You are on page 1of 41

LOGO

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURSUS JURULATIH UTAMA BAHASA ARAB


KSSR TAHUN 2 & KBSR TAHUN 5
2011

OBJEKTIF
Diakhir slot ini, guru akan dapat;
1. bertukar-tukar pendapat tentang .
2. mengetahui kepentingan dan keberkesanannya.
3. mengetahui kelemahan guru dalam penggunaan
dan cara mengatasinya.
4. berlatih tentang cara penggunaan .
5. menanam keyakinan untuk menggunakan .

ISU-ISU
MENGAPA GURU BAHASA ARAB TIDAK
MENGGUNAKAN DI KELAS?
1. Kurang mahir untuk bercakap Arab di dalam kelas.
2. Kurang mengetahui gaya bahasa untuk bercakap
Arab.
3. Jarang menggunakan bahasa Arab.
4. Salah konsep pada kumpulan sasaran murid.
5. Bimbang salah dalam tatabahasa atau penggunaan
perkataan.
6. Bimbang murid tidak faham apa yang guru tuturkan.

PENYELESAIAN

GURU PERLU BANYAK

LATIHAN

BAGAIMANA?
Guru yang ingin mengaplikasikan
mestilah ;
1. Mempunyai persediaan yang cukup.
2. Mempunyai semangat yang tinggi untuk
melaksanakan dengan berkesan.
3. Mempunyai keberanian & tidak malu.
4. Mempunyai gaya dan daya tarikan untuk
menarik minat murid.

BAGAIMANA?

5.
6.
7.
8.

Mempunyai suara yang jelas.


Ekspresi wajah yang sesuai.
Bahasa badan yang berkesan.
Menggunakan istilah yang mudah dan
difahami.
9. Guru menekankan tekanan suara ( )dan
intonasi ( )dalam pertuturan di kelas.

CONTOH


..

.

.

.


..


.
.

./.

//

/.

/
/
/

....

.

.
.
/


/


/


.

.

/


.

.

...

.

...

.

.

/
....

/

( /)
/

(


)
/
.
.
.


/

.
..

.

..

....

...


...

LATIHAN

Lakonkan.

Bagaimana meminta murid


?bersedia

Lakonkan.

Bagaimana hendak memanggil


?murid

Lakonkan.

Bagaimana memberikan
peneguhan
?kepada murid

Lakonkan.

Bagaimana meminta perhatian


?murid

Lakonkan.

Bagaimana meminta murid


?melatih tubi sebutan/bacaan

Lakonkan.

Bagaimana membetulkan
?kesalahan murid

yang sesuai. Lakonkan satu situasi pengajaran menggunakan

Lakonkan satu situasi pengajaran menggunakan yang sesuai.