You are on page 1of 69

DITCARETTE

YAZIMALAR
TRK DITCARET VAKFI
DITCARET UZMANLII ETM PROGRAMI

KMLERLE YAZIILACAK

Yabanc Alclar
Yurtdndaki Trk Alclar
Trkiyedeki Tedarikiler
(Ham madde; yar mamul; nihai mamul
tedarikileri)
Yurtdndaki Tedarikiler
(Ham madde; yar mamul; ara mal tedarikileri)
Ticaret Mavirlikleri (Yurtd / Yurtii)
Trkiyedeki Kamu Kurumlar
Trkiyedeki Mesleki Kurulular
Yurtdndaki Kamu Kurumlar
Yurtdndaki Mesleki Kurulular

GENEL NERLER ve UYARILAR

Tarznzdan, ticaretin raconunu bildiiniz belli olmaldr!

rne hakim olduunuz anlalmaldr!

Cevaplarda gecikmemelisiniz. Aksi takdirde ciddiye


alnmazsnz!

Esasa ilikin tm konumalar yazyla teyit edin; teyit


ettirin!

lk mektuplarda hemen vize almak iin davet yazs


talebinde bulunmayn!

Hangi mal satsak para kazanrz gibilerden soru


sormayn!

lk yazmada rnn GTPini muhakkak yazn!

GENEL NERLER ve UYARILAR

Trke yazmalarda Arz m; Rica m; yoksa Arz


ve rica m sorununu dikkate almalsnz!

Yazmada kesinlikle engelik; adam sendecilik


gibi
bir yaklam iinde olmayn!

Emin olmadnz cmlelerde, gramerde, kelimelerde


muhakkak dann, sorun!

Pasif cmleler yerine, aktif cmleler kullann.

Ben (I), Biz (We) veya Firmamz (Our firm,


company)
formatnda yazn.

Ayn ekilde hitapta, You, Your kullann.

GENEL NERLER ve UYARILAR

Mektup bittikten sonra muhakkak bir-iki kere okuyun;


rtulayn.

Dticaret bamsz bir dal olarak ayr bir kelime


hazinesine sahiptir. Szle bakmaktan sklmayn!

zellikle, ilgilendiiniz rnle ilgili, hemen hemen tm


terimleri renme gayreti iinde olun!

Mektubun yerine ulatnn teyidini alacak bir usul


belirleyin.

Gelen mektuplarn zarflarn da muhafaza edin.

TCAR MEKTUP VE SEMPAT

*
*
*
*
*
*

Bir P.S. (Post scriptum veya postscript) ile

Aileye selam
Bir sportif baary kutlama
Bir kltrel etkinlikten dolay takdirlerini iletme
lkenin bir ticari ve ekonomik baarsn vme
Dini bayramlar kutlama
Trkiyenin bir ticari ve ekonomik baarsndan
sz etme
* Gecikme, yanl anlama ve benzeri durumlar iin
zr

HER YAZI HUKUK DEER OLAN


BR BELGEDR

Msbit evrak kavram


Konuulanlar teyit ettirme kural
Yazacanz her ey ileride szleme
aamasna gelindiinde szlemeye
konulacaktr. O nedenle ok itinal olunacak
Bazen de szleme yaplmayacak, yaplan
yazmalar ticari ilikinin hukuki zeminini
oluturacaktr

YAZI/BELGE/GNDER TR VE
HUKUK GEERLLKLER

MEKTUP (Posta ile) Yazl teyid


MEKTUP (Kurye ile) Kurye irketi kayd/yazl teyid
MEKTUP (3.kiiyle elden) Teslim tutana
MEKTUP (Bizzat elden)
Teslim tutana
FAKS
Geerli
E-POSTA Geerli
SMS
Geerli (Kaytlardan teyid)
MSN
Geerli (Kaytlardan teyid)
TOPLANTI VE GRMELER
Tutanak (Taraflarca
imzal)
SZLEME
Taraflarca imzal

*TELEKS Kullanlmyor

TAVSYELER

thalatya ayet biliniyorsa, ismini de kullanarak doru


bir ekilde hitap edilmelidir.

Mektup metni yazldktan sonra mutlaka dilbilgisi,


noktalama iaretleri asndan kontrol edilmeli, yazm
hatalar dzeltilmelidir.

hracat, yazd mektubun ithalatya kar kendisini


temsil ettiini unutmamaldr.

hracat yazd mektupta ithalatya doal bir dille ve


fazla arya kamamak art ile dosta hitap etmelidir.

