You are on page 1of 14

PELAN INTERVENSI LIMA

LANGKAH
(BAHASA INGGERIS)

PELAJAR B 6 0 B A A A A 5A 3.Mengenal pasti murid yang tidak mencapai Langkah 1: OTR 2 1 BI L KELA S Memaha mi punca masalah 2 3 Menyenaraik an cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyedia kan Pelan Tindakan 4 5 Senarai murid tidak mencapai OTR2 (ETR 5A) NAMA PELAJAR BI M G BMK BMP M M G G M3 M G SN M ETR G 1. PELAJAR C 5 5 C A A A A 5A . PELAJAR A 7 0 B A A A A 5A 2.

PELAJAR E 2 5 D B C C C LULUS . PELAJAR D 2 9 D B C B C LULUS 3. PELAJAR C 3 0 D B C A C LULUS 2.ETR LULUS BI L KELA S NAMA PELAJAR BI M G BMK BMP M M G G M3 M G SN M ETR G 1.

Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 Langkah 2: 1 Memaha mi punca masalah 2 Menyenaraik an cadangan intervensi 3 4 Menyediak an Pelan Tindakan 5 Senarai punca murid tidak mencapai OTR2 . Kosa kata (vocab) Tatabahasa (grammar) Murid kurang kosa kata Tidak faham maksud perkataan Membuat prioriti intervensi Tidak menguasai Tidak faham soalan Kawalan kelas yang kurang mantap Berpusatkan guru Tidak menarik Metodologi Murid/Waris Tidak minat Kurang Motivasi Guna bahasa ibunda Tidak kuasai kandungan MP Tidak semak buku denga n teiti Guru MURID TIDAK CAPAI OTR 2 .

Rujuk kepada punca masalah Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 1 2 Memaha mi punca masalah Menyenarai kan cadangan intervensi 3 Membuat prioriti intervensi 4 5 SASARAN MURID CEMERLANG Bil Cadangan Intervensi 1 Latih tubi berfokus – sentence construction. comprehension etc. 2 Latihan membina ayat ‘compound’ dan ‘complex’ 3 4 Menyediak an Pelan Tindakan .

3 Change form of sentences – present tense to past tense. 2 Latih tubi membina ayat ‘simple sentences’. 4 5 6 .Rujuk kepada punca masalah Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 1 2 Memaha mi punca masalah Menyenarai kan cadangan intervensi 3 Membuat prioriti intervensi 4 Menyediak an Pelan Tindakan 5 SASARAN MURID LULUS Bil Cadangan Intervensi 1 Latihan berfokus – parallel writing. rearranging words.

1 Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 Bil Murid Interve nsi 2 Memaha mi punca masalah Menyenarai kan cadangan intervensi 3 Plan Membua t prioriti interven si 4 Do (Time frame) Menyediak an Pelan Tindakan 5 Check Act 15 Change form of sentences 1 week (6/7/14 – 10/7/14) 10 5 (ulan g) 10 +5 Latih tubi simple sentences 1 week (13/7/14 – 17/7/2014 ) 13 2 (ulan g) 7 .

1 Bil Murid Interve nsi 8 Menyedia Menyenarai Membuat kan Pelan kan prioriti Tindakan cadangan intervensi intervensi INTERVENSI MURID GRED C KE GRED A (Sebelum Percubaan Negeri) Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 2 Memaha mi punca masalah 3 Plan 4 5 Do (Time frame) Chec Act k .

1 Bil Murid Interve nsi 9 Menyedia Menyenarai Membuat kan Pelan kan prioriti Tindakan cadangan intervensi intervensi INTERVENSI MURID GRED D KE GRED C (Sebelum Percubaan Negeri) Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 2 Memaha mi punca masalah Plan 3 4 Do (Time frame) 5 Chec Act k .

1 Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 Bil Murid Interven si 10 Memaha mi punca masalah Menyenarai kan cadangan intervensi INTERVENSI MURID GRED C KE 2 Plan 3 Membuat prioriti intervensi 4 Menyedia kan Pelan Tindakan 5 GRED A Do (Time frame) Chec k Act .

1 Mengenal pasti murid yang tidak mencapai OTR2 Bil Murid Interven si 11 Memaha mi punca masalah Menyenarai Membuat kan prioriti cadangan intervensi intervensi INTERVENSI MURID GRED D KE GRED C 2 3 Plan 4 Do (Time frame) Menyedia kan Pelan Tindakan 5 Chec k Act .

RUMUSAN LANGKAH 1 2 3 4 5 HURAIAN Kenal pasti murid yang tidak capai OTR 2 Memahami punca masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Membuat prioriti intervensi Menyediakan pelan tindakan .

• Data lengkap – PM 1. • Boleh dijadikan contoh/model. 3/Dashboard/Kad intervensi disediakan. tepat dan betul. 2.DAPATAN (+VE) • Diisi dengan lengkap. .

– Contoh: lihat edaran . • Cadangan intervensi terlalu umum.DAPATAN (-VE) • Kad intervensi tidak diisi dengan betul • Rajah tulang ikan Ishikawa tidak disediakan/tidak lengkap • Tiada PM1 dan PM2. – Perlu lebih spesifik.