Carl Ransom Rogers - 8 ian.

1902-4 feb 1987 Illinois, Chicago

‡ A fost unul dintre principalii fondatori ai abordarii umaniste in psihologie si unul dintre parintii fondatori ai cercetarii in psihoterapie ‡ Primele studii le-a facut in domeniul agriculturii apoi teologie la care a renuntat si s-a reorientat spre psihologia clinic

‡ Si-a inceput activitatea clinic într-un centru de prevenire a cruzimii împotriva copiilor. ‡ In 1936 il invita pe Otto Rank sa sustina cateva prelegeri ‡ Ä am devenit infectat de ideile lui Rank´, teoria si tehnicile terapeutice ale lui Otto Rank au fost punctul de plecare al drumului c tre elaborarea propriei lui abord ri.

‡ Rogers reg se te în ideile lui Rank propria sa convingere c natura uman este în esen pozitiv . ‡ Rank eviden iaz libertatea i poten ialul fiin ei umane i asemenea lui Jung, Horney, Adler i Fairbairn vede self-ul într-o manier holistic . ‡ Contrazicând determinismul freudian, Rank consider Ävoin a´ ca fiind nucleul personalit ii umane: ÄÎn eleg prin Ävoin ´ o orientare pozitiv care organizeaz i integreaz self-ul servinduse de creativitate i care inhib i controleaz impulsurile instinctuale´.

‡ În 1942 a scris prima lui carte ÄCounseling and Psychotherapy´. ‡ In 1951, i-a fost publicat cea mai important lucrare, ´Client-Centered Therapy´, în care prezint principiile de baz ale teoriei sale. ‡ A scris numeroase carti si articole, a facut cercetare, a tinut discursuri ‡ In 1987, a fost propus pentru premiul Nobel pentru pace.

‡ Conform unui studiu empiric( Haggbloom 2002) Rogers a fost considerat printre primii sase psihologi si clinicieni ai secolului XX. ‡ In 1956 a primit premiul pentru remarcabile contributii stiintifice acordat de Asociatia de Psihologie Americana iar in 1972 pentru contributii profesionale ‡ Abordarea Centrata pe Persoana isi gaseste aplicatii in diferite domenii ca psihoterapia, si consilierea educatia, organizatii si grupuri

‡ Nasterea Psihoterapiei Centrata pe Persoana este datata la 11decembrie 1940 cand Rogers are o prezentare la Universitatea din Minnesota cu tema:´Concepte mai noi in Psihoterapie´. Atunci a vorbit despre Non ± Directivitate, fiind foarte convins de acest fundamental insight al lui. ‡ Rogers a considerat ca cel mai bine stie clientul, ca el stie ce il raneste si el stie cum sa mearga mai departe.

‡ A accentuat faptul ca obiectivul terapeutului este sa-l faca capabil pe client sa ia contact cu propriile resurse, decat sa-l ghideze, sa-l sfatuiasca sau sa-l influenteze in ce directie ar trebui sa o ia. ‡ Pentru ca au fost foarte multe critici ca este inactiv, s-a facut o mare presiune si atunci a denumit abordarea psihoterapie centrata pe Client.

‡ Mai tarziu a redenumit-o psihoterapie centrata pe Persoana pentru a reflecta ca aceasta teorie se poate aplica in toate interactiunile dintre oameni nu numai in acelea dintre terapeut si client. ‡ Cu privire la dezvoltare el descrie mai degraba principii decat stadii;cea mai importanta tema este cea a dezvoltarii self-conceptului de la un self nediferentiat la a deveni deplin diferentiat

‡ Self conceptul este o structura globala organizat consistent conceptual, compus din perceptii ale caracteristicilor lui ³Eu´ sau ³Mie´, si perceptiilor relatiilor lui Eu´ sau ³Mie´ cu altii si cu diferite aspecte ale vietii , impreuna cu valorile atasate acestor perceptii. ‡ Este o structura globala accesibila constientului , desi nu in mod necesar constienta, este fluid si in continua schimbare, un proces dar in fiecare moment o entitate specifica.

‡ Întreaga sa teorie se bazeaz pe o unic Äfor a vie ii´ pe care el o nume te TENDIN A LA ACTUALIZARE ‡ Poate fi definit ca motiva ia intrinsec prezent în orice form de via de a- i dezvolta poten ialul pân la cel mai înalt nivel posibil. Nu vorbim despre supravie uire: Rogers consider c toate fiin ele tind s fac ce/ cum este mai bine pentru existen a lor.