TAVSYELER

hracat, ithalatya iyi bir mektup yazabilmek iin


ncelikle u sorular cevaplandrmaldr:

1. Bu mektubun amac nedir?


hracat, ithalatnn aklnda karklk yaratmamak
iin
mektubu yazmaktaki amacn bir cmle iinde
belirtmelidir.
2. Mektubu alacak olan ahs kimdir?
Hakknda ne kadar bilgi sahibisiniz?
Beklentilerini, alkanlklarn ne derece biliyorsunuz?
Satmak istediiniz mal hakknda ithalatnn bilgisi
nedir?
Bu konuda neleri bilmek isteyebilir?
Neleri bilmeye ihtiyac yoktur?

TAVSYELER
3. thalatya yazlan mektup ile hemen gereklemesini
istediiniz olay nedir?
4. Bundan sonraki aama ne olmaldr ve aamalar nasl
izlenmelidir?
5. thalatdan sz konusu mektubunuza kar nasl bir
cevap bekliyorsunuz?
hracat, ithalatya yazaca mektubu yukarda
sralanan
sorulara verecei cevaplar erevesinde hazrlamaldr.
Bu sorulara verilecek cevaplar, ithalatya yazlacak iyi
bir i mektubunun ana hatlarn belirleyecektir.

TAVSYELER

Yazlacak mektup, manta uygun bir sra ile


dzenli bir ekilde hazrlanmaldr.

Mektubun amac belirtildikten sonra konu hakknda


daha detayl bilgiler verilebilir. hracat, satmak
istedii
rn hakknda ayrntl bilgi vermeli ve ithalatnn
konu
hakkndaki tm tereddtlerini gidermelidir.

mektuplar ierdikleri mesajn yansra


grnleri
itibariyle de kolaylkla dierlerinden ayrt
edilebilmelidir.

TAVSYELER

thalat, bu rnn kendisi iin gerekten faydal


olacana ikna edilmelidir.
rn ve/veya hizmet hakknda bilgi ve ikna, yaznn
oda olmaldr.

hracat, kendisini ve satmak istedii rn


tanttktan sonra, ithalatnn kendisi ile temasa
gemeyi kabul etmesi halinde, aralarndaki ticari
ilikide ne tr bir yolun izlenmesi gerektii de
mektubunda aklkla belirtilmelidir.

TAVSYELER

Yaznn ayrntlar ve dier fiziksel zellikleri


mektubu yazan kuruluun tercihine gre
deiiklik gsterecektir.

ncelikle i mektubu yazarken firmann antetli


kadnn kullanlmas, mektubun kat zerindeki
konumu, temizlik gibi faktrler mektubu yollayan
firmann ciddiyeti konusunda nemli ip ular
oluturmaktadr.

Standart uzun zarf ve buna uygun yatay bir


katlama, mektubun genel grnm asndan
faydal grlmektedir.

GENEL KURALLAR

AIKLIK
* Mektup dzenli ve planl bir ekilde yazlmaldr.
* Paragraflar arasnda boluk braklmal, mektup,
grnm itibariyle dzgn olmaldr.
* Paragraflar birbirine mantkl bir ekilde
balanmaldr.

AZ VE Z OLMA
* Mmkn olduunca ksa olmal ve anlatlmak istenen
esas konudan bahsedilmeli, gereksiz uzatmalara
gidilmemelidir.
* thalatya yalnzca bilmek isteyecei konular
sylenmeli,
gereksiz bilgilerle mektup uzatlmamaldr.
* Basit kelimelerle kurulmu, ksa cmleler ve ksa
paragraflar halinde oluturulmaldr.
* Kark kelimeler, uzun cmleler akl kartrmaktadr.

GENEL KURALLAR

BTNLK
* thalat asndan gerekli olabilecek tm
bilgiler
mektupta bulunmaldr.
* hracat,mektubu yazmaya balamadan nce
ithalatnn ne tr bilgileri renmek
isteyebileceini iyice dnmelidir.

DORULUK

* thalatya yazlan mektuptaki bilgilerin doru


olmasna dikkat edilmelidir.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS

ZORUNLU KISIMLAR

Balk / Antet (web sitesini de ieren)


Logo
3.
Tarih
4.
Alcnn adresi / adres
5.
Balang hitab
6.
Ana metin / gvde
7.
Kapan hitab / Sayg ifadesi
8.
mza
9.
mza sahibinin ismi ve firmadaki pozisyonu
10. Varsa, imza sahibinin akademik unvan
1.
2.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS

DURUMA GRE EKLENECEK KISIMLAR

1.

Referans
Dikkatine satr / ibaresi ( Attention Att. to)
Konu satr
mzada Yerine iareti
Eki satr
Dipnot (P.S.; Postscripts)
Karbon kopya (C.C.; Carbon Copy / cc. Hans Mller)
Merkez dndaki brolarn bulunduu ehirler
To whom it may concern

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS

mektuplar buraya kadar anlatlanlar


dikkate alnarak belli ilkeler ve kurallar
erevesinde yaplandrlrlar.

