You are on page 1of 28

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

KHOA QUC T V O TO SAU I HC

TIU LUN
NG DNG CNG NGH MNG CM BIN KHNG DY
CHO CNH BO CHY RNG SM
HC VIN: NGUYN ANH VINH
LP:M15CQIS01-N
M HC VIN:N15CHIS037
GVHD: PGS. TRN CNG HNG

NI DUNG
Tm tt
I. Gii thiu
II. Cng trnh lin quan
III. M phng v nh gi kt qu
IV. Thit k phn cng v phn mm
V. Kt lun
VI. Ti liu tham kho

Tm tt
H

thng theo di s thay i ca nhit v m nhanh


chng d on mt v chy rng bng cch s dng mng
cm bin khng dy.
Ton b h thng cc nt cm bin c nh tuyn cho ci
thin PEGASIS cch ngn nga tn tht in nng ca
PEGASIS c bn v tng tui th ca ton b mng.
Cc cnh bo chy rng pht hin nhng thay i ca thin
nhin, gip ngn chn chy rng hiu ng

I. GII THIU
Rng ng mt vai tr quan trng trong cuc sng
ca con ngi v ti nguyn ca con ngi,cn
bng h sinh thi ca tri t. Tuy nhin, v s hnh
ng khng kim sot c ca con ngi v khng
th d on trc c thin nhin do chy rng
l mt iu ph bin
Cc phng php ph bin ngn chn l tun
tra, nhn t thp v trong nhng nm gn y l s
dng hnh nh v tinh.
Cc mng cm bin khng dy bao gm cc cm
bin nt nh, n tiu th t nng lng, giao tip
thng qua cc kt ni khng dy, v c nhim v
cm bin, o lng, tnh ton tp trung vo thu
thp, hi t d liu ra quyt nh ton cu v
mi trng t nhin [ 2 ].
Mt nt cm bin bao gm bn thnh phn c bn:

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


a.PEGASIS [4] c bn

Cc giao thc PEGASIS l mt s ci tin so vi Leach.


Giao thc PEGASIS gii quyt vn chi ph pht sinh trong qu
hnh thnh cc cm Leach thng qua vic xy dng chui nt nh
minh ha trong hnh 1. Chui xy dng thc hin bng thut ton
tham lam. Mi nt s chn nt k bn gn nht nhy tip theo
trong cu trc chui ln cn. Mi nt ch cn theo di cc nt ln
cn tip theo v trc n. Qu trnh trong chui c thc hin
tun t. Mi nt trong chui s thu thp d liu t cc nt lng
ging ca n cho n khi tt c cc d liu c tp hp vo u
ca nt chui.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN (tt)


a.PEGASIS [4] c bn

Mt v d v qu trnh giao tip trong chui c th


hin trong hnh 1. Cc nt u tin trong v d ny l
nt s 2. Trc ht, nt 2 gi thng bo ti nt 0
bt u qu trnh giao tip.Node 0 gi d liu ca n
n nt 1. Nt 1 s tng hp d liu ny vi d liu
ca mnh to ra mt d liu tin nhn c cng
di.iu ny s c truyn ti nt 2. Sau khi nt 2
nhn c d liu t nt 1, nt 2 s gi mt ch
n u kia ca chui (nt 6).Thng tin t nt
6,5,4,3 cng s c tng hp v gi n nt 2. Sau
khi nhn c thng tin tng hp trong dy chuyn,
nt 2 s gi thng tin ny n cc im thu gom
thng qua mt bc nhy duy nht.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


a.PEGASIS [4] c bn

- PEGASIS cung cp nng lng hiu qu hn giao


thc Leach
- Tuy nhin giao thc PEGASIS c tr ln hn Leach
v d liu phi c truyn tun t v nt bt u
phi ch cho n khi tt c cc tin nhn nhn
c trc khi giao tip vi cc im thu gom
- Ngoi ra, cc giao thc PEGASIS yu cu tt c cc
thng tin trong chui phi c tng hp thnh mt
ch duy nht.iu ny c th gy ra sai trong
thng tin gi n cc im thu gom.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


