PENAWAR BAGI HATI (Abdul Qadir bin Abdul Muthalib) AlAl-Indunesia AlAlMandili ² 1378 H AlAl-Hidayah Publications

2010

Bahawasanya maksud daripada ilmu tasawwuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan.

TUJUH ANGGOTA YANG ZAHIR MATA TELINGA LIDAH PERUT FARAJ DUA TANGAN DUA KAKI

10 PERKARA YANG DIKEJI Sangat loba atas makanan, Sangat loba atas berkataberkatakata, Marah, Dengki, Kikir dan kasih akan harta, Kasih akan kemegahan, Kasih akan dunia, Membesarkan diri, Ujub dan Riya·

10 PERKARA YANG DIPUJI Taubat daripada segala dosa, Takut akan Allah Ta·ala, Zuhud, ertinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya, Sabar, Syukur, Ikhlas, Tawakkal, Kasih akan Allah Taµala, Redha dengan qadha Allah Ta·ala, Mengingat akan mati.

Penenang Jiwa (Mukashafah Al Qulub) Imam Al-Ghazali AlTAKUT KEPADA ALLAH SWT ´Ketika tubuh seorang hamba bergetar kerana takut kepada Allah, bergugurlah dosanya bagaikan dedaunan jatuh dari pohonnya.µ (maksud hadis)

Sesungguhnya Allah telah berkata ´Aku tidak mengumpulkan pada hamba-Ku dua hambaketakutan dan dua keamanan. Barang siapa takut kepada-Ku di dunia, kepadaAku amankan di Akhirat. Dan barang siapa (merasa) aman dari ²Ku di dunia, Aku takutkan dia di Akhirat.µ

TandaTanda-tanda takut kepada Allah 1. Pada lisannya 2. Pada hatinya 3. Pada pandangannya 4. Pada perutnya 5. Pada kedua tangannya 6. Pada kedua kakinya 7. Pada ketaatannya ² sematasemata-mata untuk mencari keredhaan Allah

´Sesungguhnya orang-orang orangyang taqwa dalam kebuhkebuhkebun dan mata air (syurga) AlAl-Hij: 45 ´Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah.µ Asy. Syura: 28

Taubat mengandungi susunan tiga perkara; ilmu, keadaan dfan perbuatan

Ilmu ± bahaya dosa dan tabir yang memisahkan hamba drp pencipta Keadaan ± kesedihan hati yang membawa kepada penyesalan, kemahuan (iradat) dan qasad (niat) melakukan perubahan Perbuatan ± meninggalkan segala dosa dan berbuat lebih banyak kebajikan

TAUBAT

´PENYESALAN ITU ADALAH TAUBATµ (maksud hadis)

Taubat adalah satu kewajipan dan keutamaan bagi orang yang telah dibukakan pintu hatinya dengan nur bashirah (cahaya mata hati) dan dipancarkan cahaya keimanan ³Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekelian orang mukminin, semoga kamu mendapat kemengangan.´ (an ± Nur: 31)

Manusia sentiasa melakukan kesilapan dan maksiat dengan anggota badanHati kita dipesongkan, dilalaikan, digoda dan ditewaskan ´Bahkan telah temeterai (berkarat) keatas hati mereka apa-apa yang apamereka usahakanµ (al-Muthaffifin) (alUmur memang pendek dan ajal maut bilabila-bila masa sahaja Peluang hanya sekali sahaja

Taubat yang memenuhi syarat pasti dikabulkan
Allah menerima taubat daripada hati yang bersih dan suci murni ³(Tuhan itu) Maha Pengampun dosa dan Penerima taubat.´ (al-Mu¶min: 3) (alBertaubat dari segala dosa ³Orang yang bertaubat dari dosanya, ialah seperti orang tiada berdosa lagi´

Dosa ialah segala perkara yang menyalahi perintah Allah Dosa besar dan dosa kecil ³Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dosayang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya Kami (Allah) hapuskan segala kesalahankesalahankesalahan kamu dan Kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia.´ (an(an-Nisa: 31)

DosaDosa-dosa Besar 
Berkaitan dengan hati (6 jenis) ± Syirik kepada Allah, Berkecimpung terus menerus dalam maksiat, putus asa dari rahmat Allah dan rasa aman dari balasannya  Berkaitan dengan lidah (4 jenis) Berbohang, menuduh orang berzina, melakukan sihir dan bersumpah palsu

Berkaitan dengan perut (3 jenis) ± minum arak atau minuman keras, makan harta anak yatim dengan aniaya, makan riba Berkaitan dengan alat kelamin (2 jenis) ± Zina dan Liwat Berkaitan dengan dua kaki (1 jenis) ± Lari dari peperangan seorang muslim berhadapan dengan dua orang kafir atau 10 orang Muslim dengan 20 orang kafir Berkaitan dengan seluruh anggota badan (1 jenis)jenis)- menderhaka kepada kedua ibubapa

Dosa kecil boleh menjadi besar DosaDosa-dosa kecil dilakukan terus menerus tanpa henti, memandang ringan erhadap dosadosa-dosa kecil, gembira dan senang ketika berbuat dosadosadosa kecil, meremehkan penangguhan atau pembebasan yang Allah berikan, megah diri kerana melakukan sesuatu maksiat dan dosa bertambah kerana perbuatan maksiat yang sama dilakukan oleh pengikut-pengikutnya pengikut-

Syarat kersempurnaan taubat
Taubat itu ibarat satu penyesalan diri yang menimbulkan suatu azam atau niat bersama perasaan sedih, pedih, susah dan berfikir panjang Rasa pilu terhadap dosa-dosa yang telah dosadilakukan terus mencengkam jantung hati Taubat yang dikira sah dan benar ialah taubat yang diiringi dengan keimanan yang teguh dan penyesalan yang sempurna

Kategori hamba Allah dalam taubat Orang yang terus menerus bertaubat hingga akhir hayat dan hanya melakukan kesalahankesalahan-kesalahan kecil sahaja ² taubat nasuha, istiqamah (tulus hati) dan disebut sebagai nafsu muthmainnah Orang yang telah bertaubat dengan istiqamah dengan taat mengerjakan perkaraperkara-perkara pokok dan meninggalkan dosadosa-dosa besar tapi masih terpaut dengan dosa-dosa kecil yang tidak dapat dosadielakkan dan disengajakan serta disebut sebagai nafsu lawwamah

LUPA KEPADA ALLAH SWT Waktu terus berlalu Sedangkan dosa terus bertambah Malaikat Maut datang bertamu Namun hati tetap lalai Nikmatmu di dunia Hanyalah kepalsuan dan kerugian Hidupmu di dunia Adalah muhal dan batil

Malaikat Maut dan Nabi Yaqub as ´Benar dan aku telah melakukannya. Putih rambut setelah hitam, lemahnya badanmu setelah kuat dan membongkoknya tubuhmu setelah tergap, itu adalah utusanku wahai Yaqub kepada manusia sebelum ia matiµ Kufikirkan hari perhimpunan dan Kiamat Juga tertanamnya pipiku di bawah pusara Sendirian, tanpa teman, setelah mulia dan jaya Tubuhku tergadai dengan tanah liat Kurenungkan panjang dan lebarnya hisab Juga hinanya makamku waktu diberi kitab Namun harapanku kepada Engkau Wahai Tuhanku Wahai Pnciptaku Engkau ampuni kesalahanku

Orang yang bertaubat satu kali dan beristiqamah dalam suatu masa yang agak panjang tetapi masih dikuasai oleh hawa nafsu dan menempuh sesetengah dosa Amalan baik masih bercampur dengan amalan buyruk serta dikenali sebagai nafsu musawwalah, yakni nafsu memperdaya Orang yang bertaubat dan beristiqamah seketika kemudian kembali kepada dosadosadosa yang biasa dilakukan, terus lalai, tidak menyesal dan dibuai hawa nafsu dan disebut nafsu ammarah bisu yakni menarik kepada perbuatan jahat dan menjauhi kebajikan

Demi masa manusia itu berada dalam kerugian Jalan kebaikan untuk dijalani dan jalan kejahatan untuk dijauhi Dosa dan pahala jadi timbangan Dunia itu pinjam-pinjaman, akhirat juga pinjamtempat sudahnya Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful