminutivi: Cvijet →cvjetić snijeg→snježić dijete→djetence rijeka→rječica Augmentativi: korijen→korjenčina mijeh→mješina tijelo→tjelesina snijeg→snježina ►ije se skraćuje u je u množini nekih imenica i u deklinaciji: cvijet-cvjetovi.najbjedniji. . svijetao-svjetliji-najsvjetliji.

.

Riječi koje mijenjaju značenje upotrebom -ije ili -je: •dijelom (dio -jednim dijelom ruke) i djelom (književnim djelom) •slijedeći (prateći) i sljedeći (naredni. komplikovan zadatak) •svijetlo (svijetla boja) i svjetlo (svjetlo sijalice.Pogrešnom zamjenom glasa “jat” može doći do promjene značenja riječi. onaj koji dolazi nakon) •zahtijevan (zatražen ili naručen) i zahtjevan (težak. dnevno svjetlo) ZADATAK: Pronađi sličan primjer u kojem nepravilnom upotrebom je/ije dolazi do promjene značenja riječi! .

.

Pravilno je: bregovi i brjegovi strelica i strjelica vredniji i vrjedniji grehota i grjehota prečnik i prječnik pregled i prijegled Naporedni oblici (oboje je pravilno): slijedeći i sljedeći svijetleći i svjetleći usljed i uslijed prijevod i prevod prijestup i prestup prijevoz i prevoz .

Izbjegni pogreške! pravilno je: blijesak lijepak naslijeđe redoslijed cvijetnjak sazviježđe nepravilno je: bljesak ljepak nasljeđe redosljed cvjetnjak sazvježđe .