b.PEGASIS [4] ci tin

Trong thut ton PEGASIS c bn, chng ti pht


hin ra rng mc d sc c chia s gia cc
nt, nhng vn cn mt s hn ch:
-Cc nt t xa trm BS s kh nng tiu th nng
lng nhiu hn v do nhanh chng cht.
-Vic chm tr trong mng l kh ng k, c bit l
nu mng ln sau l chui s rt di, do mt s
lng rt cao bc nhy cn thit truyn d liu t
kt thc n cc trm gc.
-Ngoi ra, cc nt trong chui phi cng nhn cu
hnh ca mng v y khng phi l lun lun d
dng cho mng cm bin.
-Mt vn khc l s tc nghn ti cc nt chnh.
C ngha l, khi d liu n nt chnh sau khng
c sc mnh truyn n trm BS.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


c.Gii php

- khc phc nhng tr, chng ta c th phn chia mng thnh


nhiu tiu vng, tng khu vc s thit lp mt chui.
-Trong mi tiu khu vc chng ti s c mt nt ci khng gii hn
ngun nng lng v c kh nng di chuyn khc nhau trn tiu
vng.
-Tng ng vi mi chui con s c mt nt chnh. Nhng nt ch
s gi cc d liu thu thp c vo sink tng ng.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


d. M hnh nng lng

S dng m hnh khng dy.


Vic tip nhn cc d liu cng tn mt nng lng
tng i cao, v vy chng ti cn phi ti a ha s
lng truyn v nhn c trong mi node.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


e. Xy dng cc chui a

xut ny c 4 chui hnh thnh nh sau:


-Sink gi "gi tin hello" n tt c cc nt c c
thng tin ca tt c cc nt.
-Sink tm nt xa nht.
-Hnh thnh mt chui bt u t xa nt, y l nt
gc ca chui, v cc nt gc s tm kim cho node
gn nht bao gm n trong chui.
-Sau , mi nt tm ng dn n nt gn nht m
khng kt ni trong chui, sau kt ni n vi mt
tng t tip cn.
-Trong th t, mi node i nhn d liu t nt j, hot
ng nh mt nt cha ti nt j, trong khi nt j hot
ng nh mt nt con n nt i.
Qu trnh ny cng to ra cc chui lp i lp li
trong c bn khu vc v do 4 chui c to ra.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


f. Chn cc nt chnh trong chui

Chui chn nt chnh trn c s t trng Q gn cho mi


nt. Nt c Q ln nht s c chn l nt chnh ca chui chnh.
Sau khi hnh thnh chui, mi nt i s tnh ton
khong cch ca n(dp)vi nt cha v sau so
snh khong cch vi khong cch t n n ch
sink(dbs).Nu(dp)> (dbs)sau nt i ng vai tr
nh mt nt hng u v gi d liu thu thp sink
thay v gi n n nt cha.

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


g. Nt ci di ng

Gi nh rng sink c kh nng gi nng lng khng gii hn v


tnh di ng ca n c s dng ti a ha tui th ca
mng. Sink di chuyn trong mng trong mt qu o c nh, t
vng ny sang vng khc v ch i trong mt v tr tm thi.
Trong giai on ny, sink vn cn v nhn d liu t
tt c cc nt ca chui.a vo thut ton xc nh
v tr ci thin d kin l: (33m, 25m,), (33m, 75m),
(66m, 25m) v (66m, 75m).

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


h. Thut ton xut cho nt ci di ng

Bao gm ba bc sau: Trc tin l tnh di cu hnh. Sau


da vo di cn li, sink bt u di ng bng cch xc nh ta
l (33m, 25m), (33m, 75m), (66m, 25m) v (66m, 75m) tt c
bao bc mt yu cu c th nh trc. Tng thi gian lu tr ca 4
ni trong phm vi 1 vng trn l nh sau:
Trong Tsl tng thi gian lu tr ca mt
vng.Mc tiu u tin l ci thin thi gian sng
ca mng bng cch tng tng thi gian lu tr,
trong khi mc tiu th hai l m bo tnh nht qun
ca d liu truyn gia dng v cc nt chnh ca
chui.V vy, vn l phi ti a ha:

II. NHNG CNG TRNH LIN QUAN


h. Thut ton xut cho nt ci di ng

Trong Xijc o bng bit gia nt chnh v sink


vi cc v tr tim nng i v j, 1 i, j 4. D l tng s
d liu chuyn giao gia cc nt chnh v sink trong
thi gian .V tr tim nng ph thuc vo bn lnh
vc khng thay i. Cc nt chnh ca chui truyn
d liu n dng l cng mt v tr c bit.