‡ Rogers cuprinde cu aceast unic trebuin sau motiva ie toate celelalte motiva ii despre care vorbesc celelalte teorii ‡ TA este direc ional , constructiv i prezent în toate organismele vii. Poate fi reprimat , dar nu poate fi suprimat decât cu pre ul mor ii organismului. Ea acompaniaz toate motiva iile: tensiunea, nevoia, creativitatea, c utarea pl cerii. Este caracteristic organismului ca un tot. (Rogers ± 1959)

‡ Rogers prin tendinta la actualizare se adreseaz tuturor formelor de via . ‡ În TCP, tendin a la actualizare este considerat a fi singura motiva ie pentru dezvoltare i pentru comportamentul uman; este ³unica surs de energie´ a organismului (Rogers, 1963) i formeaz o baz a proceselor de aspira ie (n zuin ) i ac iune, specifice fiin ei umane (Rogers, 1978).

‡ ÄO presiune biologic a organismului de ai îndeplini destinul genetic´ Maddi (1996). Deci, fiecare persoan tinde s - i dezvolte propriul poten ial. ‡ Oamenii, în cursul actualiz rii poten ialului lor, au creeat societatea i cultura.

‡ Rogers, 1980 spunea: Ä de i condi iile sunt nefavorabile cre terii, cartofii dintr-un beci vor înmuguri, iar ml di ele vor cre te spre firicelul de lumin care p trunde prin fereastr . De i nu vor deveni niciodat plante adulte, aceste ml di e palide sunt expresia tendin ei la actualizare, tendin a de a- i îndeplini poten ialul. Via a nu abandoneaz lupta nici în cele mai neprielnice condi ii´. ‡ Rogers vede s n tatea mental ca fiind perspectiva normal a vie ii i consider boala mental , criminalitatea i alte probleme umane ca distorsiuni ale tendin ei naturale.

‡ Un alt concept important este cel de evaluare organismica Rogers ne spune c organismele tiu ceea ce este bun pentru ele. ‡ Printre multele lucruri pe care le valoriz m în mod instinctiv este i APRECIEREA POZITIV (POSITIVE REGARD), umbrela sub care Rogers adun iubirea, afec iunea, aten ia, purtarea de grij i altele asemenea.

‡ Un alt lucru ± specific uman, de aceast dat pe care îl valoriz m este AUTO-APRECIEREA POZITIV (POSITIVE SELF-REGARD) reprezentat prin: stima de sine, sentimentul propriei valori, o imagine de sine pozitiv . ‡ C p t m aceast auto-apreciere pozitiv experimentând, înv ând din aprecierea pozitiv pe care ne-o arat ceilal i în timpul copil riei noastre.

‡ valorizarea organismic ‡ condi iile de valorizare Pe m sur ce cre tem, p rin ii, profesorii, amicii, mass-media i al ii ne dau ceea ce ne trebuie atunci când dovedim c Ämerit m´ mai curând decât pentru c avem nevoie! ‡ Primirea de apreciere pozitiv numai în func ie de Äanumite condi ii´ a fost denumit de Rogers apreciere pozitiv condi ionat (conditional positive regard).

‡ Odat cu trecerea timpului (înainterea în vârst ), aceast Äcondi ionare´ ne conduce spre autoaprecierea pozitiv condi ionat (conditional positive self-regard). ‡ Începem s ne placem numai dac îndeplinim ni te standarde pe care al ii ni le-au fixat i nu dac / atunci când ne actualiz m cu adev rat ponten ialul nostru. i cum aceste standarde au fost creeate f r a ine cont de fiecare individ în parte, în cele mai multe cazuri, ne descoperim incapabili de a le atinge/ îndeplini i, ca urmare, incapabili s p str m o stim de sine cât de mic

‡ Pr pastia (decalajul, discrepan a) dintre self-ul real i self-ul ideal, dintre Äceea ce sunt´ i Äceea ce ar trebui s fiu´ se num te INCONGRUN A . Cu cât pr pastia este mai adânc , cu atât mai mult incongruen este. Cu cât este mai mult incongruen , cu atât mai mult suferin este. De fapt, incongruen a este esen ial pentru defini ia pe care Rogers o d nevrozei: a fi nesincronizat (incongruent) cu propriul t u self.