Bugetul civil al

municipiului Chișinău
progresului

Chișinău

Finanțarea proiectelor
propuse de cetățenii
municipiului

Obiectivel
e
proiectului

Proiecte mici
(Buget: 1 mln
MDL)
Proiecte mari
(Buget: 2 mln
MDL)

• 30.000 - 100.000
MDL
• 100.001 – 500.000
MDL

1. Vârsta minimă de 16 ani

Condițiile
aplicării

2. Completarea formularului

3. Minim 50 semnături pentru proiectele
mici
4. Minim 100 semnături pentru proiectele
mari

Implementarea
proiectelor

Includerea în bugetul mun.
Chișinău

Votarea
proiectelor

Evaluarea
proiectelor

Depunerea
proiectelor

Scrierea
proiectelor

Cronologi
e
1 ianuarie

tr. III-IV

1 – 10 iunie

30 aprilie

15 martie

15 februarie

Un reprezentant al fiecărei fracțiuni din
cadrul Consiliului municipal și consilieri
independenți

Comisia de
evaluare

Direcţiea generală arhitectură, urbanism
şi relaţii funciare
Direcţiei general locativ-comunală şi
amenajare

2 reprezentanți ai societății civile

Revizuirea tehnică – Echipa de lucru

Selectarea
proiectelor

Evaluarea pe conținut – Comisia de
evaluare

Votarea directă de la 16 ani

Votarea electronică

Mulțumim mult!

Victor Lutenco,
Consilier municipal