You are on page 1of 9

DEFINISI DAN KONSEP

SUKAN REKREASI

DEFINISI SUKAN REKREASI


FORD (1981)
rekreasi ialah program yang meliputi penggunaan persekitaran semula jadi
bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang
sedia ada. Ini merangkumi perkembangan pengetahuan, kemahiran dan
sikap khususnya penggunaan masa senggang.

HAMMERMAN ET.AL (1985)

sukan rekreasi ialah landasan untuk


mengenal pasti pelbagai pengetahuan
yang boleh dipraktikkan dalam situasi
seharian.

KNAPP (1981)

sukan rekreasi ialah alat untuk


mencapai matlamat dan objektif
pendidikan.

KONSEP SUKAN REKREASI


Berasaskan aktiviti darat
- Lasak
- Alam
Berasaskan aktiviti air
Berasakan aktiviti dalaman
Campuran kedua aktiviti
Konsep sukan rekreasi adalah sosialisasi

Sosialisasi ini berkaitan dengan perawakan


seseorang.
Konsep sosialisasi ini memberikan peluang
kepada para pelajar untuk bergaul antara
rakan-rakan.
Ini akan menyebabkan para pelajar mempunyai
hubungan yang akrab di antara mereka.

Selain itu ia juga memberikan peluang kepada


para pelajar untuk mewujudkan interaksi antara
masyarakat.
Ini akan menyebabkan mereka nemahami antara
satu sama lain.
Sosialisasi ini juga memberikan peluang kepada
para pelajar untuk mempelajari nilai-nilai murni
seperti kerjasama, bertolak-ansur dan toleransi.

Dengan ini seseorang pelajar dapat mengaplikasikan nilai-nilai


murni yang telah dipelajari dalam kehidupan harian kita.
Selain itu, konsep sukan rekreasi ini juga membentuk sesseorang
individu yang kaya dengan nilai-nilai murni.

Konsep sukan rekreasi ini mempunyai fungsi di mana ia membantu


dalam

pembentukan personalit
pembangunan insan
pembangunan negara
gaya hidup sihat
kepimpinan
kecerdasan
sosialisasi
dinamik kumpulan
Pendidikan sepanjang hayat