Bu yap;
Balk,
Alcnn adresi,
Hitap,
Ana blm-gvde,
Kapan ibaresi ve
mzadr.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS


BALIK

Mektup kadnda yollayann matbu antetinin yan


sra, birka sra aada sada tarih yer almaldr.

ngilizce yazmalarda ay ak olarak yazlmal,


gndericinin adresi ayet antette yer almyorsa,
adres
de tarih gibi sada blok eklinde tarihin zerinde yer
almal, sokak ve cadde isimlerinde ksaltmalardan
kanlmaldr.

Adreste posta kodunun yazlmas ihmal


edilmemelidir.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS


ALICININ ADRES

Alcnn zarf zerinde de olmas gereken isim ve


adresidir. adres olarak da adlandrlr.

Alcnn adresi kadn sol tarafnda bulunmakta


ve genel olarak tarih satrnn hizasnda veya bir
satr altnda yer almaktadr.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS


HTAP

Kurululara gnderilen mektuplar "Gentlemen",


Kurulular ile ilgili zel kiilere yaplan yazmalar
"Dear Mr.. " ve ender olarak My dear Mr.........
kullanlmaktadr.

His Excellency; Mr. Commercial Counsellor

"Dear Sir" genellikle matbu olarak hazrlanm


mektuplarda, "Dear (isim)" ise normal olarak ismi ile
hitap ettiiniz bir ahs ile olan yazmalarda uygun
bir ifade ekli olabilmektedir.

"Dear Sirs" daha genel bir ifade eklini


oluturmaktadr."Ms" ise medeni durumu bilinmeyen
bayanlara hitaben kullanlmaktadr.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS


ANA BLM / GVDE

Mektubun ana yapsn olutururken,


mektubun bir btn olarak kat zerindeki
grnmnn belli bir oranty yanstmas
hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Genel mizanpajn gze ho gelmesi, gz


rahatsz etmemesi lazmdr.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS


KAPANI BARES
* Kapan cmlesi mektubun son satrnn iki satr altnda
yer alr.
* "Yours truly" ve "Truly yours" souk ifadeler olarak kabul
edilmekte ve seyrek kullanlmaktadr.
* "Sincerely yours", "Yours sincerely" ve "Sincerely"
ifadeleri ise yaygn kullanlmaktadr.

* "Respectfully yours", "Yours respectfully" ve


"Respectfully" zel bir ayrm yaplmak istendiinde ya
da
st dzey kamu grevlileri iin kullanlmaktadr.
* "Cordially yours" ve "Cordially" ise ayn zamanda iyi bir
arkada olarak kabul edilen kiiler iin kullanlmaktadr.
* Kapan ibaresi genel olarak virgl ile son bulur.

BR TCAR MEKTUBUN ANATOMS


MZA
* Kapan cmlesinin iki satr altnda balar.
* Erkek imzalar hibir zaman "Mr" olarak
nitelendirilmezken, bayan imzalar "Miss" yada "Mrs"
olarak nitelendirilebilir.

* Gelimi toplumlarda imza okunakl ve genellikle


estetik
dzgnlkte olmaktadr.
Paraflar, Ekler, Kopyalar:
Bu hususlara ilikin ifadeler sol alt kede yer alr.

ZARF RNE

NEML BARELER

vedi Urgent

Gizli Confidential (Zarfa da yazlr)

Kiiye zel Private (Zarfa da yazlr sim olmaldr)


(*Gizli ve kiiye zel mektuplarda, zarfn arkasna,
yaptrlan ksma irketin kaesinin baslmas nerilir)

Sreli (ngilizce mektupta metin iinde belirtilir)

lgili Makama To whom it may concern

HRACATI FRMAYI TANITICI


MEKTUP RNEKLER

Uluslararas ticari yazmalarda, ihracatlarn ilk


kez
temasa geecekleri bir ithalatya yazabilecekleri
mektup rnei, ngilizce ve Trke olarak aada
yer almaktadr.

Bu mektup, bu tr yazmalarda en ok kullanlan


formu ana hatlar itibariyle gstermektedir.

LK MEKTUP
(thalatnn sim ve Adresi:)

Dear Sirs,

(Tarih)

Our Company is the exporter/producer of (rnn ismi ve GTP)


and
we would like to make our company and its products known to
you.
Enclosed is a brochure which gives you general information about
our products.
If you are interested, we will be happy to send you any further
information. We may be available in the near future to discuss the
subject with you as well.

