You are on page 1of 9

PENDIDIKAN SENI VISUAL

UNSUR SENI : RUPA
ROSIADI BIN TAJUDIN
SMK GADONG BEAUFORT © 2009

MAKSUD RUPA Pertemuan antara 2 hujung garisan (permulaan dan penghujung) .

JENIS RUPA Rupa Organik :: Bebas tanpa sudut :: Biasanya dibuat dengan tangan Rupa Geometri :: Mempunyai sudut :: Biasanya dibuat dengan alat geometri .

SIFAT RUPA :: Bersifat 2 dimensi (rata tanpa isipadu) :: Boleh dibezakan melalui nilai warna dan jalinan. .

.SIFAT RUPA :: Boleh wujud secara ilusi.

.SIFAT RUPA :: Dapat wujud secara negatif atau positif.

.CONTOH APLIKASI RUPA DALAM PRODUK SENI :: Aktiviti mencorak :: Menghasilkan muka taip :: Menghasilkan simbol atau lambang.

CONTOH FUNGSI RUPA DALAM KARYA SENI VISUAL :: Ragam hias :: Rekaan grafik :: Catan :: Cetakan .

LATIHAN-Menghasilkan Rupa .