DESPĂDURIRILE

,
DEȘERTIFICAREA ȘI POLUAREA –
EFECTE ALE ACTIVITĂȚILOR
UMANE ASUPRA MEDIULUI
D.,
D.,
și
P.,
au
un
caracter
complementar: ele duc la reducerea
învelișului biotic și la degradarea
condițiilor de mediu.

1. DESPĂDURIRILE
 Defrișarea

suprafețelor forestiere a fost un proces
continuu, dar el a fost echilibrat pe cea mai îndelungată
parte a istoriei de regenerarea naturală a pădurilor.

 În

ultimele două secole, despăduririle au depășit sensibil
puterea de regenerare a pădurilor.

 În

Europa pădurile au fost defrișate sistematic, în prezent
ele reprezentând jumătate din întinderea inițială. La fel
s-a întâmplat și în Africa, unde pădurile ecuatoriale au
fost înlocuite cu ierburile savanei și terenuri agricole.

 https://www.youtube.com/watch?v=2pLGMdIvit0

Consecințele despăduririlor:
 Diminuarea

biomasei
 Reducerea cantității de oxigen
 Reducerea diversității lumii vii
 Accelerarea eroziunii pe terenurile
defrișate
 Apariția fenomenelor atmosferice
extreme

 În

prezent, cele mai mari întinderi
forestiere sunt ocupate de taiga
(pădurea de conifere – 12 mil kmp),
urmată de pădurea ecuatorială (8 mil
kmp) și pădurile de foioase (6 mil
kmp)
 https://www.youtube.com/watch?v=
zFL_WTBiFbk

PĂDURILE PE
GLOB

PĂDURILE DIN EUROPA

 https://www.youtube.com/watch?v=

nUstYj4o2VQ

2. DEȘERTIFICAREA
-

procesul de extindere a deșerturilor
și semideșerturilor prin modificarea
condițiilor din arealele limitrofe
 - se consideră deșerturi acele regiuni
care primesc o cantitate de
precipitații mai mică de 200 mm
anual.
-

LECTURA pag.39- Corint

DEȘERTURILE PE GLOB

VIDEO – DEȘERTIFICARE
 https://www.youtube.com/watch?v=

gRJBuM7qjQ0
– 3.41 minute
 https://www.youtube.com/watch?v=
tYGo6X94kEU
– 6 min
 https://www.youtube.com/watch?v=
LbFefdUM55Q

3.POLUAREA – p. 40
 se

poate clasifica astfel:
 a) după anumite elemente
cantitative: fizică, chimică,
microbiologică, estetică, electromagnetică
 b) după domeniul în care se exercită:
- poluarea aerului
- poluarea apei
- poluarea terenurilor, a solurilor și
degradarea acestora
- poluarea învelișului biotic

Urmăriți un scurt filmuleț
despre POLUARE !
 https://www.youtube.com/watch?v=

uMtKQU8J0jo
 https://www.youtube.com/watch?v
=coXmaAXDmt4