You are on page 1of 11

Kelebihan Menuntut

Ilmu

ISI PENTING
Hadith dan Terjemahan
Kewajipan Dan Kelebihan

Menuntut Ilmu
Perbezaan antara orang yang
berilmu & tidak berilmu
Hubungkait antara ilmu&jihad

Hadith dan terjemahan - 1


:
: (

).

Daripada Abu Darda, bawasanya beliau mendengar Rasulullah

bersabda Sesiapa yang berjalan semata-mata kerana ingin


menuntut ilmu, Allah akan permudahkan jalannya ke syurga dan
Sesungguhnya para malaikat menguncupkan sayap-sayapnya
kepada orang yang menuntut ilmu kerana meredhai apa yang
dibuatnya, dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan
kebaikan akan dimohon ampun oleh makhluk yang ada di langit
mahupun di bumi hingga ikan yang berada didalam
air.Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar (wang) tidak
juga dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan
barangsiapa yang menuntut ilmu itu. maka sesungguhnya dia telah
mendapat bahagian yang paling banyak

(hadis sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Attarmizi, Ibnu


Majjah dan Ibnu Hibban)

Kewajipan dan Kelebihan - 2


Kewajipan berdasarkan hadith Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam :

Latar Belakang - 3
Al-Imam Abdullah bin Abbas telah memberi

peluang untuk mengamal perundangan dan


kehakiman secara persendirian
Kini beliau menganalisis bidang kuasa
(perundangan) dalam Islam, membahagi
tugas, menentukan kriteria untuk kaedah qias
Al-hafiz al-kabir Abu Bakar Ahmad Al-Harizmi
pernah menyatakan dalam musnadnya [Saif
al-Aima] , beliau akan berijma dalam
melaksanakan kaedah qias ketika membuat
hukum.

Latar belakang - 4
Pada 146 Hijrah, beliau dipenjarakan oleh Mansur

(pemimpin masa itu) kerana enggan mengaku


Mansur sebagai khalifah
Walaupun di penjara, beliau tetap dikunjungi oleh
ribuan manusia untuk memohon pandangan
terhadap sesuatu masalah [sosial, politik, ekonomi..]
Apabila Mansur menyedarinya, dia membenarkan
proses pengajaran di penjara
Akhirnya, beliau meninggal dunia pada Rejab 150
Hijrah (bersamaan 767 Masihi) kerana diracuni oleh
Mansur di dalam penjara
Pada hari pengebumian beliau, seramai 50,000
manusia datang untuk solat jenazah

Sifat Peribadi
Berperibadi mulia, bercita tinggi, berani
& pintar
Petah bercakap (tetapi seorang yang
pendiam, wara, peramah, tenang,
sabar)
Seorang hartawan, berilmu, kuat
beribadat, dermawan, amanah & zuhud
Seorang ahli perundangan & digelar Al
Imam al- azam (imam terbaik)

Sumbangan
Menghasilkan pelbagai karya (Al- fiqhul

akbar, Masailul Usul...)


Mengasaskan Mazhab Hanafi &
menggunakan kaedah qias dalam
mengeluarkan hukum
Melahirkan ramai murid [seperti Al-imam
Hasan Ibnu Zaiyadul Lului, Al-imam
Muhammad Ibnu Hasan as-Syibani..]
Terkenal sebagai ahli fikir Islam

Pendapat
Beliau mengemukakan kaedah qias untuk

membuat keputusan terhadap sesuatu hukum


yang belum diketahui
Beliau melarang bertaqlid kepadanya jika tidak
mengetahui dari mana pendapat ; Haram
sesiapa yang memberi fatwa dengan pendapatku
jika belum mengetahui dalil dan alasan
Jika tiada hukum itu dalam Al-Quran,As-Sunnah
dan fatwa,maka beliau akan berijtihad
Beliau melarang umat Islam beramal dengan
perkara bidah.

Ketokohan
Beliau terkenal dengan kepintaran

mengeluarkan hukum
Beliau dapat membuat kesimpulan dengan
akal berteraskan ilmunya yang mendalam
dalam Al-Quran & As-Sunnah
Beliau telah berjaya menyelesaikan masalah
kehidupan [sosial,politik,perundangan]
dengan memberi fatwa
Menurut Al-Imam Abu Yusuf, beliau adalah
seorang yang hidup berdikari & tidak tamak