LADAP

Modul TMK
KSSR (SEMAKAN) Tahun 1 2017

1.TMK DALAM KURIKULUM
KSSR SEMAKAN
Elemen Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam
KSSR Semakan mulai 2017 perlu diajar berasingan dan
tidak lagi berada dalam mata pelajaran Sains di Tahap 1

Elemen Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
dilaksanakan sebagai modul tambahan

MODUL TMK

Organisasi modul TMK disusun mengikut komponen seperti berikut : ORGANISASI KANDUNGAN Komponen Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan 1 inovatif melalui TMK Komponen Mencari. mengumpul. memproses dan menggunakan 2 maklumat melalui TMK Komponen Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses 3 penyelesaian masalah Komponen Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika 4 dalam TMK .

2.PENGENALAN KEPADA PEMIKIRAN KOMPUTATIONAL .

MAKLUMAT 2. 2. HIBURAN 3.Mengapa perlu Pemikiran Komputasional SENARIO UMUM SEKARANG APABILA MELIBATKAN TEKNOLOGI DAN KOMPUTER 1. PERMAINAN DUNIA TANPA SEMPADAN 1. MAKMAL KOMPUTER KOMPUTER PERIBADI PENGAJARAN PEMBELAJARAN ? . 3. 4.

Mengapa perlu Pemikiran Komputasional? 1 Teknologi komputer dalam pelbagai bidang Hiburan Pendidikan Pengangkutan Sukan Bidang Pertahanan Perubatan .

Mengapa perlu pemikiran komputasional 2 Menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan (berfikir) dan berkemahiran 20 tahun dari sekarang …………… Kerjaya ? Kita perlu menyediakan murid yang dapat berfikir serta dapat meneroka peluang pekerjaan yang belum wujud lagi untuk kerjaya masa hadapan mereka ? .

Sains 3 3.PENGENALAN KEPADA KEMAHIRAN DALAM MODUL TMK KSSR  Berikut adalah bilangan kemahiran TMK yang diintegrasikan dalam mata pelajaran Tahun 1 yang disediakan dalam Modul Aplikasi: Mata Pelajaran Bil. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 3 Jumlah 19 . Bahasa Melayu 2 6. Bahasa Inggeris 2 2. Kemahiran TMK 1. Matematik 3 4. Pendidikan Islam 1 7. Bil.3. Pendidikan Moral 2 8. Pendidikan Kesenian 3 5.

0 Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan tmk 3.MODUL 1 : BAHASA MELAYU Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.1 Menaip.3. memilih dan menyunting teks 3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera.3 Meleraikan sesuatu yang kompleks dalam bentuk komponen kecil.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera 2.0 Menggunakan pemikiran komputasional untuk proses penyelesaian masalah Kemahiran TMK Sub Kemahiran 1.   iii) lagu kanakkanak   Komponen TMK 1.   i) Menaip teks mengguna kan perisian MsPower Point ii) Seret dan letak bentuk serta imej dalam perisian MsPower Point iii) Meleraikan kosa kata lirik lagu kanakkanak iv) Meleraikan Perkakasan/ Perisian yang digunakan i) Perisian persembahan .

9 i)Mengisikan i) Perisian Membanding Mengemukakan Menganalisa jadual Persembahan dan idea dan data dalam membezakan maklumat perisian bahagian pada secara kreatif MsPower tumbuhan dan inovatif Point dengan 6.1 1.1 Bahagian Tumbuhan   Perkakasan/ Standard Kemahiran Sub Komponen TMK Perisian yang Pembelajaran TMK Kemahiran digunakan 6. letak imej TMK.1.MODUL 5 : SAINS Standard Kandungan 6. penulisan dalam atau lisan perisian .1.0 1.4 ii) Menaip menggunakan Menjelaskan menggunak tmk pemerhatian an perisian   tentang MsPower bahagian Point tumbuhan iii)Seret dan melalui lakaran.

4.PENGENALAN KEPADA MODUL TMK KSSR DAN KAEDAH PELAKSANAAN .

