You are on page 1of 3

• Tujuan eksperimen

Untuk mengkaji hubungan antara logam
berbeza dengan masa untuk paku tekan
jatuh

Hipotesis
Jika jenis logam berbeza, maka masa
diambil untuk paku tekan jatuh berbeza

P/U manipulasi : jenis logam
P/U bergerakbalas: Masa untuk paku tekan
jatuh
P/U: Jarak paku, jenis paku, sumber haba

kaki retot. jam randik • Prosedur/kaedah 1)Bahan dan radas disediakan seperti g/rajah di atas 2)Eksperimen dimulakan dengan menggunakan rod logam X dan masa paku tekan jatuh diperhatikan 3)Eksperimen diulangi dengan gantikan rod logam x dengan Y dan Z 4)Masa untuk paku tekan jatuh diperhatikan dan dicatat dalam jadual . logam x. penunu Bunsen.• Bahan dan Radas: paku tekan. lilin. y dan Z.

Mengumpul data Jenis rod logam Masa yang diambil untuk paku tekan jatuh X Y Z .