Thanking for your kind interest and we look forward your early
reply, we remain,

Yours sincerely,

(hracatnn smi ve imzas)

LK MEKTUP (Tercme)
(thalatnn sim ve Adresi)
Sayn Baylar,

(Tarih)

irketimiz (rn ismi ve GTP) reticisi/ihracatsdr ve sizleri


irketimiz ve rnlerimiz hakknda bilgilendirmek istiyoruz.
rnlerimiz ve fiyatlar ile ilgili genel bilgiler veren bir bror
iliiktedir. lgilendiiniz takdirde, size daha fazla bilgi gndermekten
memnuniyet duyacaz.
Bu konuyu grmek iin yakn bir gelecekte kar karya da
gelebiliriz.
lginize teekkr eder, erken cevabnz bekleriz.

Sayglarmla
(hracatnn smi ve imzas)

EK HUSUSLAR

Firmann mevcut koullar ve ihracat konusundaki


deneyimlerine gre mektupta yer alabilecek ilave
hususlar olabilir.

Mektuba ilave edilebilecek alternatif ifadelere rnekler:


*Firma, retim konusunda ihtisaslam olabilir ve zel
sipari kabul edebilir.
"Special order is acceptable. (zel sipari kabul edilir.)

*Firma, ihracatta deneyim sahibidir. Bu hususu belirtmek


isteyebilir.
"We have already experience in export business,
particularly in European markets.
(hracatta, zellikle Avrupa piyasalarnda deneyimimiz
vardr.)

EK HUSUSLAR
* thalat lkenin bulunduu lke piyasasna zellikle
girme
istei vurgulanabilir.
"Since we have recently received many requests for our
products from your country, now we are planning to have
our
products distributed by a well-known importer /
wholesaler."
"Son zamanlarda lkenizden, rnlerimize ynelik ok
sayda
talep aldmz iin,rnlerimizin lkenizde tannm bir
ithalat / toptanc tarafndan datmnn yaplmasn
planlamaktayz."

EK HUSUSLAR

* ayet ithalaty bilgilendirebilecek daha detay


bilgileriniz varsa, rnein:
Bir lkeyi ziyaret edecekseniz ve grmeyi
planladnz yeni firmalar mevcut ise, ziyaret
ncesi
firmanz ve rnlerinizi tantc bir bilgi mektubu
gnderebilirsiniz.
* Ayn lkede halihazrda temasta bulunduunuz,
referans olabilecek dzeyde iyi firmalar olabilir.
thalaty bu konuda bilgilendirebilirsiniz.

* Hazr rn rnekleriniz olabilir ve bunlar numune


olarak mektubunuzla birlikte gnderebilirsiniz
(Bu imkan rne gre mmkn olabilecektir ve
genellikle ilk yazmadan sonraki aamalarda
gerekletirilmesi daha uygundur.)

EK HUSUSLAR (RNEK
(thalatnn ismi ve adresi)MEKTUP)
Dear Mr. (thalatnn ismi)
We are the exporters of (rnn ismi) and would like to make ourselves
and our products known to you.
With this letter we are sending our company brochure and product
catalogue. They represent the range of quality and the specifications that
we offer. Still we have customers in your country and in the enclosure, you
will find a list of the companies with whom we already do business.
I shall be in your country on (tarih) and my intention to stay there is about
a week. I would like to visit you at your office during my stay and I would
appreciate to learn when it could be convenient for you.
I look forward your confirmation and to meeting you soon
Yours sincerely
(hracatnn ismi)
Enclosure:
The list of companies,
Brochure and Product Catalogue

EK HUSUSLAR (RNEK
MEKTUP)
(thalat Firmann ismi
ve adresi)
Sayn (thalatnn ismi)
Biz (rnn ismi) ihracatsyz ve size kendimizi ve
rnlerimizi tantmak istiyoruz.
Bu mektup ile birlikte size, firma brormz ve rn
kataloumuzu gnderiyoruz. Bunlar, size sunduumuz kalite
ve rn zelliklerini temsil etmektedir. Halihazrda lkenizde
mterilerimiz bulunmaktadr. Ekte bizimle i yapmakta olan
firmalarn bir listesini bulabilirsiniz.
Ben (tarih) tarihinde lkenizde bulunacam ve lkenizde
(sre) kalmak niyetindeyim. Orada bulunduum sre iinde
sizi ziyaret etmek istiyorum.Sizin iin uygun olan zaman
bana
bildirmeniz halinde memnuniyet duyacam belirtirim.
En yakn zamanda grmek zere teyidinizi bekliyorum.
Sayglarmla,
(hracatnn ismi)
Ek:- Firma Listesi,
- Bror ve rn Katalou

YAZI RNE
BLG TALEBNE CEVAP

(Talepte bulunan firmann isim ve adresi)

Dear.
Thank you for your inquiry concerning ( rn ismi).
0ur brochure including the products in which you are
interested, and our price list and the terms are enclosed.
Please let us know if there is any other way in which we
can
be of help.
Thanking you for your kind interest, we remain,
Yours sincerely,
(mza)

YAZI RNE
BLGTALEBNECEVAP
(Talepte bulunan firma isim ve adresi)
Sayn
(rn ismi) konusundaki talebinize teekkr ederiz.
lgi duyduunuz rnleri ieren tantm brormz
ve fiyat listemiz iliiktedir.
Yardmc olabileceimiz herhangi bir husus olduunda
ltfen bizi bilgilendiriniz. lginize teekkr ederiz.
Sayglarmla,
(mza)

YAZI RNE
SPARN KABUL
Dear.
We wish to confirm the receipt of your order of (tarih) for the
shipment of (rn ismi).
Shipment will be made in accordance with the conditions of
our offer dated (tarih).
We will have your order ready for delivery on (tarih).
Yours sincerely,
(imza)
Sayn
(rn ismi) sevkyat ile ilgili () tarihli sipariinizi
aldmz teyit ederiz.
Sevkyat (.) tarihli teklifimizde yer alan koullara uygun olarak
yaplacaktr.
Sipariiniz teslimat yaplmak zere(.) tarihinde hazrlanm
olacaktr.
Sayglarmzla,
(imza)

YAZI RNE
SPARN REDD
Dear.
We have received your order for shipment dated (tarih).
Unfortunately, we are not in a position to deliver your order since our
entire production is sold out for the next (....) months.
We much regret not being able to meet your order, but will be in
touch with you as soon as our stocks are available. Should you will us
to do so?
Yours sincerely,
(imza)
Sayn..
Sevkiyat talebinizi ieren (.) tarihli sipariinizi aldk.
Maalesef, u anda sipariinizi teslim edebilecek durumda deiliz
nk nmzdeki (......) ay iin retimimizin tm satlmtr.
Sipariinizi karlayamamaktan tr zgnz ancak, stoklar
msait olduunda sizinle temasa geeceiz.
Sayglarmzla,
(imza)

YAZI RNE

SPAR YERNE GETRLRKEN YAPILAN


YAZIMALAR
RETMNBALADIINIBLDRME

Dear Mr. .......,


With reference to your order dated (tarih) for the shipment of
(rnn ismi) we wish to inform you that the goods you
ordered are in production and will be ready for shipment by
(tarih).
Yours sincerely,
(imza)
Sayn ......,
(.....) tarihli (rn ismi) gnderilmesine ilikin siparilerinizle ilgili
olarak, sipari verdiiniz mallarn u anda retilmekte olduklarn
ve
(.....) tarihine kadar gnderilmeye hazr olacaklarn size
bildirmek
isteriz.
Sayglarmzla,
(imza)

YAZI RNE

SPAR YERNE GETRLRKEN YAPILAN


YAZIMALAR
SEVKYATINBLDRLMES
Dear Mr. ......,
We wish you inform you that your order No .. dated ...... was
shipped today.
The goods were shipped by truck through (irket ismi) fob
(fiyat).
We hope you will find this shipment satisfactory and we look
forward to receiving your additional orders.
Yours sincerely,
(imza)
Sayn .....,
(.....) tarihinde (no) ile sipari edilen mallar bugn sevk
edilmitir.
Mallar (irket ismi) araclyla, TIRla (fiyat)a fob olarak sevk
edilmitir.
Bu sevkiyattan memnun kalacanz umar, baka
siparilerinizi de
bekleriz.
Sayglarmzla,

YAZI RNE

SPAR YERNE GETRLRKEN YAPILAN


YAZIMALAR
DEMENNGECKMESDURUMUNDABLGYAZISI
Dear Mr. ......,
Pursuant to your order dated (tarih), your goods were
shipped
on (tarih).
According to the terms agreed, payment should have been
made (gn says) ... . days after receipt of the shipment.
However, we have not received the payment yet.
We, therefore, urgently request that you forward the sum of
(ihracat bedeli dviz tutar) ....... .
We await confirmation of payment.
Yours sincerely,
(imza)

YAZI RNE

SPAR YERNE GETRLRKEN YAPILAN


YAZIMALAR
Sayn ...... ,
(.....) tarihli sipariinizle ilgili mallar (.....) tarihinde
sevk edilmi bulunmaktadr.
artlarmza gre, demenin sevkyatn yaplmasndan .....
gn sonra yaplmas gerekiyordu, ancak henz tarafmza
herhangi bir deme ulamamtr.
Bu nedenle, acilen ........ tutarndaki paray yollamanz rica
ediyoruz.
demeye ilikin teyidinizi bekliyoruz.
Sayglarmzla,
(imza)

YAZI RNE
REKLAM VERME
(Reklam Ajans veya Dergiye)
sim ve adresi
Dear Sirs,
(irket ismi) Company manufactures (rn ismi) and is interested
in expanding trade with importers in (lke ismi).
As a large number of traders that deal in (rnn ismi) subscribe to
(dergi ismi), we are also interested in advertising in this magazine.

We should be grateful, therefore, if you could send us the


necessary
forms and information on prices for advertising space.
Thanking you in advance for your co-operation, we remain.
Yours sincerely,
(imza)

YAZI RNE
REKLAM VERME
(Reklam Ajans veya Dergiye)
sim ve adresi
Sayn .......
(irket ismi) irketi (rn ismi) retmekte ve (lke ismi)'deki
ithalatlarla ticareti gelitirmek istemektedir.
(rn ismi) ile uraan ok saydaki ithalat (dergi ismi)
dergisine
abone olduundan dolay, biz de bu dergiye reklam vermek
istemekteyiz.
Dolaysyla, bize gerekli formlar ve reklam yerlerinin fiyatlar
hakknda bilgi gnderirseniz mteekkir kalrz.
birliinizden dolay imdiden teekkr ederiz.
Sayglarmzla,
(imza)

YAZI RNE

ULUSLARARASI TCARET FUARLARINA


KATILMA STE
Katlmak stenen Fuar
Fuar daresinin isim ve adresi

Dear Sirs,
As a producer and exporter of (rn ismi), our company is
interested in participacing in the (fuarn ad) on (tarih).
We should be grateful if you would provide us the necessary
forms for this purpose and any information you may have for
participants. We would also be interested in receiving
information on any governmental or private financial
assistance programmes that may exist to help partcipants f
rom developing countries.
Thanking you in advance for your interest, we remain,
Yours sincerely,
(imza)

YAZI RNE

ULUSLARARASI TCARET FUARLARINA


KATILMA STE
Katlmak stenen Fuar
Fuar daresinin isim ve adresi

Sayn Baylar,
(rn ismi) reticisi ve ihracats olan firmamz (fuar ismi)
Fuar'na katlmay dnmektedir. Bu ama iin gerekli olan
formlar ve itirakiler iin gerekli bilgileri bize temin ederseniz
mteekkir kalrz. Gelimekte olan lkelerin itirakilerine
salanan kamu veya zel mali yardm programlar hakknda bilgi
almay da istemekteyiz.
lginize peinen teekkr ederim.
Sayglarmla
(imza)

YAZI RNE

ULUSLARARASI KURULULARDAN BLG


TALEB
(Kuruluun Adresi)
Dear Sirs.
(irket ismi) Company produces (rn ismi) and is interested
in expanding its exports of these items. The enclosed brochure
will provide you with an indication of the type of our products.
We should be grateful if you would send us information on the
(lke ismi) market for these products, together with a list of
importers and any studies available on the subject.
Thanking you in advance for your assistance, we remain.
Yours sincerely,
(imza)

YAZI RNE

ULUSLARARASI KURULULARDAN BLG


TALEB
(Kuruluun Adresi)
Sayn Baylar ,
(irket ismi) irketi (rn ismi) retmekte ve bu rnlerin
ihracatn gelitirmeyi istemektedir. Ekteki bror size
rnlerimiz hakknda fikir verecektir.
Bize bu rnler iin (lke ismi) piyasas hakknda bilgiyi,
ithalatlarn listesi ve konu hakkndaki mevcut almalarla
birlikte gnderirseniz mteekkir kalrz.
Yardmnz iin imdiden teekkr ederiz.
Sayglarmla
(mza)

YAZI RNE
FRMA
PROFL
Name of the company : ............................................

Address : ............................................
Zip Code/City : ............................................
Tel : ................
Fax : ................
E-Mail: .
1. WHO WE ARE?
*Brief story of the foundation: (including date of establishment,
export
experience, etc.)
*Responsible for export: Name: Title:
*Legal Status: (Private, governmental, non-profit, co-operative,limited
liability, etc.)
*Bank references:
*Value of assets:
*Number of employees: Administration:
*Production:
*Total:
*Size of factories, production and/or warehouse facilities:
*Equipment: (list of exact models)
*Representatives abroad: (names and addresses)

YAZI RNE
FRMA PROFL
1. KMLMZ

Kuruluun ksa tarihesi: (Kurulu tarihi, ihracat


tecrbesi vb.)
hracat sorumlusu: sim: Grevi:
Kanuni Stats : (zel, kamu, kar amal olmayan,
kooperatif,snrl sorumluluk vs.)
Banka referans:
Varlklarn deeri :
yerinde alanlarn says : dare :
retim :
Toplam :
Fabrikann bykl, retim ve/ veya depolama
olanaklar:
Tehizat: (Tam modellerin listesi)
Yurtdndaki temsilcilikler: (isim ve adresler)

YAZI RNE
FRMA PROFL

2. WHAT WE DO

Exporter; Manufacturer; Agent; Others

2. YAPTIIMIZ
hracat; malat; Acente; Dierleri

3. OUR FUTURE
Expansion Plans: (Investments, enlargement projects,
include
government or other credits for expansion, etc.)

3. GELECEMZ
Byme planlar: (Yatrmlar, tevsi projeleri,
byme iin kamu ve dier krediler vs.)

CMLE KALIPLARI
hracatlarn, kendi satmak istedikleri maln zelliklerine,
kendi zel durumlarna gre sz konusu mektup metinlerinde
deiiklikler yapmalar gerekmektedir. thalat ile sk sk yz
yze grme olana bulamayan ihracatlar iin zellikle
ticari yazmalarn nemi olduka fazladr.
thalat ile karlkl yazmalar yoluyla kurulacak iyi bir
iletiim, ihracatta baarl olmann da temel koullarndan
birisidir.Bu erevede yazmalarda kullanlabilecek cmle
kalplar aada verilmitir.

CMLE KALIPLARI
TEKLFTE BULUNMA

1) Size aadaki teklifi yapmak istiyoruz.


1) We would like to make you the following
offer.
2) Bilgi isteyen mektubunuza teekkr eder,
size aadaki teklifi yapmak isteriz.
2) We thank you for your inquiry and wish to
make you the following offer.

CMLE KALIPLARI
FYAT BLDRME
1) Fiyatlarmzn tm iliikteki fiyat listesinde belirtilmitir.
1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.
2) . . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aadaki
fiyatlar veriyoruz
2) In reply to your inquiry of. . we quote the following prices.
3) Fiyatlarmza ambalajlama dahildir. (dahil deildir.)
3) Our prices (do not) include packing.
4) Fiyatlarmza sigorta dahildir. (dahil deildir.)
4) Our prices (do not) include insurance.
5) Fiyatlarmza ambalajlama, sigorta ve navlun dahildir.
5) Our prices include packing, insurance and freight.

CMLE KALIPLARI
FYAT BLDRME
6) Fiyatlarmz aada grld gibidir:
6) Our prices are to be understood as:
6a) Fabrikadan teslim (fiyat)
6a) from factory, ex-factory, ex-works, ex-mill
6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil
6b) from factory inclusive packing (container, sea-worthy, etc.)
6c) Vagonda teslim
6c) f.o.r. (free on rails)
6d) Geminin bordasnda teslim
6d) f.a.s. (free alongside ship)
6e) Kamyonda teslim
6e) f.o.t. (free on truck)

CMLE KALIPLARI
FYAT BLDRME
6f) Eve/iyerine teslim
6f) free house/office
6g) ... (tren) istasyonunda teslim
6g) free (railroad) station...
6h) .. limanda teslim
6h) free harbor ...
6i) Fiyat ve navlun
6i) c. & f. (cost and freight)
6j) Fiyat, sigorta ve navlun
6j) c.i.f. (cost, insurance, freight)
6k) Fiyat, sigorta ve navlun, gmrk masraflar hari
6k) c.i.f. without customs charges (cost, insurance,
freight
without customs charges)

CMLE KALIPLARI
FYAT BLDRME
6l) Fiyat, sigorta ve navlun, gmrk masraflar dahil
6l) c.i.f. with customs charges
6m) Fiyat, sigorta, havayolu tama creti
6m) c.i.f air freight
6n) Fiyat, sigorta, navlun ve komisyon)
6n) c.i.f. (cost, insurance, freight and commission)
6o) Paketlenmi
6o) Packed
6p) Depoda teslim
6p) Free warehouse

CMLE KALIPLARI
TEKLFN GEERLL
1) Fiyatlarmz ... . tarihine kadar geerlidir.
1) Our prices are valid until...
2) Fiyatlarmz ancak bugnk lammadde fiyatlarnda
deiiklik olmad takdirde geerlidir.
2) The prices are valid only if the current prices of raw
materials do not change.
3)
3)

Bu teklifinize. . hafta sreyle bal kalacaz.


We will adhere to this offer for ... weeks.

4) Faturay sevkyat yapld tarihteki fiyatlar zerinden


dzenleyeceiz.
4) We will invoice you at prices in effect on the day of
shipment.

CMLE KALIPLARI
KALTE VE GARANT

1) rnlerimiz fabrika kndan nce dikkatli bir kalite kontrolnder


geirilmektedir.
1) Our products are carefully tested to irsure quality before they
leave t
he factory.
2) Kaliteleri yksek olduundan rnlerimiz d piyasalarda ok
aranmaktadr.
2) As a result of their high quality , our products are in great demand
in
export markets.
3) Makinelerimize... yllk garanti veriyoruz.
3) We give a ... year guarantee on our machines.
4) rnlerimizin tm garanti belgeleriyle teslim edilmektedir.
4) All our products are delivered with a certificate of guarantee.
5) Hatal paralar teslimattan sonra.. aya kadar cretsiz olarak
deitirmeyi garanti diyoruz.
5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to ...
months after delivery.

CMLE KALIPLARI
AMBALAJLAMA

1) Mallarmzn ambalajlanmas yledir:


1) Our goods are packed in:
1a) Sandklar
1a) Crates
1b) Konteynrler
1b) Containers
1c) Variller
1c) Barrels
1d) Mukavva
1d) Cartons
1e) Sepetler
1e) Baskets
1f) Balyalar
1f) Bales
1g) Paletler halinde
1g) Crates on pallets

CMLE KALIPLARI
AMBALAJLAMA
2) Ambalajlama giderleri fiyata dahildir.
2) Packing charges are included in the price.
3) Ambalajlama giderleri fatura edilecektir.
3) Packing charges will be invoiced.
4) Sandklar iade edilemeyebilir.
4) Crates may not be returned.
5) Bo sandklan iade ettiiniz taktirde fatura edilmi
ambalajlama
giderlerinin yar tutar geri denecektir.
5) We allow you half of the invoiced amount for packing if you
return
the empty crates.
6) Ambalajlama, talimatlarnza kesin bir biimde uyularak
yaplacaktr.
6) We will pack precisely in accordance with your instructions.
7) Ambalajlamamz uzun yol sevkyatna uygundur.
7) Our packing is well suited for long distance shipments.

CMLE KALIPLARI
TESLM SRES
1) Mallar derhal teslim edebiliriz.
1) We can deliver the goods right away.
2) Teslimat gelecek hafta sonuna kadar yaplabilir.
2) Delivery can be made by the end of next week.
3) En erken bir ay sonra teslimat yapabiliriz.
3) Our earliest delivery would be in one month.
4) Teslimat iin belirttiiniz tarihi teyit ederiz.
4) We confirm your specified date for delivery.
5) Kesin bir teslim tarihi vaat edemeyiz.
5) We cannot promise a definite delivery date.
6) Mallan retmemiz iin ... gne ihtiyacmz vardr.
6) We will need ... days to manufacture the goods.
7) Mmkn olan en ksa zamanda teslim edebilmek iin
elimizden
geleni yapacaz.
7) We will do all we can to deliver as soon as possible.

RANDEVU ADABI

En az 15 gn nceden talepte bulunmaldr.

Talep mmknse Ticaret Mavirlii araclyla


yaplmaldr.

zellikle Cuma gn leden sonra tercih


edilmemelidir.

Randevular, eer tarih olarak rtyorsa Ticaret


Heyeti Program, Alm Heyeti Program, DEK
Konseyi toplants gibi organizasyonlarla kombine
edilmelidir.

YAZIMANIN KARDELER-1
EVRAK KAYDI
Gelen ve giden evran kaydedilmesi
Gelen Evrak Defteri
Giden Evrak Defteri
Defter stunlar:
* Gelen / giden numaras
* Geli / gidi tarihi
* Evran dosya kodu
* Nereden geldii / Nereye gittii
* Konu
* Eki olup olmad
* mza sahibi

YAZIMANIN KARDELER - 2
DOSYALAMA
Faydalar:
* Eski tarihli belge ve bilgiye kolayca ulama
* Telatan uzak, konforlu bir alma ortam
* Kurum hafzas ve Kurumsallama
Kullanlan Sistemler:
*Alfabetik
*Kronolojik
*Corafi esas
*Numaral sistem (Firmaya zg sistem)
**Desimal sistem (Dikey: 10 ana konu 00-90; Yatay:
snrsz)
*Tek konu-tek dosya sistemi (ME-Mevzuat; ME-1
hracat Mevzuat; ME-1-1 hracat Destekleri Mevzuat..)

YAZIMANIN KARDELER - 3
ARVLEME

Kasadatutulacakevrak
Arivinkonumu(Toza;bceevb.karnlemler)
Arivdekirafdzeni
Evran/dosyannnezamanarivegidecei

YAZIMANIN KARDELER - 4
EVRAK MHASI

BykfirmalardaEvrakmhaYnergesi
Sre(5yl;10ylvb.)
Usul(Yakma;Katfabrikasnavermevb.)
mhatutana
mhaedilmeyecekevrak