INSTITUT PERGURUAN

RAJA MELEWAR ,
SEREMBAN

AHLI KUMPULAN
KANTHIMATHY VYTHILINGHAM
(840504-01-6666)
MAHALETCHUMY RAMASAMY
(851217-01-5904)
PARIMALA SADAGOPAN
(850509-01-5872)
RANJINI THEVI SHANMUGAM
(861004-23-6518)
SELVARAJA RAHMAN
(860322-30-5123)

PENGENALAN

Gaya bahasa yang digunakan khusus untuk
pembinaan dan penyambung ilmu dan teknologi


Lebih mementingkan ketepatan makna dan fakta


Kosa kata yang tepat, khusus dan teknikal dipilih


Ini dihubungkan dengan laras bahasa ilmiah


Dianggap bahasa moden kerana bersifat normal dan
tidak guna bahasa basahan

CIRI-CIRI LARAS BAHASA SAINS

ISTILAH KHUSUS

PENGGUNAAN PERKATAAN

KEJELASAN

FRASA SEBAGAI ISTILAH

PENGGUNAAN AYAT

CONTOH:

a) Tanah dianggap subur kalau ia gembur, kurang
Terluluhawa dan mempunyai zat makanan yang
tinggi.
b)
c) Apabila akson berada dalam keadaan rehat,kepekatan
ion pada tiap-tiap sisi selaput itu amatlah
berbeza,iaitu selaput itu terkutub.

GAYA PENULISAN
Karangan @sebarang teks dalam bidang sains terdiri daripada
gaya diktaktik dan separuh peribadian.Gaya didaktik ialah gaya
memfokuskan pengajaran dan melibatkan empat acuan:
Iaitu….

Cth:
keluarkan
sedikit pepejal yang melekat pada mulut tabung uji dan larutkan dalam
Ajaran
dan Arahan

ng. Letakkan ia mendekati objek yang dikaji supaya jarak antara
Arahan
objek dan
dan Penjelasan
kanta kurang dar

ArahanCth:
dan titikkan
Pertanyaan.
2 titik air ke atas kertas kabolt klorida.apakah warna kertas kabolt k

Pertanyaan
dan Penjelasan
ukan tenaga? Tenaga diperlukan untuk proses-proses kehidupan
contohnya…..

MODUS

ah bahasa yang memaparkan buah fikiran hasil daripada penyelidikan dan pemikir

13 jenis

Satu faktor yang penting bagi kajian dan penyelidikan saintifik

Contoh: Gerak molekul menerusi selaput separuh telap ini dikenali sebag

Kewujudan sesuatu konsep itu biasanya didukung oleh ayat yang menggunakan perkataan

Contoh: Dalam semua haiwan… wujud dalam kadar yang makin kom

Kesimpulan yang dibuat tentang sesuatu penemuan atau pendapat hendaklah dit

Terdapat bukti daripada kerja-kerja kultur tisu yang menunjukkan bahawa keperluan untuk t

Pemberian sebab atau asas bagi sesuatu pendapat yang dikemuka

kesamaan asas pada rupanya, telah pun dicadangkan bahawa selaput dalam sel mungkin te

Penghantar bagi hasil pemikiran yang berdasarkan kajian terdahu

Contoh: Mengikut cutter (1954), cara atau kaedah pembesaran primordia daun dalam d

Pernyataan kaedah dalam bahasa saintifik adalah dengan dua c
1.memaparkan kaedah yang berkenaan
2.Menggunakan ungkapan tertentu

Contoh: Melalui teknik pembelahan secara halus dan tepat,suatu arkegonium dan selapik

Tindakan atau perlakuan meliputi tindakan di samping utam

Contoh: Kajian ini merangkumi kawasan di sekitar pantai Pah

Pemberian bukti

Contoh: Galian lain juga, seperti mika atau semendal menyerap air dan men

Huraian atau cerita

Contoh: Plagioklas yang mula-mula menghablur ialah kalsium plag

Mungkin atau terbitnya kemungkinan

Contoh: Adalah mungkin perubahan suhu di tempat 15 kaki dalamnya lebih kuat kuasanya

Tindakan memberi tema

Contoh: Satu perbincangan yang lengkap mengenai morfologi berdasarkan ujikaji ad

Perkaitan antara dua konsep

Contoh: Ubat ini boleh membunuh semua jenis serangga.

Fungsi yang penting bagi bahasa sains saintifik. Konsep yang menunjukkan id

Contoh: Pankreas ialah kelanjar eksokrin

KESIMPULAN
Gaya bahasa di laras bahasa sains
menggunakan khusus untuk pembinaan dan
penyambung ilmu dan teknologi.

Bahasa Sains mempunyai sejumlah perkataan
yang tidak digunakan dalam bahasa am kerana
memang tidak diperlukan

Istilah-istilah tersebut telah dianggap
sebagai istilah yang diterima secara umum
tanpa sebarang bantahan

TUGASAN TAMBAHAN

PENGUMUMANA

ra.

hingga 06:00am. Kerja-kerja penyelenggaraan ini tidak akan menyebabkan sebar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful