You are on page 1of 9

VIRUSI I ANTIVIRUSI

zloupotrebu  Kompjuterski virus je program koji ima mogućnost razmnožavanja.KOMPJUTERSKI VIRUSI  Kompjuterski virusi su mali programi koji imaju za cilj nanošenje štete tj. a sadrži kod koji kopira sam sebe i tako može ''zaraziti'' druge programe .

Termin ''virus'' se koristi za svaku vrstu programa koji pokušava sakriti svoju destruktivnu funkciju i / ili se pokušava razmnožiti na što je više moguće računara  Kompjuterski virusi su zapravo poseban slučaj nečega poznatog pod nazivom ''bolesna logika'' (malicious logic) ili malware.  .

Melissa (1999.NAPREDAK VIRUSA     Prvi pravi predak današnjih virusa bio je Prevading animal koji je bio sposoban nadodavati se na druge programe na UNIVAC 1108 komjuterskom sistemu. i zvao se Elk Cloner.) je jedan od virusa koji se sam slao svakome iz adresara kompjutera. Taj virus je zarazio BOOT sektor disketa za Apple II kompjutere. Melissa je prouzročila štetu od oko 385 milijuna USD. 1986. . nastao je Brain koji je inficirao IBM PC komjutere koji bi zamijenio boot sector diskete sa svojom kopijom. Prvi potvrđeni nalaz kopjuterskog virusa je bio 1982.

. Na ekranu se ne pojavljuju nikakve informacije o tome da je program pokrenut niti će podatak o tome na bilo koji način biti vidljiv korisniku.DJELOVANJE VIRUSA   Korisnik pokreće ove programe nesvjesno i potpuno neprimjetno. Uništava podatke ili na neki drugi način oštećuje informacije na računaru. Korisnik će djelovanje ovog programa primjetiti tek po posljedicama. odnosno nakon što je šteta već počinjena.

virusi su podjeljeni u osnovne klase: • boot sektor virusi – napadaju Master boot sektor • parazitski – zaraze izvršne datoteke dodavanjem svog  sadržaja u strukturu programa • virusi pratioci – stvori .PODJELA VIRUSA Godinama razvijanja alata za zaštitu od virusa. može izazvati pravi haos na disku • makro virusi – imaju mogućnost da sami sebe kopiraju.exe programa i ugradi u nju svoj kod • link virusi – u trenu inficiraju napadnuti kompjuterski sistem.com datoteku koristeći ime već postojećeg . brišu i mijenjaju dokumente .

izdvoje i (ili) eliminišu viruse. Predstavljaju prvi nivo zaštite od virusa i trojanaca. dok moderne verzije ovih programa nude razne druge vidove zaštite od virusa koji se šire putem Interneta. Jedan njegov dio ''Monitor'' je rezidentan u memoriji i obezbjeđuje neprestanu zaštitu od virusa. To su softverski paketi sposobni da detektuju. dok drugi dio ''Scan'' omogućava skeniranje cijelog sistema. . Najčešće se radi o zaštiti u realnom vremenu i skeniranju na zahtjev korisnika. Ovi programi uključuju različite načine nadgledanja i zaštite računara od malicioznog koda. Svi antivirusni programi sastoje se iz više cjelina.ANTIVIRUSI    Antivirusi su danas neophodan dio softvera koji svako treba imati instaliran na svom računaru.

klijent – server podrška preko lokalne mreže • NOD32 .Virus Bulettina (nikad nije propustio ni jedan virus) Najvaznije je da je antivirus uvijek '‘ svije ž '‘ da bi mogao održati korak sa sve savršenijim virusima .Posebna pažnja posvećena je skeniranju e-mail poruka kako dolaznih tako i odlaznih (da se zaraza ne bi širila) • SOPHOS ANTI-VIRUS .VRSTE ANTIVIRUSA       Najpoznatiji i najčešće korišteni antivirusni programi su: • NORTON ANTIVIRUS.

RADILI: .