.SOALAN 4 : FAKTOR PENTING YANG MENYOKONG PERKEMBANGAN SEORANG GURU.

Peringkat Perkembangan Guru •Peringkat •Peringkat •Peringkat •Peringkat •Peringkat novis novis lanjutan cekap mahir pakar .

.Guru Permulaan •Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau universiti. •Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.

Fokus isu – Guru baru sering menghadapi masalah – Guru besar dan guru – Mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas Mengajar – Masalah pembelajaran dan disiplin murid .•Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi .

Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan • Kurang mahir urus Kokurikulum • Kurang mahir urus aktiviti sukan • Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah • Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah • Kurang teori dan amalan latihan • Kurang kemahiran sosial .

konsep dan perkara asas pengajaran (mengajar subjek yang tidak beropsyen) -Kurang berupaya menangani tugas harian guru . tak kreatif dan imaginatif -Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah -Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan bilik darjah. -Mula mengaplikasikan kaedah mengajar (seperti guru biasa) -Memahami fakta.Cabaran Guru Permulaan (Novis) -Dikatakan pasif.

Guru Cekap (Competant) • Menjadi guru cekap – Kecekapan profesionalisme – Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip – Keutuhan peribadi – Kecekapan menggunakan teknologi maklumat .

kepakaran. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. mempunyai mental-life yang segar. bermotivasi 3)Ciri intelektual – suka membaca. yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Ciri-ciri guru cekap: 1) Ciri peribadi – bermatlamat. fikiran positif. .

Prinsip Guru Cekap:• Do It Right First Time : – Setiap kerja mesti cekap dan kurang silap- • Guru mengajar murid belajar : – mengajar. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguhsungguh – Berkongsi visi yang sama – Penambahbaikan berterusan – Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah – Guru perlu proaktif .

• Menjadi teladan profesionalisme – Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Guru Mahir (Expert) • Terbaik dalam bidang – Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . • Guru berintelek – Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (uptodate) • Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum .

mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam p&p dan tahu kemahiran aplikasi komputer. -Dapat memberikan motivasi yang berkesan -Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.• Guru mahir perlulah: – Mahir berkomunikasi – Guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. .

Kemahiran guru yang perlu ada: • -Kemahiran penyampaian • -Kemahiran penilaian • -Kemahiran merangsang • -Kemahiran pengurusan bilik darjah .

pengetahuan. dan kepakaran tinggi dalam matapelajaran khususnya dalam p&p.Guru Pakar ( Master ) • Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. • Dianggap sebagai bidang yang berautoriti. . • Menyerlahkan diri secara profesionalisme • Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.

Sahsiah guru pakar :• Sahsiah terpuji • Berketrampilan • Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam • Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar • “Role model” kepada warga pendidikan .

bahan dan sumber • Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar. .Pengetahuan guru pakar:• Menguasai dan menghayati kandungan matapelajaran • Menjadi pakar rujuk p&p • Bijak mengurus masa.

.Hasil kerja :• Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) • Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.

inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Potensi:• Berwawasan. • Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara • Berupaya menjana idea baru dalam matapelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. . responsif. proaktif.

SEKIAN. TERIMA KASIH .