You are on page 1of 29

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

3.1.1 Memberi pendapat


tentang muzik yang
didengar atau ditonton
menggunakan terminologi
muzik secara berpandu
Koleksi lagu ( pelbagai jenis lagu)
contoh: lagu aksi
lagu patriotik
muzik instrumental
muzik tradisional
muzik klasik
muzik asia
muzik popular
Standard Pembelajaran 3.1.1
Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan
contoh lagu:
Tunjukkan Aksi Hokey Pokey
Hei Kawan-kawan Suka Hati
Lagu khusus untuk permainan
tertentu. Contoh lagu : Sembunyi
Nenek Si Bongkok Tiga Mr. Windy
Man
Muzik yang mengandungi
nyanyian
Muzik yang dihasilkan untuk satu atau
lebih alat muzik tanpa vokal
Muzik instrumental boleh
dipersembahkan secara solo, duet,
ensembel muzik, muzik kamar atau
orkestra.
Muzik yang beridentitikan
masyarakat Melayu di Malaysia.
Contoh : kompang, gamelan, wayang kulit , dikir barat.
Muzik klasik yang berasal dari
negara Barat.
Contoh : Symphony No. 5 oleh Beethoven .
Muzik yang berasal dari negara
Asia seperti :
a. Ghazal dari Malaysia
b. Gamelan Bali dari Indonesia
Muzik semasa yang dikenali
ramai.
Teknik tiupan menggunakan lidah untuk mengawal penghasilan ton bagi alat-
alat tiupan.

Standard Pembelajaran 1.4.1


Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik.

Standard Pembelajaran- 1.4 .1


Melodi
Irama
Harmoni
Tekstur
Warna Ton
Ekspresi
Bentuk
Bunyi tinggi dan rendah

Standard Pembelajaran 1.1.1


Melodi ialah susunan pic secara
melintang dan berkontur.
Pic dalam melodi boleh bergerak
menuju ke arah tinggi, rendah dan
mendatar.
Pic boleh bergerak secara bertangga
atau melompat.
Melodi kaunter suatu melodi
yang dimainkan/dinyanyikan
serentak dengan melodi utama
dalam sesebuah gubahan lagu

Muzik iringan merupakan


harmoni kepada melodi

Melodi & Melodi Kaunter.flv


Diaplikasikan kepada semua yang berkaitan
dengan unsur masa dalam muzik
Detik : Detik berlaku pada setiap kiraan, sepanjang
lagu
(mengikut tempo)

Tekanan : Tekanan berlaku pada detik pertama setiap bar

Irama : Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil


daripada
gabungan bunyi panjang dan pendek

Meter : 2 3 4
4 4 4

Standard Pembelajaran
1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.2, 4.1.4
Hasil gabungan 2 pic atau lebih disusun
secara menegak dan dinyanyi/
dimainkan serentak
Lagu pusingan, lagu berkembar,
iringan kod pada melodi boleh
menghasilkan bunyi harmoni
Lapisan suara atau bunyi alat muzik
dalam sesuatu karya muzik.

solo (nipis) kumpulan


(tebal)
Tekstur ditentukan oleh pembentukan harmoni:
Monofoni : Satu bunyi yang sama
(solo, unison)

Homofoni : Melodi diiringi oleh alat seperti


piano atau gitar.

Polifoni : Dua ataupun lebih melodi


dibunyikan serentak
(lagu pusingan, lagu berkembar)
Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai
sumber seperti :
suara manusia, binatang, kenderaan, alam
semula jadi dll yang mempunyai ciri-ciri
tersendiri.

Bunyi mempunyai mutu yang berlainan


ton gelap, padat, cerah, garau, kasar,
nyaring.
Standard Pembelajaran -
1.3.1
Gabungan semua elemen deskriptif
yang menghasilkan satu ekspresi
idea muzik
Tempo - accel. / rit. / a tempo

Dinamik - p, mp, mf, f

Mud - riang/tenang/cemas/sedih

Artikulasi - legato/staccato
Kelajuan sesuatu karya muzik.
Contoh :
Tempo cepat : allegro
Tempo lambat : andante
Beransur cepat : acccelerando (accel.)
Beransur lambat : ritardando (rit.)

Standard Pembelajaran
1.1.4, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.3
Perubahan bunyi sama ada kuat atau
lembut dalam persembahan muzik. Antara
istilah yang digunakan ialah
Istilah Simbol
Makna

Piano p bunyi
lembut
Forte f bunyi
kuat
Mezzo piano mp bunyi
sederhana lembut
Mezzo forte mf bunyi
sederhana kuat
Ekspresi yang menunjukkan perasaan.
Contoh:
riang sedih tenang cemas
Merangkumi beberapa aspek
termasuk legato dan staccato:
Dalam nyanyian TheMomSong.wmv

sebutan yang jelas, pic yang


tepat ,
pernafasan mengikut frasa lagu
Dalam permainan rekorder

perlidahan (tu, du) yang betul


pernafasan mengikut frasa lagu
Sesuatu corak boleh dihasilkan melalui
gabungan beberapa pic/ton
Frasa
- satu ayat dalam konteks muzik
Seksyen, koras, rangkap
- rangkaian frasa yang dicantumkan untuk
menghasilkan satu
idea muzik yang besar (perenggan)
ABA, berulang, kontras
- segmen muzik (motif,frasa) boleh diulang dan
dipelbagaikan
- Istilah: D.C. , Fine, D.S.

-
Ekspresi-Tom & Jerry.flv