You are on page 1of 9

Raport de

autoevaluare
( pentru confirmarea gradului didactic doi)

Podubnîi Angela,
profesor de Limba şi literatura română

23 3 2013 – 2014 7.42 4 2014 – 2015 7.13 2 2012 – 2013 7.52 .10 7. Test de Test de d/o evaluare evaluare . Anii de studii Nr.26 7.47 7. iniţială finală (nota (nota medie) medie) 1 2011 – 2012 7.02 7. Argumente în favoarea performanţelor obţinute: • Dovezi despre progresul şcolar al elevilor.

Am desfăşurat/organizat ateliere de lucru la şedinţele comisiei metodice. Am prezentat activităţi extracurriculare. Am studiat experienţa avansată a colegilor din cadrul comisiei metodice prin asistenţe la ore şi analiza produselor curriculare elaborate de profesorii cu experienţă. Am prezentat ore demonstrative . . Am participat la şedinţele Consiliului Profesoral . Am participat la seminare instructiv-educative .. Am participat la seminare teoretico-practice . Am participat la seminare metodice raionale .• Dovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională.

scheme. materiale . planşe. Am elaborat curricula adaptată la disciplina Limba şi literatura română pentru elevii cu CES. Dezvolt un mediu psihologic de încredere. Am elaborat un model de proiectare didactică constructivistă pentru disciplina Limba şi literatura română (clasa a VII-a şi a VIII-a).•Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea şi desfăşurarea demersului didactic. mijloace audio-video. corectitudine şi respect reciproc în clasa de elevi. din perspectivă interdisciplinară. Integrez într-o gamă variată materiale didactice: culegeri de exerciţii. Dezvolt permanent creativitatea elevilor în cadrul orelor de limbă şi literatură română. Am elaborat proiectări didactice în variantă electronică.

Roluri asumate: -Şef al Comisiei Metodice: ”Educaţie socioumanistică”.. Dovezi despre implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt. Implicare în activităţi extracurriculare şi extraşcolare Parteneriate: Am colaborat cu cadrele didactice în scopul realizării PEI ca membru CMI şi ca membru al echipei PEI pentru clasa a IX-a. Vasile Alecsandri” din oraşul . -Coordonator de proiect ..Membru al APP (Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor) din Gimnaziul Roşietici.Presdinte al Consiliului Administrativ .Servicii vocaţionale pentru copii şi tineri” Şcoala Comunitară. . -Membru al consiliului olimpic local de evaluare. Am discutat cu părinţii practicile incluzive şi aprobarea planurilor PEI. Am organizat şedinţe publice cu părinţii. Menţin un parteneriat sănătos cu teatrul . -Membru al Comitetului Sindical.

.. în care am expus paginile importante din activitatea instituţiei. Am organizat alegerile locale ale Consiliului Local al Copiilor din .Pas cu Pas” în cadrul proiectului . Am pregătit şi desfăşurat activităţi extracurriculare. şi în clasa a VI-a.Şcoală Comunitară de succes” . Dovezi despre contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt. la conferinţa republicană a programului . în anul de studii 2013- 2014. Am participat la festivalul raional . prin imagini video. Am elaborat Curricumul modificat la Limba şi literatura română pentru elevii cu CES. în anul de studii 2014-2015.. Am elaborat o pliantă cu tematica: Dumitru Matcovschi – Lumina Demnităţii Naţionale cu care am participat la Conferinţa Pedagogică Raională. a V-a. Am elaborat PEI elevilor cu CES din cl.Obiceiuri şi tradiţii de iarnă." Am reprezentat gimnaziul. astfel pe parcursul semestrului un am obţinut ca elevii să-şi dezvolte unele dintre subcompetenţele care la început de an şcolar erau la nivel mic. Am elaborat cu colegii de gimnaziu Cartea de vizită a gimnaziului.

. •Îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale Mă preocupă continuu perfecţionarea în specialitate prin studiul individual. cît şi de Direcţia Educaţie Floreşti. prin participarea la diverse cursuri şi cercuri metodice organizate atît de administraţia gimnaziului.

Adaptarea anuală a portofoliului. Voi organiza seminar raional cu profesorii de Limba şi literatura română. Direcţii de perspectivă Participarea la seminare metodice la nivel local şi raional lucrul asupra temei de cercetare metodice. . Îmi propun să pregătesc şi să public articole din experienţa personală în presa de specialitate.

a educaţiei.”Şcoala nu înseamnă numai loc de învăţare mecanică ci şi o casă a prieteniei.” . a credinţei şi a cooperării.