You are on page 1of 19

PENDIDIKAN KESIHATAN

REPRODUKTIF DAN SOSIAL


(PEERS)
DALAM KURIKULUM PJPK
KOMPONEN PENDIDIKAN
KESIHATAN
DI SEKOLAH

PENDIDIKAN SEKS ???

Literasi Kesihatan
(Health Literacy)
Pendidikan Kesihatan Berasaskan
Kemahiran
(Skills-Based Health Education)
Kemahiran Kecekapan Psikososial
(Psychosocial Competence Skills)

KEMAHIRAN KECEKAPAN PSIKOSOSIAL


Kebolehan seseorang menangani secara
berkesan kehendak dan cabaran harian.
Kebolehan seseorang mengekalkan keadaan
mental yang baik dan mendemonstrasikan
dalam perlakuan yang positif.
(Abilities for adaptive and positive behaviour
that enable individuals to deal effectively with
the demands and challenges of everyday life).

PEERS
1989 - diperkenalkan di sekolah
menengah
1994 - diperkenalkan di sekolah rendah
Elemen PEERS diajar khusus melalui
komponen
Pendidikan Kesihatan
Juga merentas kurikulum pelbagai subjek
lain
bahasa, Biologi, Sains, Pendidikan Moral
dan
Pendidikan Islam

1989 - 2002 : Pendidikan Kesihatan


Keluarga
2003 - 2005 : Pendidikan Seksualiti
2006 - kini : Pendidikan Kesihatan
Diajar di peringkat prasekolah, sekolah
Reproduktif dan
rendah
dan menengah
Sosial
(PEERS)
PEERS - kurikulum yang digubal dan
dilaksana
secara komprehensif dan
PEERS - satu proses pendidikan
kohesif
sepanjang
hayat

SKOP KURIKULUM PJPK


KOMPONEN PENDIDIKAN KESIHATAN

Pemakanan
(15%)

Pertolongan
Cemas
(10%)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial


(PEERS)
(75%)

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL


(PEERS)
1

Kesihatan Diri
dan Reproduktif

Penyalahgunaan
Bahan

Pengurusan
Mental dan
Emosi

Kekeluargaan

Perhubungan

Penyakit

7
Keselamatan

PEERS
Psikologikal
Sosiobudaya
Biologikal
Kerohanian
Amalan tingkah laku yang
sihat:
reproduktif dan kehidupan
seksual
etiket perhubungan
jantina
persediaan untuk

PEERS dalam kurikulum Pendidikan Kesihatan


merangkumi aspek fizikal, mental, emosi, sosial
dan rohani ke arah amalan hidup yang
sejahtera.
PEERS digubal berdasarkan kepada tahap
perkembangan kognitif dan kesesuaian
peringkat umur kumpulan sasaran.
Contoh:

Tahun 1
- Kemahiran berkata
TIDAK kepada
dan 2
sentuhan tidak selamat.
Tingkatan 4 - Kemahiran berkata TIDAK
kepada

BAHAN SOKONGAN P&P

2004Modul 1: Aspek Fizikal


Modul 2: Aspek Sosial
Modul 3: Gender
Modul 4: Penyakit Jangkitan Seks
Modul 5: HIV/AIDS
Modul 6: Seksualiti dan
Saya
Modul
7: Modul Latihan Pendidikan
Pencegahan HIV/AIDS
Modul 8: Modul Kemahiran Kecekapan
2008
Psikososial dalam Pendidik
Pencegahan HIV dan AIDS

PROGRAM SOKONGAN
DI BAWAH INISIATIF PEERS
(2003 KINI)
Program kerjasama antara KPM dengan
kementerian dan agensi lain

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Lembaga Penduduk dan Pembangunan


Keluarga Negara
(LPPKN), Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan
Masyarakat (KPWKM)
- Program Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial Remaja
di Sekolah (PEKERTI@Sekolah)
Persekutuan Persatuan-Persatuan Kesihatan
Reproduktif Malaysia (FRHAM)
Pusat Kesedaran Wanita (WCC) Pulau Pinang;

INISIATIF

PEERS

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF


DAN
SOSIAL REMAJA DI SEKOLAH
(PEKERTI@SEKOLAH)

Statistik Tahun 2005 1,931 kes


rogol
Statistik Tahun 2011 3,301 kes
rogol
Statistik Tahun 2010 91 bayi
dibuang
Statistik Tahun 2011 98 bayi
dibuang
(Sumber: Polis Diraja Malaysia)
Tempoh Tahun 2004 2009 :
214,033 anak tak sah taraf
didaftarkan

PEKERTI@SEKOLAH
Keputusan Mesyuarat Profesional KPM pada 02 Februari
2012 bersetuju dan meluluskan secara bersyarat bahawa
program PEKERTI@Sekolah seperti yang dicadangkan oleh
KPWKM melalui LPPKN dilaksanakan dengan tiada implikasi
yang membebankan pihak KPM, termasuk kewangan
Kos program PEKERTI@Sekolah adalah di bawah tanggungan
LPPKN, KPWKM
Program PEKERTI dilaksanakan secara bersama antara BPK,
KPM dengan LPPKN, KPWKM di sekolah dengan kumpulan
sasarannya adalah murid Tahun 6 (program selepas UPSR)
dan Tingkatan 3 (program selepas PT3) di sekolah arus
perdana serta murid di sekolah pendidikan khas yang terpilih
setiap tahun bermula pada tahun 2012 hingga 2016

Program PEKERTI@Sekolah bagi Tahun 6 menggunakan Modul


Reproductive Health for Adolescents (RHAM) yang disediakan oleh
Persekutuan Persatuan-Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia
(FRHAM)
Program PEKERTI@Sekolah bagi Tingkatan 3 menggunakan Modul
Cakna Diri (Im in Control) yang disediakan oleh LPPKN, KPWKM
Jumlah sekolah pada setiap tahun adalah ditentukan oleh pihak penganjur
iaitu LPPKN, KPWKM melibatkan sekolah-sekolah rendah, menengah
dan pendidikan khas yang terpilih pada setiap tahun
Pelaksanaan program PEKERTI@Sekolah tidak dijalankan pada tahun
2013 kerana faktor peruntukan kewangan
Pihak LPPKN, KPWKM akan melaksanakan program PEKERTI@Sekolah
pada tahun 2016 dan seterusnya menjalankan kajian impak untuk melihat
keberkesanan program tersebut.

JUMLAH SEKOLAH (TAHUN 2012 HINGGA


2015)

PEERS
DALAM PENDIDIKAN
KESIHATAN

WOMB
TO
TOMB

Terima Kasih