You are on page 1of 21

MANUAL PENGGUNA BMT

PAKEJ DAN PERKHIDMATAN BARU 1GovUC

Kandungan
1.

Pengenalan 1GovUC BMT

2.

Komponen BMT

3.

Cara Akses ke 1GovUC BMT (SSO atau secara terus)

4.

Aturan pengguna

MASALAH SEMASA

01

Had lampiran emel = 10MB

02

Menghantar fail yang besar kepada


pengguna

03

Menghantar emel dan fail yang besar


kepada pengguna 1GovUC

BMT Big Mail Transfer

01

Maksimum
penghantaran sehingga
2GB

02

Boleh menetapkan kata


laluan dan tarikh luput

03

Fail akan dilupuskan


selepas 1 bulan

BMT Big Mail Transfer

DEFINISI
o
o
o

Perkhidmatan menghantar lampiran emel yang besar


Perkhidmatan emel 1GovUC pada masa ini mempunyai kekangan had kuota
menghantar lampiran/kepilan lebih dari 10MB
Pengguna BMT boleh menghantar lampiran yang besar melalui laman sesawang BMT
yang disediakan

CIRI - CIRI
01

Menghantar lampiran yang


bersaiz tidak lebih dari
2GB

02

Hantar fail kepada lebih


dari seorang penerima
dalam satu masa

04

Laman sesawang BMT


boleh diakses melalui
pelbagai jenis peranti
dengan menggunakan
internet browser

05

Keselamatan Fail Encrypt


semua fail yang di muat
naik dan mewujudkan
persekitaran yang selamat
. Antivirus pula bagi
mengesandan
menghapuskan virus
semasa proses Upload.

03

Perkhidmatan boleh
digunakan secara
berkumpulan

06

Muat naik History dan


boleh menetapkan kata
laluan dan tarikh luput
kepada fail yang dikongsi
untuk menjamin
keselamatan

Big Mail Transfer (BMT)

Muat Turun
Fail

Muat Naik
Fail

Cipta Fail

Perkongsian
Fail

Hapus Fail

Cara Akses Secara Terus ke BMT

ATURAN PENGGUNA

Cara Akses Secara Terus ke BMT


Klikpadabrowser andadanmasukkanurlberikut:
URL:https://bigbox.1govuc.gov.my/user
atau:https://58.26.10.155/user

BMT Big Mail Transfer

Memuat Naik Fail


DariLamanUtamaBMT,klikUpload.
Pilihfailyangdikehendakidanklikopen.

FailyangdimuatnaiktelahberadadiLamanUtama.

Memuat Turun Fail


DariLamanUtamaBMT,pilihfailyanghendakdimuatturun.
KlikDownload yangberadadisisifailtersebut.
Muatturunakanbermuladanfailakanberadadidalam
komputeranda.

Perkongsian Fail Pengguna


1.DariLamanUtamaBMT, pilihfailyanghendakdikongsi.

2.KlikShared padafailtersebut.
3.TekanShareLink.
Tips:Andajugabolehcopy link tersebutdanpastekeemel
pilihananda(contoh:emelOWA1GovUC)

Sambungan..
4.TekanPassword protectdanmasukkankatalaluan.(Jika
andaperlukanperlindungantambahanbagifailanda)

5.MasukkanEmailpengguna.Sekiranyauntukramaipengguna,
gunakanSpaceuntuksetiapEmail.

6.TekanSet expiration datedanpilihtarikhyangdikehendaki.

Sambungan..
7.Apabilaselesai,tekanSenduntukberkongsifail.
8.PenerimaakanmenerimaEmailuntukfailyangdikongsi.Tekan
KlikDisini!untukmelihat.

Perkongsian Fail Awam


1.DariLamanUtamaBMT, pilihfolderfailyanghendakdikongsi.

2.KlikShared padafolderfailtersebut.
3.TekanShareLink.

Tips:Andajugabolehcopy link tersebutdanpastekeemel


pilihananda(contoh:emelOWA1GovUC)

Sambungan..
4.TekanPassword protectdanmasukkankatalaluan.(Jika
andaperlukanperlindungantambahanbagifailanda)

5.TekanAllowPublicUploaduntukperkongsianawam.

6.MasukkanEmailpengguna.Sekiranyauntukramaipengguna,
gunakanSpaceuntuksetiapEmail.

Sambungan..
7.TekanSet expiration datedanpilihtarikhyangdikehendaki.

8.Apabilaselesai,tekanSenduntukberkongsifail.
9.PenerimaakanmenerimaEmailuntukfailyangdikongsi.Tekan
KlikDisini!untukmelihat.

Sambungan..
10.Masukkankatalaluan.
11.Apabilaberadadihalamanutama,tekanUpload.
12.Pilihfailyangdikehendakidanklikopen.

13.FailyangdimuatnaiktelahberadadiLamanUtama.

Menghapuskan Fail
1.DariLamanUtamaBMT, pilihfailyangingindihapuskan.

2.KlikDelete.

Menukar Nama Fail


1.DariLamanUtamaBMT, pilihfailyanginginditukarnama.

2.KlikRename dantukarnamafailanda.

Sekian, terima kasih


PasukanProjek1GovUC