2Menghasilkan rekaan digital untuk tujuan tertentu 1.Perisian Pemproses Kata 2.4Menggunakan fitur Mail-merge 1.Perisian Hamparan Elektronik 3.1Menaip.7Mengguna atau mencipta formula dalam hamparan elektronik 13 1.KOMPONEN 1 Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif melalui TMK KEMAHIRAN OBJEKTIF 1.8Membangunkan Sistem Pangkalan 13 . Perisian Pangkalan Data mutimedia 1.6Mengumpul atau mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf 1. Perisian Penyunting Grafik 5.5Menghasilkan persembahan FOKUS Literasi Komputer: 1.3Menggunakan fitur References (rujukan) 1. memilih atau menyunting teks 1. Menjadi pencipta yang kreatif 1. Perisian Persembahan 4. Mengaplikasi dan memperkukuhkan penggunaan perisian yang ditetapkan 2.

2.KOMPONEN 2 Mencari.4 Membina jaringan kooperatif dan kolaboratif menggunakan blog dan emel 14 14 .2 Mengumpul. Menggunakan internet untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 2. memproses dan menyimpan maklumat yang diperolehi 2.Melayari Internet 2.Enjin carian 3.1 Menggunakan pelayar web untuk mencari maklumat dalam bentuk teks atau imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian FOKUS Penggunaan Internet 1.Emel 4.3 Menghasilkan dokumen elektronik yang menggabungkan teks dan grafik. memproses dan menggunakan maklumat melalui TMK OBJEKTIF 1. Menjadi murid yang berpemikiran kreatif dan kritis melalui kaedah inkuiri KEMAHIRAN 2.Kolaboratif 2. mengumpul.

keadaan dan permasalahan 3. FOKUS Teknik Penyelesaian Masalah 15 . 15 3. 3.6 Menginterpretasi data melalui kaedah visual seperti model. 3. 3.1 Menganalisis data melalui pengecaman corak 3. Mengenal pasti masalah 2. Menggunakan kepelbagaian teknik penyelesaian masalah.7 Mengenal pasti dan menganalisis sumber TMK yang bersesuaian bagi mencapai matlamat untuk mendapatkan penyelesaian yang mungkin dengan cekap dan berkesan menggunakan teknologi komputer. carta atau imej.5 Menggunakan pendekatan langkah demi langkah (algoritma) secara sistematik dalam sesuatu situasi.2 Mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik melalui graf. keadaan dan permasalahan.4 Menentukan aspek penting dalam sesuatu situasi.KOMPONEN 3 Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses penyelesaian masalah KEMAHIRAN OBJEKTIF 1. simulasi dan carta alir 3.3 Meleraikan sesuatu yang kompleks dalam bentuk komponen kecil.

Mematuhi undang-undang siber 4.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian 4.1 Menghargai hak cipta orang lain 4. 16 KEMAHIRAN 4. Mematuhi peraturan penggunaan makmal dan perkakasan komputer 2. Mengamalkan etika TMK.KOMPONEN 4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika dalam TMK OBJEKTIF 1. 3.2 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan FOKUS Nilai dan Etika TMK yang boleh digabungkan secara merentas dengan komponen lain komputer 4. Penjagaan keselamatan dan kesihatan semasa menggunakan perkakasan komputer.4 Menerapkan amalan teknologi hijau dalam TMK 16 .

PERISIAN TMK TAHUN 1 Perisian Persembah an (PowerPoint ) Perisian Grafik (Paint) PERISIAN TMK TAHUN 1 Pemproses Kata (MsWord) Pelayar Web Sound Recorder 17 17 .

KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN PERISIAN GRAFIK (Paint) Modul Paint 2 : Menghasilkan Lukisan dengan Gabungan Bentuk Modul Paint 1 : Menghasilkan Bentuk Pend. Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.1 & 8.1) Modul Paint 3 : Melukis Menggunakan Fungsi “Pencil” Sains (Pengajaran 7.1) Pend.1) 18 18 . Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.

4.2.1) 19 19 .1.4.1) •Sains (Pengajaran 6.1) •Sains (Pengajaran 6.1) •BI .3.3.1 & 4.15 •Pend.1) •Pend.1 •BM – 2.1.3. Kesenian – Komponen Muzik (Pengajaran 3.3.2.1 •BM – 2.1) Modul 2 : Bentuk Dalam PowerPoint •Sains (Pengajaran 7.1 & 4.1) •Sains (Pengajaran 6.1& 8.1 & 3.1 & 8.1 & 3.3.1 ) •BM – 2. Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.2 •Pend.7.15 •Pend.3.2 Modul 3 : Jadual Dalam PowerPoint •Pend.3. Kesenian – Komponen Muzik (Pengajaran 3.1 & 8.7.Islam – 1. Kesenian – Komponen Muzik (Pengajaran 3.3.2 •P.3.KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN Modul 1 : Teks dalam PowerPoint Modul 5 : Audio Dalam PowerPoint •P.1 & 3. Kesenian – Komponen Seni Visual (Pengajaran 1.Islam – 1.3.1) PERISIAN PERSEMBAHAN (POWERPOINT) Modul 4 : Imej Dalam PowerPoint •BI .2.

