You are on page 1of 22

Cijepljenje

student: Abedin Asani


kolegij: Medicinska etika
mentor: prof. dr. sc. Nada Gosi

cijepljenje:
putnici
zdravstveni djelatnici
rizina populacija
DJECA
imunizacija

[1]

[2]

Razlika u TBC incidenciji


broj sluaja na 100 000 stanovnika:
Njemaka 6
Hrvatska 12
Swaziland - 1400

Zakon o zatiti puanstva od zaraznih bolesti,


lanak 40.

Imunizacija je obvezna:
1. protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, djeje
paralize, ospica, crvenke, zaunjaka i virusne utice tipa B i
bolesti uzrokovanih s Haemophilus influenzae tip B za sve
osobe odreene dobi,
2. protiv tetanusa ozlijeenih osoba,
3. protiv virusne utice tipa B za osobe pod poveanim
rizikom od zaraze,
4. protiv bjesnoe za sve osobe koje su profesionalno
izloene riziku od zaraze i koje ozlijedi bijesna ivotinja ili
ivotinja za koju se sumnja da je bijesna,
5. protiv ute groznice za osobe koje putuju u dravu u
kojoj postoji ta bolest ili u dravu koja zahtijeva imunizaciju
protiv te bolesti,
6. protiv kolere i drugih zaraznih bolesti za osobe koje
putuju u dravu koja zahtijeva imunizaciju protiv tih bolesti
[3]
ili u sluajevima kada za to postoji epidemioloka indikacija,

Osim zakona...

Konvencija o pravima djeteta


Otavska deklaracija o pravima djeteta

Djelotvornost imunizacije
podatci za SAD:

[4]

podatci za RH:
1950.

2013.

Difterija

935

Tetanus

209

Pertusis

1059

108

42

Ospice

7233

Rubeola

19592

Parotitis

13895

35

Tuberkuloza

13146

12,4/100k

Poliomijelitis

[5], [6]

Godinja stopa smrtnosti uzrokovana...


a) pertusisom 200 000 sluajeva
b) ospicama 118 000 sluajeva
c) HiB infekcijama 199 000 sluajeva
d) tetanusom 60 000 sluajeva
[7]

Uzrok?
0% procijepljenost preminule populacije
70% rtava unutar 10 drava:
Kongo, Etiopija, Indonezija, Indija, Irak,
Nigerija, Pakistan, Filipini, Uganda, JAR

[7]

Polio cjepivo
1988. 350 000 novooboljelih u svijetu
danas ---> endemska bolest
Afganistan, Pakistan?
4x porast imunizacije
[7]

Trokovi lijeenja
cijena cjepiva za:
a) MoPaRu= 6,70kn
b) DTP = 1,31kn
c) Hep B = 1,10kn
d) BCG = 0,48kn

) uteda = 6,2mlrd $
[7]

Kako je sve poelo?

Andrew Wakefield

arine epidemije ospica


2007. Izrael
2012. Ukrajina
2013. Wales, Swansea
2014. - Filipini
[8]

Recept?

[9]

1 www.hzjz.hr/cijepljenje
2http://www.zzjzdnz.hr/hr/usluge/cijepljenje/kal
endar_cijepljenja
3http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/
2007_07_79_2486.html
4 - http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPHModules/PH/MASurveillance/Surveillance_print.html

5 Pedijatrija, 7. izdanje, Mardei i


sur., 16. poglavlje
6http://apps.who.int/immunization_mo
nitoring/globalsummary
7http://www.unicefusa.org/stories/infog
raphic-vaccines-statistics
8https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemi

9http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pi
nkbook/downloads/appendices/B/exci
pient-table-2.pdf

Hvala na panji!