III. CC M PHNG V NH GI KT QU
i vi phn ny chng ta s s dng ngn ng MATLAB m
phng mt mng li 100m x 100m. Thng s cc m phng nh
sau:
+ Quy m mng li: 100m x 100m
+ S nt: 100
+ Ta : (33m, 25m), (33m, 75m), (66m, 25m),(66m, 75m)
+ Nng lng cc nt ban u : 0,5J
+ Kch thc gi: 2000 bt
+ Trm BS: (0m, 0m)
+ S ca vng lp m phng: 5000

III. CC M PHNG V NH GI KT QU

III. CC M PHNG V NH GI KT QU

III. CC M PHNG V NH GI KT QU

III. CC M PHNG V NH GI KT QU

Cn c vo kt qu ca mc [5] so vi kt qu m phng, chng ta


thy rng cc nt bt u cht trong PEGASIS ch trong khong
675 vng. Trong khi PEGASIS nhiu loi, nt ch bt u cht
khi t vng 1400. Khi c mng cht, tt c cc nt l trng rng
bi vng thi gian t 1544 trong PEGASIS, trong khi PEGASIS
nhiu loi, cc nt ch cht khi chic vng 4615 l t.
Qua chng ta thy cuc i ca mng di PEGASIS nhiu loi
c ci thin ng k, so vi cc giao thc nh tuyn trc nh
Leach, PEGASIS. Do , n rt thch hp xy dng mt mng
li cc h thng "cnh bo sm chy rng ".

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


h. a.Ton b h thng ca m hnh

Gm:
- Mch thu thp d liu nhit cm bin
- D liu m truyn n nt mch.
- My tnh ny s hot ng nh mt my ch, c th c gim
st t xa thng qua mt my tnh khc
Da trn cc trang ti liu tham kho [6] [7], chng ti xut cc
m hnh

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


a.Ton b h thng ca m hnh

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


b. Thit k phn cng

-S khi chi tit mch

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


b. Thit k phn cng

Khi chc nng:


- Khi thch anh: dao ng cho PIC16F886.
- t li khi: Kt ni cc chn reset ca PIC khi
ng li cc PIC.
- Khi bm phm: Cc phm chc nng gip khi ng
v dng hot ng ca h thng.
- Power Module: Cung cp mt ngun cung cp in
n nh cho cc PIC v cc thit b trn tu.
- Khi cm bin bao gm nhit , cm bin m
m c c d liu t mi trng cung cp cho
PIC phn tch.
- NRF24L01 khi thu pht + PA v ng-ten: truyn v
nhn tn hiu thng qua sng radio.
- Vi tnh: Nhn tn hiu t bo mch ch, t cc d
liu trn phn tch v x l my tnh.

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


b. Thit k phn cng

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


b. Thit k phn cng

-Kt qu thc t
H thng ny bao gm hai loi mch:
+ Mch c cm bin nhit v m l phn phi trong mng
li rng tuyn d liu tr li trung tm.
H thng mch s dng c pin 9v.

IV.THIT K PHN CNG V PHN MM


b. Thit k phn cng

+ Cc mch bo mch ch s thu thp cc d liu


gi bi mch ti trm kim lm, gn cnh bo chy
rng thit b (n, loa).

V.KT LUN

Bi vit ny c nghin cu nh ngha rng nht ca cm bin


mng, cc giao thc nh tuyn thng c s dng trong cc
mng cm bin, nghin cu v nh tuyn xut giao thc
Pegasis a lung. Xy dng mt vic mua li tn hiu thnh cng
h thng t mi trng bn ngoi thng qua cc cm bin s dng
mng khng dy, mng li hot ng n nh v cc thng s thu
thp c trn cm bin l tng i chnh xc.
Trong cc nghin cu trong tng lai tip tc giao thc nh tuyn
cho cm bin mng li, kim tra cht lng knh v x l s c
trn ng dy truyn ti, s dng cc cm bin v tr v GIS Cng
ngh. a ra cc gii php cho cc cm bin tit kim nng lng
nt, gim gi thnh sn phm c p dng trong thc t.