FORME DE

AGLOMERARE
UMANĂ
CLASA a X-a
Prof. Velcu Gabriel

Principalele forme de
aglomerare umană şi
dimensiunile lor pot fi
ordonate şi ierarhizate
într-o taxonomie.

Aceste forme de aglomerare
umană cuprind:
• Forme de aglomerare rurală
• Concentrări urbane.

FORME DE AGLOMERARE
RURALĂ:
• 1. Locuinţa individuală reprezintă
forma elementară de populare a
unui habitat.

2. Grup de locuinţe - ocupă
un spaţiu limitat.
„crânguri, cătune”

3. Satul reprezintă o
structură coerentă a
grupurilor de gospodării şi
un perimetru bine
individualizat.

4.Grupuri teritoriale -

reprezintă grupuri de sate,
apropiate, reunite într-o
unitate administrativă
denumită comună.

FORME DE AGLOMERARE
URBANĂ:
• Oraşe
• Aglomeraţia urbană
• Conurbaţia
• Metropola
• Megalopolis

ORAŞ INIŢIAL – reprezintă
forma de concentrare
urbană elementară.

AGLOMERAŢIA URBANĂ
reprezintă o formă de
concentrare urbană formată
dintr-un oraş propriu-zis şi
localităţile situate în
apropiere , cu care întreţine
relaţii economice şi sociale.

LONDRA

PARIS

MADRID

ROMA

MOSCOVA

CALCUTTA, INDIA

CONURBAŢIA este un
sistem urban complex ce a
apărut pe baza accentuării
relaţiilor dintre două sau
mai multe oraşe apropiate
spaţial cu strânse legături
de producţie, cu sisteme
comune de transport şi
alimentare cu apă, dar care
îşi menţin personalitatea.

ROTTERDAMHAGAAMSTERDAM

RANDSTADT HOLLAND

AMSTERDAM

BRUXELLES

DONEŢK

KATOWICE POLONIA

METROPOLA- este o
formă superioară
caracterizată printr-un
număr mare de locuitori,
peste 1 mil., cu funcţii
complexe.

CAIRO

SHANGAI

TOKYO

BUCUREŞTI

MEGALOPOLIS- este cea
mai spectaculoasă formă
urbană în teritoriu.

• San Francisco- Los Angeles- San
Diego,
• Rio de Janeiro- Sao Paolo- Bello
Horizonte,
• Boswash.

LOS ANGELES

SAO PAOLO

BOSWASH

BOSTON

NEW YORK

Philadelphia

Baltimore

WASHINTON