You are on page 1of 6

Matlamat

dan
Tujuan
Sukan Rekreasi

MATLAMAT SUKAN REKREASI


Sukan

rekreasi yang telah


diubahsuai selaras dengan
matlamat humanization
of education.

Perkembangan

potensi
insan dari segi intelek,
rohani dan emosi diberi
penekanan yang sama
dengan aspek jasmani.

Matlamat

sukan rekreasi
adalah untuk membina dan
mengekalkan keadaan
mental, fizikal, emosi dan
sosial yang sihat serta
melahirkan warganegara
yang berpengetahuan luas,
berdisiplin dan bersatu padu.

Oleh

itu, sukan rekreasi


haruslah mengandungi
unsur-unsur pendidikan,
etika, dan perpaduan.

TUJUAN SUKAN REKREASI


Sukan

rekreasi melibatkan
pelbagai aktiviti yang boleh
dilakukan untuk memenuhi
masa lapang.

Memupuk

nilai nilai moral


seperti bekerjasama,
toleransi, kreatif dan
innovatif, mematuhi
peraturan, kepimpinan dan
tolong menolong.

Memperoleh

pengetuhuan
tentang pelbagai aspek
perkhemahan dapat membantu
murid melalukan aktiviti ini
dengan lebih yakin dan seronok.

Memanfaatkan

dan
mengaplikasikan pengetahuan
yang diperoleh dalam kehidupan
harian.

Meyihatkan

badan dan
menenangkan fikiran serta
melepaskan tekanan hidup.

Mendisiplinkan

diri
sendiri. Disiplin yang tinggi
perlu ditunjukkan dalam
sukan dan permainan
kerana kejayaan seseorang
individu atau kumpulan
amat bergantung kepada
tahap disiplin yang
dimiliki.

Memupuk

integrasi
nasional tanpa mengira
kaum dan bangsa.