BAB 6 : PEMATEMATIKAN

DR. ROSLAN AHMAD PUSAT PENGAJIAN UMUM UKM

• FAHAM TENTANG PEMATEMATIKAN ALAM LUARAN • MENERANGKAN KEWUJUDAN MASALAH • FAHAM PROSES PERMATEMATIKAN MASALAH

OBJEKTIF

• AKTIVITI BERFIKIR DGN MATEMATIK • Masalah – objek pemikiran kita • Aktiviti matematik adalah aktiviti berfikir • Terdapat nilai selektif dalam aktiviti berfikir • Tidak semua yg ada di dunia dijadikan masalah.

PENGENALAN

• TAKRIFAN MASALAH: sesuatu yang memerlukan penyelesaian, perkara, soal….ataupun soalan yg memerlukan jawapan (Kamus Matematik, 1990) • Etimologi- problem – problema (Greek)PROBALLEIN dicampakkan ke hadapan • (ARAB)- MUSHKILATAN- KABUR • Masalah – tak semua berbtk soalan • Masalah – tidak tepat dinilai negatif • Masalah wujud secara bebas dr fikiran manusia

MASALAH

• MASALAH TIMBUL – sesuatu di luar jangkaan manusia berlaku • Pengukuran tidak tepat – memberi masalah pada matematik • Teori yg didasari tidak tepat mengudang masalah • Secara tabii manusia serba kekurangan memang bermasalah

MASALAH

PEMATEMATIKAN MASALAH

• ADALAH AKTIVITI MENTAL – LIBATKAN BIDANG PSIKOLOGI • MATEMATIK – ASPEK LUARAN • PASCA KUHN – KEPERCAYAAN UNSUR PENTING DALAM PARADIGMA SAINS • TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH LUARAN SAHAJA SECARA EMPIRIK • PENYELESAIAN YG MEMUASKAN BAGI SESUATU MASALAH • OBJEK MATEMATIK SGT BERGTG PADA PERSEKITARAN • ASPEK INTUISI – ILMU LATAR • ASPEK FORMAL - PEMBUKTIAN

• • • •

Masalah pemprosesan maklumat Aspek kerohanian dan seni – teras Islam- deria dalaman –psikologi Al-farabi – deria dalaman terdiri, perwakilan (al-musawwirah), agakan (al-whmiyyah), hafalan& renungan (al-hafizah & al-dhakirah) dan khayalan (al-mutakhayyilah) • Ibnu sina- deria bersama (common sense)

Pematematikan masalah

• AKTIVITI MENTAL – MATEMATIK • OBJEK - MASALAH • ANALISIS MASALAH – TIDAK TERIKAT KPD MASALAH MATEMATIK TETAPI SAINS TABII, KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN

KESIMPULAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful