You are on page 1of 16

5X5 MATRİS METODU

İLE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ

İZLE VE TEKRAR ET .KONTROL TEDBİRLERİNE KARAR VER 4.TEHLİKELERİ BELİRLE VE TANIMLA 2.RİSK ANALİZ SÜRECİ: 1.RİSKLERİ DERECELENDİR VE DEĞERLENDİR 3.RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİ TANIMLA 5.

.• • • • • • • • • İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI BİLGİ TOPLAMA SÜRECİ (YÖNETMELİK) Tesisin yerleşim alanı İşyerinin bölümleri ve eklentileri Personel İş akış listesi İşlerin tanımlanması Makine. cihaz ve aletlerin listesi özellikleri Kullanılan kimyasal maddelerin listesi GBF ları Beden gücüne bağlı çalışmaların yapıldığı yerler.

2.TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ SAHA İŞ DEĞERLENDİRMESİ 1. İSİG KURULU YILLIK FAALİYET RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 9. KİMYASAL. İŞ KAZASI VE OLAY RAPORLARININ İNCELENMESİ 5. TEKNİK PERİYODİK KONTROL RAPORLARININ İNCELENMESİ 8. BENZERİ DİĞER İŞYERLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI . STANDARTLARIN TARANARAK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI VE UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI 6. UZMAN GÖRÜŞLERİNDEN YARARLANILMASI 7. ORTAM ÖLÇÜM RAPORLARININ İNCELENMESİ 4. FİZİKSEL VE BİYOLOJİK AJANLARIN LİSTESİ 3.

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ   R=O*Ş • R : RİSK • O: İHTİMAL • Ş : ZARARIN ŞİDDETİ .

ÇOK YÜKSEK DEĞİL HAFTADA BİR HER GÜN. KÜÇÜK ÜÇ AYDA BİR 3. ÇOK KÜÇÜK YILDA BİR 2.İHTİMALİN BELİRLENMESİ • İHTİMAL SIKLIĞI ORTAYA ÇIKMA (FREKENS İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI) 1. ORTA AYDA BİR 4. YÜKSEK 5. YASAL ŞARTLARA UYGUN .

SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ • MUHTEMEL BİR OLAY SONRASI BEKLENEN ZARAR VEYA HASARIN DERECELENDİRİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ SKALAYI KULLANIN. .

ORTA : •   4. TEDAVİ GEREKTİRİYOR ÖLÜM. ÇOK HAFİF GEREKTİRİYOR •   2.SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ • SONUÇ DERECELENDİRME   1. CİDDİ YARALANMA. İLK YARDIM : İŞ GÜNÜ KAYBI YOK. HAFİF GEREKTİRİYOR •   3. MESLEK : BİRDEN ÇOK ÖLÜM. İLK YARDIM HAFİF YARALANMA. SÜREKLİ İŞ . ÇOK CİDDİ GÖRMEZLİK • : İŞ SAATİ KAYBI YOK. CİDDİ : HASTALIĞI •   5.

MESLEK : BİRDEN ÇOK ÖLÜM. HAFİF GEREKTİRİYOR •   3. ÇOK HAFİF GEREKTİRİYOR •   2. CİDDİ : HASTALIĞI •   5. TEDAVİ GEREKTİRİYOR ÖLÜM. İLK YARDIM : İŞ GÜNÜ KAYBI YOK.SONUÇLARA KARAR VERİLMESİ • SONUÇ DERECELENDİRME   1. ÇOK CİDDİ GÖRMEZLİK : İŞ SAATİ KAYBI YOK. ORTA : •   4. SÜREKLİ İŞ . CİDDİ YARALANMA. İLK YARDIM HAFİF YARALANMA.

RİSK MATRİSİ .

9 DİKKATE DEĞER RİSK BU RİSKLERLE İLGİLİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇABUK MÜDAHALE EDİLMELİ 4.2.3 KABUL EDİLEBİLİR RİSK ACİL TEDBİR GEREKTİRMEZ .16 KABUL EDİLEMEZ RİSK BU RİSKLERLE İLGİLİ DERHAL ÖNLEM ALINMALI 10.25 15.RİSK SONUÇ EYLEM 20.6 1.12 8.5.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNE KATILACAK OLANLAR .

Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi . Yeni bir makina veya ekipman alınması 3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması 4. Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması 2.RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1.

Yeni tekniklerin geliştirilmesi 7.RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 5. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın. parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması . Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik yapılması 6. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi 8.