You are on page 1of 17

SUKAN DAN

REKREASI

KEMAHIRAN TALI

KEMAHIRAN TALI
Alat asas yang sering digunakan
dalam aktiviti luar.
Digunakan setiap masa antaranya
ketika dalam menyediakan tempat
perlindungan menyelamat,
mengikat gejek dan sebagainya.
Digunakan dalam melakukan
aktiviti-aktiviti bertali seperti
abseiling dan reppelling.

SIMPUL ANGKA LAPAN


Mematikan hujung
tali khemah ke
pancang
Kelebihan; senang
untuk diikat
versatile
Kekurangan; sukar
untuk melara
keketatan ikatan

SIMPUL ANGKA LAPAN


BERGANDA
Menyambungkan
tali dengan harness
Kelebihan ikatan
senang untuk
dibuka berbanding
ikatan jenis bowline
Kekurangannya
rumit untuk diikat

TINDIH KASIH
Menyambungkan
tali kepada
harness dengan
mengikat terus
kepada tali utama
Kelebihan ;
senang dilaraskan
keketatan ikatan
Kekurangan ;
mudah longgar

SIMPUL MANUK
Digunakan untuk
mengikat tali
pada tiang atau
balak
Kelebihan;
senang diikat
dan dilaraskan
Kekurangan;
ikatannya tidak
seteguh ikatan
simpul angka
lapan

SIMPUL BALAK
Mengikat pada
balak dan bagi
memindahkan dan
mengheret kayu
dan batang
Kelebihan; senang
diikat
Kekurangan; sukar
untuk melaraskan
ikatan

SIMPUL RAMA-RAMA
Untuk mengangkat
sesuatu yang bercabang
atau orang yang
terperangkap di tempat
yang sempit
Kelebihan ; mudah diikat
dan senang untuk
dilaraskan mengikut saiz
badan
Kekurangan ; ikatan yang
tidak kemas boleh
menyebabkan bebanan
yang ingin diangkat
terjatuh

IKATAN BUKU SILA


Untuk mengikat
anduh dan
menyambung
tali
Kelebihan;
senang untuk
dipelajari
Kekurangan;
mudah longgar

SIMPUL HIMPIT
Digunakan untuk
menyambung 2 tali
yang berlainan atau
sama jenis
Kelebihan ; ikatan ini
kukuh dan tidak akan
terbuka apabila diisi
bebanan
Kekurangan ; sukar
untuk diikat dan
kadang kala
memerlukan lebih dari
satu tali

IKATAN BUNGA GETI


Menyambung
dua utas tali
yang tidak sama
besar saiznya

SIMPUL PENGAIL
2 tali yang
licin dan
basah serta
menyambun
g 2 tali yang
sama saiz
seperti tali
pancing

IKATAN SERAYA
Mengikat 2 batang
kayu yang hendak
disilangkan bagi
dibuat bentuk campur
(plus) dan untuk
kegunaan membuat
keseluruhan semasa
berkhemah seperti
kerusi, meja, khemah,
pintu masuk, dapur,
jambatan dan
sebagainya. Ikatannya
dimulakan dengan
simpul manuk dan
dimatikan dengan

IKATAN SERONG

Mengikat 2 batang
kayu atau tiang yang
berlintang seperti
bentuk X dan untuk
kegunaan membuat
keseluruhan semasa
berkhemah seperti
kerusi, meja, khemah,
pintu masuk, dapur,
jambatan dan
sebagainya. Ikatannya
dimulakan dengan
simpul balak dan
dimatikan dengan
simpul manuk

KESIMPULAN
Tali sangat penting dan
adalah alat asas yang sering
digunakan dalam aktiviti luar