Pagkilala sa

Katotohanan at
Opinyon

.Ang pagtukoy kung opinyon o katotohanan ang isang pahayag ay mahalagang kasanayan ng isang mambabasa. lalo na’t napakarami nang iba’t ibang impormasyon ang maaaring makuha sa internet.

. pananaliksik. o pangkalahatang kaalaman o impormasyon.KATOTOHANAN Ito ay ang mga pahayag na maaaring mapatunayan o mapasubalian sa pamamagitan ng empirikal na karanasan.

Halimbawa: Si pangulong Benigno Aquino III ang dating pangulo ng Republika ng Pilipinas. .

paniniwala at iniisip ng isang tao. .OPINYON Ito ay ang mga pahayag na nagpapakita ng ideya batay sa personal na pananaw.

Halimbawa: Para sa akin. si Pangulong Benigno Aquino III lamang ang kaisa-isang pangulo na sumugpo sa korupsiyon sa gobyerno ng Pilipinas. .

Pagtukoy sa Layunin. . at Damdamin ng Teksto. Pananaw.

Halimbawa: Naglalarawan ba ito o kaya ay nagkukuwento .LAYUNIN Ito ay tumutukoy sa nais iparating at motibo ng manunulat sa teksto.

.Maaari ding nangangatwiran ito o kaya naman ay hinihikayat ang mambabasana pumanig sa opinyon o paninindigan niya.

PANANAW Ito ay ang pagtukoy kung ano ang preperensiya ng manunulat sa teksto. Nasa unang panauhan ito na maaaring magpakita na personal ang perspektiba niya sa paglalahad. .

Maaaring nagpapahayag ito ng kaligayahan. tuwa. galit. tampo. .DAMDAMIN Ito ay ang ipinapahiwatig na pakiramdam ng manunulat sa teksto.

. maaari ding tasahin ng isang mambabasa kung nagtagumpay ba ang manunulat na iparamdam ang layunin ng teksto.Sa katapusan ng pagbasa.

.GAWAING INDIBIDWAL: Sumipi ng tig-limang pahayag na nagpapakita ng opinyon at katotohanan mula sa binasang seleksiyon.