You are on page 1of 12

PENGAPLIKASIAN STRATEGI

,
KAEDAH DAN TEKNIK DALAM RPH
OLEH : NOR ZAIHANIS & NURPUTERI

RPH TEKNIK PENGAPLIKASIAN STRATEGI. KAEDAH DAN TEKNIK DALAM RPH KAEDAH STRATEGI .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN .

30 pagi – 11.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Reka Bentuk dan Teknologi Kelas : 5 Gemilang Tarikh : 19 Julai 2016 Masa : 10.30 pagi Bilangan Murid : 24 orang Topik/Tajuk : Tanaman Sayuran Sub Topik : Menanam pokok cili Kemahiran : Murid boleh menggunakan beberapa alatan tangan untuk menanam Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengenali jenis sayur-sayuran .

Menyediakan medium semaian dengan cara yang betul. 2. berkeyakinan. kertas mahjong. Kajian Masa Depan : Tanaman pokok cili dikomersialkan dengan penggunaan alatan canggih. bekas semaian.Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid-murid akan dapat 1. . fokus. bekerjasama. sampel sebenar cili. Pendidikan Alam Sekitar : Pemeliharaan alam sekitar. berdisiplin. medium semaian dan alatan tangan. video. pembesar suara. menghubung kait dan meramal. marker pen. Menyatakan dua ciri biji benih pokok cili yang baik. powerpoint. Nilai-nilai Murni : Mendengar arahan. BBM : Komputer. Kemahiran Berfikir : Menjana idea. membuat inferens.

3. Tayangan video sayursayuran. Guru bersoal jawab dengan murid. 2. 2. fokus BBM: Komputer.LANGKAH/MASA Set Induksi (5 minit) ISI PELAJARAN 1. Guru menayangkan video sayur-sayuran dan meminta murid mengamati video tersebut. Murid diberi peneguhan dan diperkenalkan tajuk pelajaran. pembesar suara. video Strategi Berpusatkan Murid : • Wujud komunikasi dua hala . Contoh soalan: Apakah nama sayursayuran yang ditunjukkan dalam video tersebut? Apakah jenis sayuran yang kamu gemari yang terdapat dalam video yang ditayangkan? AKTIVITI P&P 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video yang ditayangkan. Strategi Berpusatkan Bahan : • Penggunaan Video CATATAN Nilai murni: Mendengar arahan.

Bentuk normal Menghubung kait. Guru menerangkan kepada mahjong. marker pen • Penggunaan i. Berisi sebagai pokok cili yang baik. penyampaian ilmu iv. Kemahiran berfikir: medium utama iii. Aktiviti berkumpulan. Strategi Berpusatkan 1.Tiada tanda serangan 3. sedang Strategi ciri-ciriBerpusatkan biji benih pokok cili powerpoint. Guru menayangkan Nilai murni: Fokus. Setiap kumpulan dikehendaki melukis satu gambar biji benih dan melabel ciri-ciri biji benih pokok cili yang baik. Cukup matang murid tentang ciri-ciri biji benih powerpoint ii. : 2.LANGKAH/MASA Langkah 1 (15 minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Strategi Berpusatkan 1. Guru powerpoint jenis-jenis pokok cili bekerjasama : • Fokus utama terletak dan menunjukkan sampel pada guru yang 2. • Murid : Wujud komunikasi dua hala antara guru dan murid . Guru membahagikan murid menjana idea penyakit kepada 6 kumpulan serta memberikan kertas mahjong 3. dan marker pen kepada setiap kumpulan. Penerangan tentang sebenar cili kepada murid. Tayangan powerpoint jenis-jenis pokok cili. 4. BBM: Komputer. kertas menyampaikan ilmu yangBahan baik.

Tayangan input powerpoint penyampaian (10 minit) alatan tangan. 3. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang nama dan fungsi setiap alatan tangan yang akan digunakan untuk menanam pokok cili. Contoh soalan: Apakah nama dan fungsi alatan tangan ini? 3. Guru menayangkan powerpoint alatan tangan. Mendengar arahan BBM: Komputer. Lembaran kerja (Rujuk Lampiran 1) AKTIVITI P&P 1.Strategi Berpusatkan Bahan : • Penggunaan LANGKAH/MASA powerpoint ISI PELAJARAN sebagai medium Langkah 2 1. Soal jawab antara guru dan murid tentang nama dan fungsi alatan tangan. Murid diminta menyenaraikan empat nama dan fungsi alatan tangan yang terdapat dalam lembaran kerja. lembaran kerja Kemahiran berfikir: Menjana idea . Strategi Berpusatkan Murid : CATATAN • Komunikasi dua hala antara guru Nilai murni: dan murid 2. powerpoint.

Pendemonstrasian langkah penyediaan medium semaian. medium semaian. mendengar arahan. Guru membuat demostrasi langkah penyediaan medium semaian ke dalam bekas semaian dengan cara yang betul. alatan tangan 2. murid perlu menyediakan medium semaian ke dalam bekas semaian mengikut langkah Strategi Berpusatkan Guru : yang ditunjukkan oleh guru • Fokus diberikan kepada dengan menggunakan alatan guru yang mana guru tangan yang sesuai.LANGKAH/MASA Langkah 3 (20 minit) ISI PELAJARAN 1. CATATAN Nilai murni: Fokus. Murid menyediakan medium semaian ke dalam bekas semaian yang disediakan. AKTIVITI P&P 1. sahaja yang menyampaikan input dan murid hanya menerima . bekerjasama BBM: Bekas semaian. Langkah 1: Menyediakan alatan tangan dan bahan Langkah 2: Menapis bahan Langkah 3: Menyukat bahan Langkah 4: Mencampur dan menggaul bahan Langkah 5: Memasukkan medium ke dalam bekas semaian dan meratakan 2. Secara berkumpulan.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid sebagai aktiviti pengukuhan. Muird dibimbing untuk membuat rumusan tentang isi pelajaran hari ini. Penutup (5 minit) Lembaran kerja. Strategi Berpusatkan • Bahan : Lembaran kerja digunakan bagi pengukuhan Nilai murni: Berkeyakinan BBM: Lembaran kerja .LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Penilaian (5 minit) 1. Guru menanyakan beberapa soalan kepada murid secara lisan berkaitan topik yang telah dipelajari pada hari ini. Contoh soalan: i. Kemahiran berfikir: Menghubung kait Rumusan isi pelajaran.Apakah langkah-langkah dalam penyediaan medium semaian yang betul? 1. Murid yang dapat menjawab dengan betul akan diberikan hadiah.Namakan dua ciri biji benih pokok cili yang baik? ii. Soalan secara lisan. (Rujuk Lampiran 2) 2.

KAEDAH Kaedah Penyoalan • Bersesuaian dengan murid kerana dapat menguji tahap kefahaman dan pengetahuan sedia ada murid. • Boleh meningkatkan interaksi dan penglibatan murid secara aktif di dalam kelas Kaedah Koperatif • Melahirkan semangat bertanggungjawab dan saling bergantung sesama ahli kumpulan dalam kalangan murid • Mewujudkan kemahiran interpersonal yang berkesan dalam diri setiap murid apabila mereka saling berinteraksi bagi menyiapkan sesuatu tugasan .

TEKNIK Teknik Soal Jawab • Berupaya mewujudkan interaksi antara guru dan murid secara berkesan. . • Mampu menggalakkan murid untuk berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Teknik Demonstrasi • Teknik ini membolehkan murid untuk memberi tumpuan dan fokus terhadap demonstrasi yang dijalankan oleh guru. • Membolehkan murid-murid memerhati benda-benda maujud dan bagaimana ia berfungsi.