1 A &B) •Matematik (8.91 & 8.0) 20 20 .0) Modul 2 : Jadual Dalam Word •Matematik (8.KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN PERISIAN PEMPROSES KATA (WORD) Modul 3 : Imej Dalam Word Modul 1 : Teks dalam Word •Matematik (1.0) •PJK – Komponen Kesihatan (1.

1 (1) & (2)) 21 21 .1) • Pendidikan Moral (12.1 & 4.4.KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN PELAYAR WEB • Bahasa Inggeris (3.3.

2.Komponen Muzik (Pengajaran 3.1) 22 22 .15) • Pendidikan Kesenian .KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN SOUND RECORDER • Pendidikan Islam (Pengajaran 1.

CARTA ALIR PELAKSANAAN MODUL TMK Mula Tentukan Kemahiran TMK yang perlu diajar berpandukan Standard Kandungan/Standard Pembelajaran Rujuk Modul Aplikasi Murid menguasai Kemahiran Asas TMK? Ya Guna Modul Aplikasi Laksana Pentaksiran Formatif Tidak Ubahsuai Strategi PdP Murid menguasai? Ya 2 Tamat Tidak Murid guna MODUL KEMAHIRAN ASAS .

MODUL TMK KSSR (SEMAKAN 2017) STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Pembelajaran Kendiri Dengan Kompute r 2 Tanpa Kompute r (Unplugg ed) Pembelajaran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Koperatif Dan Kolaboratif Pembelajaran Masteri Pembelajaran Konstruktivisme Kerja Projek Modul TMK .

• KEMAHIRAN (sejauh mana murid sesuatu) • NILAI (sejauh mana murid dan mengamalkan sikap faham sesuatu berupaya melakukan boleh mempamerkan positif) berdasarkan kepada komponen dan kemahiran TMK yang ditetapkan.MODUL TMK KSSR (SEMAKAN 2017) KAEDAH PENTAKSIRAN Rubrik Pemerhatian Kuiz dan Ujian Portfolio 13 Pentaksiran dilaksanakan untuk memantau kemajuan murid melalui konstruk yang ditaksir dari segi • PENGETAHUAN (sejauh mana murid perkara).Bahagian Pembangunan Kurikulum .

.

CONTOH RUBRIK PENTAKSIRAN MODUL TMK 15 Bahagian Pembangunan Kurikulum .

TERIMA KASIH 17 .

malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri.PEMBELAJARAN KENDIRI 3 Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Kadar Kendiri (Self-Paced). Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. Dengan adanya TMK. lebih . murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. mampu mengakses sendiri. Akses Kendiri (SelfAccessed) dan Pentaksiran Kendiri (SelfAssessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran.

pendapat. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti.KOLABORATIF Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama 4 .

Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan 5 menggunakan TMK. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. .PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Projek ditakrifkan sebagai tugasan.

Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku disekeliling. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. terlalu mahal. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa.INKUIRI PENEMUAN 7 • Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat.  • Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Melalui aktiviti seperti ekperimen. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. murid juga dapat mengalami. Dengan menggunakan perisian aplikasi. Selain itu.

Murid perlu kenal pasti masalah. Dalam konteks TMK. • Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Guru berperanan 8 sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam . murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Sebagai contoh. cari kaedah penyelesaian. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya.PENYELESAIAN MASALAH • Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Maka untuk mengatasi masalah itu. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan.

permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. 9 . perisian kursus. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran.PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. tayangan video.

Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data.KONSTRUKTIVISME Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. 10 . kemahiran. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. maklumat dan pengetahuan.

Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. kajian masa depan dan simulasi.PEMBELAJARAN PENEROKAAN Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Sehubungan itu. 11 . TMK merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah.