You are on page 1of 15

Împăratul Diocletian

22 decembrie 244 C.E.

Nașterea Împăratului Dioclețian

se pare. găsit în inscripții oficiale. împăratul Carus. În pofida lipsei sale de pricepere militară. Așadar. Numele complet al lui Diocle țian. dar numele Diocles sugerează originea să greaca. soldaţii au descoperit că Numerian fusese ucis şi l- au acuzat pe Diocleţian de crimă. avem de-a face cu un om cu o educa ție destul de elevata. De aceea. Se cunosc puține lucruri despre originile sale.2004). el a fost împăratul cel mai apropiat de sorgintea grecească din câ ți avusese până atunci imperiul (Warren Treadgold. . s-a dovedit una în care Diocleţian şi-a pus în minte suficient de bine posibilitatea de a prelua puterea. armata nu îl vedea cu săptămânile. Renumitul bizantinolog american Warren Treadgold afirmă că Salona se află într-o zonă în care se vorbea limbă latină. Întoarcerea din Persia. dându-i formă Diocletianus. contrar opiniei lui Treadgold. de un fulger).Dioclețian s-a născut în anul 244 în Spalatum (actualmente Split). este datată că Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Tatăl său a fost un scrib sau sclav emancipat al unui senator numit Anullinus. Ajunşi în Nicomidia. cât și greaca. unde tatăl lui Numerian. de și vorbea la fel de bine atât latină. Diocleţian a fost capabil să ajungă comandant al gărzii imperiale sub împăratul Numerian. din Dalma ția și a primit la naștere numele de Diocles. Numerian suferea de o boală de ochi care nu îi permitea să stea în lumina soarelui. Cu toate că și-a latinizat în 285 numele. Diocle țian ar fi beneficiat doar de o educa ție puțin peste mediei. murise în condiţii suspecte (lovit.

.E.305 C. 284 C. Domnia împăratului roman Dioclețian.E. .

În timpul secolului al II-lea. şi-a schimbat numele de la Diocles la Diocleţian.Acesta s-a aparat. iar pe acestea le-a unit în 12 dioceze. Leithart. ci una birocratica si juridica. erau aproximativ 150 de administratori provinciali importanţi. dintr-odată. apoi s-a repezit şi l-a învinuit brusc de crimă pe Aper. cazi de mâna marelui Aeneas! făcând trimitere la un episod din Eneida lui Virgiliu. Aeneas afirmă că acesta va rămâne în istorie de vreme ce a fost ucis de el (Peter J. unde eroul principal lupta cu fiul unui om pe care l-a rănit anterior. Apoi. La final. Inscripţiile latine din Răsărit dovedesc răspândirea puterii. . tatăl vitreg al lui Numerian şi comandant al gărzii pretoriene. care nu constituia acum o figura militara. ucigându-l în faţă soldaţilor şi rostind următoarele vorbe: Aper. Diocleţian şi-a smuls sabia şi l-a înjunghiat în repetate rânduri pe Aper. La vârful acestui sistem se prefectul pretorian. dar sub conducerea lui Diocleţian erau câteva mii numai imperiul de răsărit. jurând că nu fusese implicat în asasinare. Defending Constantine. În acest moment. Odată cu reorganizarea avut loc o creştere personalului care deservea imperiul.2010) iar Diocleţian a fost aclamat împărat. Diocleţian a reorganizat imperiul în aproape 90 de provincii -mult mai mici decât provinciile anterioare -.

285 C. Imperiul Roman este împărțit în Imperiul Roman de Vest și de Est. .E.

era cât se poate de clar că imperiul era mult prea mare pentru a fi condus de un singur împărat și că era nevoie de mai mulți conducători. 2010). iar apoi conducerea în patru (tetrarhia). hambarele au fost umplute. Diocle țian și-a dat seamă că imperiul avea nevoie în special de o reforma administrativă și că nu forță militară era problemă în clipă respectivă. Așadar. lucru care îl va determină pe Diocle țian să inventeze mai întâi conducerea în doi (diarhia). Barnes. Leithart. ci au creat deasemenea şi o nouă clasa de birocraţi.. Rinul. iar producția aproape depășea nevoile.Aceste măsuri nu au rezultat numai într-o formă de guvernare romană mai amănunţită. Aceste măsuri au contribuit la stabilizarea politică și administrativă a Imperiului Român. De asemenea.pe care Lactantius îi numea . Dunărea și Eufratul formau din nou frontiere sigure păzite de trupele române. din nefericire. Orașele care fuseseră năpădite de mult de vegetație sau abandonate animalelor sălbatice erau reconstruite. T. Barbarii învin și fuseseră trimi și să recultive pământurile părăsite. Istoricul și teologul britanic cunoscut. afirmă despre perioadă de debut a domniei lui Diocle țian următoarele: Pacea domnea pretutindeni. Câmpurile însămânțate au luat locul pădurilor. . a urmat și o reforma religioasă care a afectat profund viețile creștinilor din imperiu.primitivi şi inculţi’’ şi care nu dispuneau de elocventă elitelor romane tradiţionale ( J. Bărbații trăiau mai mult și aveau mai mulți copii. D. Însă. restaurate și repopulate.

inițiază o reforma constitu țională originală. Diocle țian a acceptat în cele din urmă ruina economiei bazate pe bani și a revizuit sistemul de impozitare.Împăratul Dioclețian sub presiunea frecven țelor uzurpări interne și a agresiunii continue a hoardelor barbare. astfel încât acesta sa bazat pe plăți în natură. care a fost într-o stare deosebit de rău. Tentativă lui Dioclețian să emită un nou bun de aur și monede de argint a eșuat. Solda ții prea au venit să fie plătit în natură. . lor li se subordonau doi Cezari- Galeriu (în subordinea lui Dioclețian. sporind la 4 numărul conducătorilor imperiului care erau grupa ți într-un colegiu format din: doi Augusti-Dioclețian (care avea în subordine partea orientală Imperiului Roman și avea întâietate în ce prive ște conducere întregului Imperiu) și Maximian (împărat asociat de Diocle țian și care avea în subordine partea occidentală a Imperiului). emis în 301. O altă problemă a fost economia. pentru partea orientală) și Constantiu I (în subordinea lui Maximian). deoarece pur și simplu nu a fost suficient de aur și de argint disponibile pentru a restabili încrederea în monedă Edict on Maximum Prices (Edictum De Pretiis Rerum Venalium). Monedele au devenit atât de degradată încât să fie practic lipsit de valoare. destinate a reduce infla ția a servit doar pentru a conduce mărfuri pe piața neagră.

nummus’’. Nummus Diocletian .E. garantând aurei de aur la 60 la o lira si baterea monedei . 293 C. Reformele lui Dioclețian sistemul monetar roman..

Diocleţian a extins. . dar creştinismul a împiedicat acest lucru.şi evreii şi creştinii au refuzat să ia în considerare asemănarea împăratului cu un zeu. brutari. Natură acestor legi repetitious. sugerează că nu au fost respectate pe scară largă. în special a celor militare. o religie care a făcut apel la atât pe cei săraci şi cei bogaţi. Deoarece în zilele împăratului Augustus..servicii obligatorii’’. Creştinii s-au dovedit a fi un spin în coasta unui împărat din zilele lui Nero. Diocleţian a identificat anumite ocupaţii pe care le-ar fi simţit să fie efectuate.. şi agricultori chiriaş. de asemenea. Problema să agravat că numărul lor a crescut. iar cei angajaţi în ele au fost inhibate de la schimbarea carierei lor.pacea zeilor’’ -Îndumnezeirea împăratului. Pe lângă problemele au continuat cu finanţele şi securitatea la frontieră. cum ar fi soldaţi. membri ai consiliilor orăşeneşti. Aceste funcţii au devenit ereditare. Acestea au fost cunoscute sub numele de . Diocleţian a dorit stabilitate şi care a însemnat o revenire la zeii mai tradiţionale de la Roma. politică de împăraţii secolul al treilea care să permită limitarea intrării senatorilor în posturi guvernamentale de rang înalt. Diocleţian a fost preocupat de creşterea continuă a creştinismului . Acestea au inclus ocupaţii. cu toate acestea. a existat cultul imperial .În scopul de a asigura supravieţuirea pe termen lung a imperiului.

E. dacă nu voiau să jertfească zeilor păgâni. uciderea preoţilor şi chiar a credincioşilor. o parte a problemei.E. El a purtat o diademă nestemate şi s-a aşezat pe un tron magnific. Cu toate acestea. Cetăţenii români aveau obligaţia de a cinsti pe zei şi a le aduce jertfe. arderea cu fier înroşit. tăierea capului cu sabia. spânzurarea cu capul în jos. cerând oamenilor să se prosterneaze în faţă lui şi să-I sărute poală hainei. sfărâmarea picioarelor. interzicerea adunărilor creştine. sfâşierea trupului cu cioburi ascuţite. rigori pe care creştinii nu le îndeplineau. a rezultat din ego-ul lui Diocleţian. În 297 C. În continuare. turnarea de plumb topit pe spate. În acele vremuri. prin care se prevedea dărâmarea lăcaşurilor de cult. . În anii 303-304 Diocleţian a dat patru edicte împotriva creştinilor. cei care nu se conformau imediat au fost forţaţi să demisioneze. înecarea. El a început să se considere un zeu viu. a ordonat distrugerea tuturor bisericilor şi textele creştine. a cerut că toţi soldaţii şi membrii sacrificiul administraţiei zeilor. în 303 C. în statul roman. religia era strâns legată de viaţă politică şi socială. de asemenea. Au fost foarte mulţi împăraţi romani care au declanşat persecuţii sângeroase împotriva creştinilor printre care şi Diocleţian (284-305). Printre pedepsele care se aplicau: bătaia cu vergi sau cu pietre. sugrumarea.

  Dioclețian la pensionare. Pensionare și moarte  Palatul lui Dioclețian ( Split . Croația ) .

