You are on page 1of 8

Laporan Barnes 1951

Jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji dan

memperbaiki pendidikan bagi orang melayu


Dipengerusikan oleh L.J Barnes
Jawatankuasa ini gagal mencadangkan
penambahbaikan kepada sekolah melayu tanpa
merombak semula sistem pendidikan secara
keseluruhan
Laporan Barnes beri satu cadangan radikal iaitu
menghapuskan sekolah vernakular yang
menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa
pengantar.

Cadangan laporan Barnes:


i.

Menubuhkan sekolah dwibahasa di mana bahasa


pengantar ialah Bahasa melayu dan Bahasa Inggeris.

ii. Sekolah-sekolah Melayu, cina dan tamil ditukarkan

secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan.


iii. Pengajaran agama menggantikan pengajaran jawi di

sekolah. Ini bertujuan untuk mengurangkan bebanan


ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak
mereka ke kelas agama pada waktu petang kerana
pengajaran agama tidak diajar pada waktu
persekolahan.

Laporan Fenn-Wu 1952

Jawatankuasa Fenn ditubuhkan di bawah pimpinan

Dr Fenn dan Dr Wu.

untuk mengkaji kehendaki masyarakat cina yang menganggap

Laporan Barnes berhasrat menghapuskan bahasa dan budaya orang


cina.

Hasilnya, orang cina bersedia terima Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris sebagai bahasa pengantar tetapi ingin kekalkan bahasa


ibunda mereka sebagai identiti budaya.

Cadangan Laporan Fenn-Wu:

- Bahasa Melayu, Bahasa Cina, dan Bahasa Inggeris


dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah
vernakular.

Ordinan Pelajaran 1952


Tujuannya untuk mengkaji cadangan kedua-dua

laporan serta mencari satu jalan tengah yang baik.


Cadangan-cadangan Ordinan pelajaran 1952:
i.

Sistem pendidikan sekolah kebangsaan


dilaksanakan melalui pengenalan Bahasa Inggeris
secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu.

ii. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris juga mula

dikuatkuasakan di sekolah-sekolah cina dan tamil.

iii. Sekolah jenis kebangsaan (inggeris)

dikekalkan.
iv. Pendidikan agama diadakan pada waktu

persekolahan untuk murid-murid beragama


islam sama ada dalam kawasan sekolah
mereka atau dikawasan lain yang
berhampiran.
v. Sekolah-sekolah vokasional

diperkembangkan

Penyata Razak 1956


Kerajaan British meneubuhkan jawatankuasa

Mengkaji Semula Dasar Pelajaran diketuai oleh


Allahyarham Tun Haji Andul Razak Hussein.
Bidang tugasnya:- memeriksa dasar pelajaran sedia ada
termasuk perkara yang terkandung dalam
Ordinan Pelajaran 1952
- mengesyorkan perubahan dan penyesuaian
terhadap pendidikan.
Laporan jawatankuasa ini dikenali Penyata
Razak

Cadangan-cadangan Penyata Razak:


i. Bahasa melayu dan Bahasa Inggeris wajib bagi

semua sekolah rendah dan menengah.


ii. Bahasa Inggeris, bahasa cina, dan bahasa tamil

menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis


kebangsaan.
iii. Dua jenis sekolah yang terbuka kepada semua

etnik: sekolah-sekolah rendah yang menerima


bantuan atau persendirian, dan sekolah-sekolah
menengah yang menerima bantuan atau
persendirian.

iv. Sistem pendidikan sekolah menengah terdiri

daripada Sekolah Menengah Rendah (SMR),


Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Pra Universiti.
v.

Sistem peperiksaan yang berpusat dan sama bagi


semua.

vi. Guru-guru sekolah rendah dan menengah yang

berkelayakan
vii. Semua guru diletakkan di bawah satu

perkhidmatan profesional
viii. Penubuhan Jemaah Nazir Persekutuan