You are on page 1of 23

Metafory w

psychoterapii

Metafory w naszym
życiu
Lakoff & Johnson (1980)

(1991) • out the armoury of the past. the weapons with which he defends himself against the progress of the treatment .weapons which we must wrest from him one by one (Freud) The Mind is a Brittle Object „fragmentation of the cohesive self… dangerously disconnected from crumbling self” (Kohut) .„The patient brings • Berlin et al.Psychoterapia to wojna? Psychotherapy is War .

Metafory w psychoterapii Barker (2000) Metafora Figura stylistyczna. ale pokrewne znaczenie. (Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego) . obrazowe. w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne.

Opis przypadku Barker (2000) .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Historia powinna być dobrze opowiedziana i zajmująca .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) Znaczenia podawane pośrednio są mniej zagrażające • • • • • Brak pouczeń moralnych Odmienne czas i przestrzeń Brak zaburzenia więzi z terapeutą Słuchacz nie jest bezpośrednio zagrożony .

żeby pozwalała na wybór .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Słuchacz może wybrać znaczenia -metaforę można konstruować tak.

pozwala na interpretację zgodną z nieświadomymi tendencjami oraz wyobraźnią .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Metafora przypomina test projekcyjny .

szczególnie jeśli osoby te mają podobne do niego cechy .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji • Budowanie ego . którzy przezwyciężyli podobne problemy mogą pomóc klientowi.historie o ludziach.

a więc spotyka go niespodzianka .metafora jest skutecznym sposobem na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego.Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Kontrolowanie relacji terapeutycznej . że klient zwykle nie oczekuje opowieści.

wzbudzeniu sympatii .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • • Ciekawa opowieść może obudzić w odbiorcy nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się Opowieści mogą służyć nawiązaniu kontaktu.

ale rozwiązania problemów emocjonlanych. .Dlaczego metafory są skuteczne? Waltzlawick (1978) • • Metafora jest językiem prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za emocje Pacjent nie potrzebuje lepszego intelektualnego rozumienia sytuacji.

Pożyteczność metafory będzie tym większa. im bardziej „oporny klient” i im aktywniejsza rola terapeuty. terapie relaksacyjne . • • • Psychoanaliza Terapia poznawczo-behawioralna Terapie strategiczne.Kiedy używać metafory? Barker • Typ (2000) terapii . im bardziej skomplikowana jest informacja. hipnoterapia. systemowe. którą trzeba przekazać.

Milton Erickson .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • Sytuacja • • • • • kliniczna Pesymistycznie nastawiony klient Sytuacje gdy klient wykazuje niechęć do sugestii terapeuty Gdy wyrażenie czegoś mogłoby klienta zaniepokoić Gdy klient jest znudzony i trzeba ożywić jego zainteresowanie W hipnoterapii .

komunikacja bezpośrednia czy metaforyczna? Preferencje i doświadczenia terapeuty .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • • Reakcje klienta na bezpośrednie formy komunikacji .

Następnie należy stworzyć strategię łączącą . Pierwszym krokiem jest stworzenie postaci izomorficznych/równoważnych do osób realnych 2.w jaki sposób postaci reprezentujące członków rzeczywistej rodziny dokonują zmian pozwalających na rozwiązanie problemów .Zasady używania metafor • Dłuższe opowieści metaforyczne 1.

zmiany mogą być nieciągłe .Zasady używania metafor • Anegdoty i krótkie historie • Przypadek „Możesz. jeśli jesteś gentelmanem” • Nie musi być ściśle izomorficzna.

porównania i inne krótkie zdania metaforyczne • Analogii używamy powszechnie .Zasady używania metafor • Analogie.noga stołu. noga jako część ciała .

jedna relacja obrazuje drugą relacje .Zasady używania metafor • Metafory relacyjne .

Ustanawianie stałego porządku. pogrzeb .elementy rytualne 1. Usuwanie niezgodności. Symboliczne wyrażenie uczuć. np. anoreksja = post 4. Nadanie nowej nazwy lub przeformułowanie. np. np. prysznic po pracy 2. nowe rytuały rodzinne 3. np.Zasady używania metafor • Metaforyczne zadania .

Zasady używania metafor • Przedmioty metaforyczne i metafory artystyczne .

żeby metaforyczne sugestie zawarte były w scenariuszach.Dodatkowe wskazówki • • • • Ważne. które mają dla klienta znaczenie Metafory mogą być abstrakcyjne lub odnosić się do innych osób w podobnych sytuacjach Należy wybrać metafory adekwatne do kontekstu kulturowego Metafora nie powinna być za bardzo podobna do rzeczywistej sytuacji .