You are on page 1of 77

TOPIK 1

ILMU
KETAMADUNAN:
SATU PENGENALAN

Hasil Pembelajaran:
Menerangkan

keperluan
mengkaji/memahami ilmu dan isu-isu
ketamadunan hari ini, dalam konteks
Malaysia dan global serta hubungkait
dengan idea pembinaan Negara Malaysia

Menjelaskan

ilmu ketamadunan sebagai


sebagai wahana pewacanaan isu-isu
seperti kepelbagaian budaya, jihad,
hegemoni Barat dan lain-lain

Hasil Pembelajaran:
Menghuraikan

idea pertembungan
tamadun, peri pentingnya dialog,
cabaran globalisasi dan pembinaan
serta pemerkasaan jati diri bangsa.

SUB-TOPIK
1.1 PENGENALAN
1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN
SEJARAH TAMADUN
1.3 TAKRIF DAN CIRI TAMADUN
1.4 KEPERCAYAAN AGAMA DAN
TAMADUN
1.5 HUBUNGAN TAMADUN-BUDAYA
1.6 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN
TAMADUN

SUB-TOPIK
1.7 PERSAMAAN DAN PERBEZAAN
TAMADUN
1.8 INTERAKSI ANTARA TAMADUN
1.9 DIALOG ANTARA TAMADUN DAN
PERADABAN
1.10 KESIMPULAN

1.1 PENGENALAN
Memperkatakan

tentang tamadun dan


ketamadunan membuka ruang kepada
beberapa persoalan asas
(drp etimologi epistemologi)

Apakah
Apakah

tamadun?

landasan dalam memahami


pengertian dan konsep tamadun?

Sambungan
Apakah

ukuran, nilai, penanda aras bagi


menentukan tahap pencapaian
ketamadunan bagi sesebuah tamadun

Apakah

kerangka rujukan bagi


menentukan suatu bangsa/masyarakat itu
bertamadun atau sebaliknya.

1.1 PENGENALAN
Di

mana mahu mulakan perbincangan?


ISTILAH TAMADUN-memahaminya amat
penting agar:
Elak salahfaham/kekeliruan
Dapat memahami intipati drp konsep
tersebut seterusnya membina PANDANGAN
atau KERANGKA RUJUKAN apabila
membicarakan isu ketamadunan/peradaban
secara khusus.

Sambungan
Kerangka

rujukan? Penting?

pengajian ketamadunan perlu dibina atas


asas epistemologi dan premis yang betulsesuai dengan pandangan semesta
tertentu-berdasarkan latar belakang agama,
budaya, ideologi dan mitos.

Sambungan
Perbincangan

tentang tamadun telah


dilakukan seawal zaman Greek-

PLATO

( kurun ke 4 SM )
(The Republic )
Konsep polis

merujuk kpd kota atau bandar atau


Negara Kota (city-state)

Sambungan
Polis dalam konteks masyarakat
merujuk kpd
Suatu tahap kemajuan dengan
kewujudan sistem politik dan
institusinya dlm rangka jalinan
hubungan sosialnya.

Apa itu Pandangan Alam?


Istilah-istilah:

Pandangan Semesta/Hidup/Dunia
Worldview (B.I)
Weltanschauung (B. Jerman)
Pandangan Islam Terhadap Kehidupan
(Ruyatl-Islam lil-Wujud)
Bukan
Nazratl-Islam lil-Kawn
Ex. Alam, manusia, hidup dan
kehidupan

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(civilizational studies)
& SEJARAH TAMADUN
(history of civilizations)
History is for human knowledge the
only clue to what man can do is what
man has done. The value of history,
then, is that it teaches us what man has
done and thus what man is.
Robin G. Collingwood (1946)

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(civilizational studies)
& SEJARAH TAMADUN
(history of civilizations)
ADAKAH KEDUA-DUANYA BERBEZA
DAN PERLU DIBEZAKAN?
JAWAPAN: YA
KENAPA?

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(civilizational studies)
& SEJARAH TAMADUN
(history of civilizations)
1. TIMBUL SALAH FAHAM TENTANG MAKSUD
DAN SKOP
2. WUJUD PANDANGAN YANG MENYAMAKAN
KEDUA-DUANYA -kekeliruan yang perlu
diperbetulkan
3. ELAK KECELARUAN:
tamadun sbg satu konsep atau
tamadun sbg satu realiti sosial

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(civilizational studies)
& SEJARAH TAMADUN
(history of civilizations)
PENEGASAN:

PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN SEJARAH


TAMADUN
BERBEZA HANYA
DI SUDUT

FOKUS/SKOP/DIMENSI
TETAPI

BUKAN

SUBJEK

Pengajian Ketamadunan

membicarakan
teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat
tamadun samada secara konseptual, teoretikal
atau abstrak

tidak terikat kpd batasan


waktu/masa/zaman

Bersifat

inter-disiplin,

merentasi

perbicaraan ttg masa lampau,


masi kini dan masa hadapan

Sejarah Tamadun

Kajian mengenai masa lampau--pengalaman yg dilalui oleh sesebuah


tamadun termasuk ttg
pencapaian, jatuhbangun, kemajuan dan
kemundurannya

lazimnya dibatasi oleh faktor MASA

komponen

asas pengajian ketamadunan

1.3 TAKRIF TAMADUN


TAKRIFAN
1.Taraf

UMUM

pencapaian kemajuan rohani


dan jasmani sesebuah masyarakat
khususnya dari sudut ilmu pengetahuan
dan fizikal.

1.3 TAKRIF TAMADUN


2.

Suatu cara hidup yang berkembang


apabila manusia mula menetap di
sesebuah kota/bandar di mana
terdapatnya suatu organisasi sosial atau
politik yang dikenali sebagai negara
(state)
ROME, MADINAH

1.3 TAKRIF TAMADUN


3.

Perspektif semasa

Pencapaian tinggi dalam sains dan


teknologi seperti yang kini menonjol
dalam tamadun Barat.

TAKRIF TAMADUN
(ETIMOLOGI)
Tamadundrp perkataan
MADDANA

(K.K):
PERBUATAN MEMBUKA KOTA ATAU BANDAR
PERBUATAN MEMPERHALUS BUDI PEKERTI
MADDANAMADANI

MADANI

(KS)--- SESUATU YG BERKAITAN DGN


SATU CARA HIDUP YG MENZAHIRKAN
KEHALUSAN BUDIPEKERTI YANG TERPUJI.

TAKRIF TAMADUN
(ETIMOLOGI)
Faham

tamadun menekankan 2
perkara:

perbuatan memperhalus
budipekerti (spritual)
pembangunan perbandaran
(fizikal)
Each

civilization has its body and soul.

TAMADUN & PERISTILAHANNYA


Bahasa Arab

Sambungan

Bahasa Melayu

Sambungan
o

Sebelum kedatangan Islam, istilah yang


digunakan untuk tamadun adalah
budaya yg bertunjang kepada
keluhuran nilai dan kehalusan budi
pekerti;Jelas tergambar melalui adat
resam dan tradisi bangsa Melayu zaman
berzaman.

Selepas kedatangan Islam perkataan


tamadun digunakan dengan meluas.

TAMADUN &
PERISTILAHANNYA
BI : CIVILIZATION
Civitas (latin)-bandar/kota
Civic kehidupan kota
Seperti

hadharah & peradabanmenekankan penggabungan ketinggian


budaya dan kemajuan kebendaan.
Tetapi berbeza dengan tamadun.

IBN KHALDUN (13321406/732-808) DAN UMRAN


o Pelopor perbincangan ketamadunan
o Istilah umran-jelaskan makna tamadun
merangkumi organisasi sosial dan
budaya
o Menjelaskan hubungan sesama manusia,
alam dan Pencipta.
o Memperkenalkan model keseimbangan
peradaban dlm memenuhi tabii manusia,
jasmaniah dan rohaniah-sbg makhluk
berakal dan khalifah di muka bumi

IBN KHALDUN DAN UMRAN


o Konsep Umran B&H sistem IK untuk
memperlihatkan proses yg dilalui
masyarakat menuju peradaban
o Huraian IK tentang sifat dan ciri
masyarakat pedalaman dan bandar
telah mendahului Ferdinand Tnnies
(1855-1936)-terkenal dengan konsep
Gemenischaft dan Gessellschaft.

IBN KHALDUN DAN UMRAN


o Menggariskan ciri-ciri penting yang ada
dan perlu dimiliki oleh masyarakat yg ingin
berubah drp B H.
o menggariskan unsur-unsur penting yg
menjadikan satu peradaban itu lemah dan
merosot

Teori kitaran Sejarah Ibn Khaldun

Teori Kitaran Sejarah Ibn


Khaldun

Konsep Taawun dalam


UMRAN
oDlm proses B H, timbul sifat
kebergantungan antara satu sama lain di
kalangan anggota masyarakat.
oSemakin maju masyarakat itu maka semakin
canggih dan kompleks pula hubungan
tersebut.
oPersamaan dengan teori sosiologi moden
division of labour / pembahagian
tugas/peranan dlm masyarakat.