. (eventual prin sinucidere). Diocle țian a devenit grav bolnav. echivala cu un ora ș mediu. era numit Flavius Severus. Diocletia s-a indrăgostit atât de mult de palat și de grădinile lui elaborate. şi 10 ani. era numitCaesar nepotul său de soră. pentru standardele antichitătii. În 303 C. decennalia. erau deci excluşi de la succesiune Maxentius.000 de oameni. Abdicarea comună a celor doi Augusti – Diocleţian (la Nicomedeia) şi Maximian (la Mediolanum) – a avut loc la 1 mai 305.. în octombrie 311 C. până la moarte să. şi Constantin. În aceeaşi zi. și să se retragă. că a refuzat rugămin țile insistente de a se întoarce pe tronul de la Roma . iar în locul lui Constantius. în Occident. în Orient.E. Maximinus Daia (305-313). forțându-l să abdice în 305 C. fiul lui Constantius. cei doi Caesares – Galerius şi Constantius I Chlorus – au devenit Augusti.E. fiul lui Maximianus. în locul lui Galerius.E. ceea ce. acest termen era de 20 de ani pentru fiecare.În toamna anului 303 când Diocleţian a vizitat Roma pentru prima şi ultima dată – sărbătorindu-şi a douăzecea aniversare a urcării pe tron. de la instituirea Tetrarhiei –. Imensul complex era înconjurat de ziduri groase că o fortăreată și era suficient de mare că să găzduiască 10. vicennalia. împăratul a fixat şi termenul când cei doi Augustiaveau să se retragă. în imensul palat-fortărea ță din Spalatum (zilele moderne Split în Croația). doar după călătoria sa la Roma.

Dioclețian a apelat la aceleași metode că predecesorii: devalorizarea monedei. Dioclețian poate fi socotit un precursor al sociali știlor. căci impăra ții dinaintea să folosiseră vistieria imperiului pentru a cumpăra bunăvoin ța maselor. reglementări ale comerțului și interdicția tăranilor de a. .și părăsi ogorul sau obligația pentru copii de a urmă meseria părinților în anumite domenii. cre șterea taxelor. în care vedea un pericol la stabilitatea și tradițiile imperiale. creștea nivelul represiunii. prin diluarea conținutului de metal prețios (deci inflație) respectiv. de „o grea mostenire”. dar erau și una din direcțiile în care se scurgea bugetul deficitar al imperiului. nevoit să acopere solde tot mai numeroase și mai mari. Dioclețian a mers mai departe. (de la 200 la 400 de mii de solda ți) în ton cu agresivitatea perceptorilor de biruri. Pentru că oamenii nu mai aveau încredere în monedă bătută la Roma și preferau să schimbe mărfurile direct. „Legarea de glie” a iobagilor din evul mediu își are originile în această perioadă decadentă. e drept. Pe măsură ce libertătile civile scădeau. și nu doar pentru aversiunea să fată de creștinism. Pentru finan țarea lor. Avusese parte. trecând la rechiziții directe din gospodării. Armată aproape și-a dublat efectivele sub Dioclețian. Militarii participau activ la „strangerea surubului”.În concluzie. impunând pre țuri fixe. prin ceea ce s-ar numi astăzi „programe de asiste țtă socială”.

iar în rarele ocazii în care impăratul apărea în public. loc de care a rămas atașat toată . Pare un progres uriaș pentru militarul de carieră. Curiosul care ar fi cutezat să ridice capul din pămant și să îl privească în ochi pe impărat riscă pedeapsă capitală. de asemenea și pompă cu care se prezenta impăratul. în onoarea căruia incă mai există un templu în incintă palatului. Curtenii îi sărutau poală veșmântului. care se pretindea a fi fiul lui Jupiter. tot ce le era permis muritorilor de rând era să plece privirea în pămant și să salute. fiul unui fost sclav. .A crescut. născut chiar pe acest tăram al măslinilor. Dioclețian.

Galerius and the Will of Diocletian. 86-92 Christendom.6 E. Diocletian and the Roman Recovery (Roman Imperial Biographies). Iasi. Barnes. 2014 pag. 2012. 44 David M.pag. Downeras Grove. The Jews under Roman Rule: From Pompey to Diocletian: A Study in Political Relations. 27-8 William Lewis Leadbetter.63-98 Timothy D.Bibliografie: Arthur James Mason. Gwynn . The Persecution of Diocletian: A Historical Essay. pag. Defending Constantine: The Twilight of an Empire and the Dawn of Stephen Williams. pag. Mihai-Eugen Avadanei. 603-607 Peter J. Editura Institutul European. O istorie a statului si societatii bizantine. IVP Academic. 2004.1997 pag.42-51 . 2010. Mary Smallwood. trad. 2009. I: 204-1025. 1982 Warren Treadgold. Leithart. Harvard University Press. pag.The Roman Republic: A Very Short Introduction (Very Short Introductions). vol. The New Empire of Diocletian and Constantine. pag.