Istilah BI bagi TAMADUN

CIVILIZATION
Civitas (latin)-bandar/kota
Civic kehidupan kota

Seperti

hadharah & peradabanmenekankan penggabungan ketinggian


budaya dan kemajuan kebendaan.

sambungan
Tradisi

Barat, civilization digunakan


sebagai 1.gambaran kepada tahap
sesebuah masyarakat atau budaya
yang kompleks- yang ditandai dengan
pencapaian ilmu & teknologi,
aktiviti perekonomian,
penyusunan struktur politik &
kemasyarakatan
penempatan di kawasan perbandaran.

TAKRIF TAMADUN
2.

juga menggambarkan budaya

Oleh itu, pencapaian tamadun diukur


dengan tahap kompleksiti suatu organisasi
sosial-ditunjukkan melalui tahap aktiviti
masyarakat tersebut.

Sambungan.
Civilization

juga bermaksud
masyarakat seluruhnya
Edward B Taylor merujuk civilization sbg:
total social heredity of mankind
-Britannica 1974:657Keseluruhan pencapaian pengetahuan dan
budaya manusia-ditandai oleh kemajuan
masyarakat tertentu pd era tertentu

CIRI TAMADUN

CIRI TAMADUN

1.4 KEPERCAYAAN. AGAMA DAN


TAMADUN

1.4 KEPERCAYAAN. AGAMA DAN TAMADUN

1.4 KEPERCAYAAN. AGAMA DAN


TAMADUN

1.4 KEPERCAYAAN. AGAMA DAN TAMADUN

1.4 KEPERCAYAAN. AGAMA DAN


TAMADUN

1.4 KEPERCAYAAN. AGAMA DAN


TAMADUN

1.5 HUBUNGAN TAMADUN-BUDAYA

1.5.1 tamadun dan bangsa

1.6 KELAHIRAN, PERKEMBANGAN DAN


KEMEROSOTAN TAMADUN
FAKTOR-FAKTOR AM

FAKTOR-FAKTOR
KEMEROSOTAN TAMADUN

Wujud jurang
perbezaan yang
begitu ketara antara
golongan kaya dan
miskin.
Contoh: penghujung
hayat Tamadun
Romawikurun ke 4
dan 5

Berleluasanya

penindasan

dan kezaliman
Hak-hak kemanusiaan
diketepikan sama sekali
Sistem ketatanegaraan
dan perundangan tidak
dihormati dicabuli dengan
sewenang-wenangnya
Contoh:
Wilayah kolonial Barat
tumbang akibat penindasan
dan kezaliman yang
dilakukan.

Keruntuhan

nilai dan moral dlm

masyarakat
Terutamanya di kalangan
pemimpinpetunjuk kepada
kemusnahan penghayatan nilai
budipekerti murni dan mulia.
Contok: kes dalam TI, T. Yunani
dan Romawi
Ahmad Shawqi, penyair Arab
(1868-1932), pernah menukilkan
dalam puisinya:
sesungguhnya tertegaknya
sesebuah umat itu adalah
disebabkan ketinggian
akhlaknya. Sekiranya akhlak
mereka hilang maka umat
tersebut akan lenyap.

Wujud

sikap tertutup
tidak mahu menerima
perubahan terutama
dalam teknologi, struktur
ekonomi, politik dan
sosial.
Edward

de Bono: sikap
tertutup meruapakan
halangan yang paling
besar terhadap anjakan
paradigma

Bencana

alam atau
malapetaka
mengakibatkan
kerosakan besarbesaranmembawa
kemusnahan
sesebuah tamadun
Faktor

di luar
kawalan manusia

1.7 PERSAMAAN DAN PERBEZAAN


TAMADUN

Prinsip

yang diterima oleh


semuahidup secara
harmoni dengan alam
sekitar.
Alam sebagai anugerah
Tuhan
Manusia sebagai penjaga
alam-Islam, Kristian,
Buddha
Alam sekitar disembah
hasil tafsiran pasif oleh
tamadun tertentu
Tamadun secara umum
tidak memusnahkan alam
sekitar
T Cina; alam dan manusia
bergabung satu

Tamadun

tradisional-menghayati
prinsip: keluarga sbg asas
pembentukan masyarakat
Keluarga tardisional: malan
menentukan kedudukan lelakiperempuan melalui hierarki kuasa.
Kesetiaan dan pertalian erat
melalui konsep kekeluargaan
begini merupakan penafian hak
seseorang dan bertentangan
dengan keadilan.
Islammementingkan kasih
sayang dan hormat menghormati;
Bukan soal kedudukan yang
menjadi persoalan utama tetapi
bagaimana setiap seorang mereka
menunaikan tanggungjawab
masing-masing.

Kepentingan hidup
bermasyarakat:
Menentukan personaliti dan
identiti seseorang
Sokongan moral, psikologi dan
material kepada setiap anggota
Individu dan masyarakat saling
berpegang dengan nilai dan
norma berasaskan agama dan
kepercayaan
Identiti individu dan
kemantapan masyarakat
mencapai keseimbangan dalam
tradisi islam dan Buddhisme

Falsafah

moral/akhlak menjadi
dasar sesebuah kerajaanhasil
daripada ajaran/inti falsafah
tradisional
Peranan

dan tanggungjawab
kerajaan = peranan dan
tanggunjawab pemerintah
T.Cina: karya Mo Tze, Lao-Tze,
Kung Fu- Zi, Meng Tze dll
T.India: Kautilya-ciri
kepimpinan adil dan saksama
T.Islam: al-Farabi, al-Mawardi,
al-Ghazali dan Ibn Khaldun
Kesetiaan

kepada Rajaperlindungan Raja kepada rakyat


adalah dimensi penting kerajaan
dalam tamadun tardisional

Konsep

hak-hak kehidupan
dalam ajaran Buddhisme (Lapan
Jalan Mulia)
Islam: konsep halal-haram
berkaitrapat dengan soal akhlak
Aktiviti ekonomi boleh
meningkat atau menurunkan
tahap akhlak seseorang
Konsep wang, laba,
ganjaran, pasaran dlldipengaruhi oleh pertimbangan
moral.
Namun tidak bermakna tiada
langsung penipuan atau rasuah
seperti aktiviti ekonomi moden
kini

Matlamat

utama penddikan adalah


untuk pembinaan sifat mulia melalui
sistem pendidikan.
Dimensi rohani diberikan penekanan
penting dalam konsep pendidikan.
Dalam ajaran islam, tauhid
memainkan peranan utama dalam
transformasi manusia.
Ajaran hindu dan budhhatransformasi dapat dicapai melalui
Ashramadharma.

1.8 INTERAKSI ANTARA TAMADUN

1.8.4 Contoh Interaksi dalam Sejarah

Sambungan.

1.9.1
DIALOG PERADABAN

1.9.1 Pengertian Dialog

Konteks Malaysia

1.9.2 Pembudayaan Dialog Di

Malaysia

1.9.3 Prinsip-prinsip Dialog


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memahami tujuan utama dialog


Bermanfaat kepada kedua belah pihaksecara intra dan inter tamadun
Dijalankan dgn ikhlas
Berupaya menjelaskan kepercayaan dan nilai
pegangan masing2 dengan jelas
Cuba memahami persepsi rakan dialognya
Berhemah dlm mengemukakan pandangan
Tiada prejudis

1.9.4 HALANGAN KEPADA DIALOG

KESIMPULAN

1. Peringkat Negara: Ilmu


ketamadunan penting kerana dapat
membantu pembinaan dan kejayaan
Tamadun Malaysia
S&T telah meminggirkan pandangan
semesta dalam tradisi tamadun masing2.
Hasilnya hanya pandangan semesta yg
berorientasikan kebendaan yg menjadi
tarikan masyarakat kini.

KESIMPULAN
Satu titik tolak atau hasil drp gerakan
enlightenment dan gerakan falsafah
merangsang sains (scientism)

2. Peringkat Global: Memulihkan


semula keamanan dunia selepas
Teori Clash of Civilizations oleh Samuel
Huntington (1996)
Peristiwa 11 September 2001

KESIMPULAN

3. Budaya berdialog di Malaysia perlu


disuburkan agar
Pembangunan fizikal dan spiritual dapat
diperkukuhkan melalui nilai moral dan
budaya yang murni
Membentuk perpaduan negara dan
integrasi nasional