Tanjung. HASIL PEMBELAJARAN • Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pingir laut negara Malaysia • Aras 1 – Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia • Tebing tinggi . Pantai. Pentas benua • Aras 2 – Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah • Tebing tinggi . Pantai. Teluk. Pentas benua – Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya . Pulau. Pulau. Tanjung. Teluk.

Lihat Lihat Foto TEBING T Rajah TANJUNG INGGI BATU S PANTAI ISA BATU TU TELUK NGGUL GERBANG LAUT .

Melaka . Kedah . Tanjung Bidara. Dataran yang Tempat rekreasi menganjur ke laut Contoh : Tanjung Dawai.

bercerun curam dan rumah pelancongan batuan keras dan pusat rumah api Contoh : Tanjung Bungah. Pulau Pinang . Tebing batu-batan Tempat rekreasi.

Negeri Sembilan Pantai Cahaya Bulan. Kelantan .Timbunan pasir dan Permatang pasir batu kerikil sesuai untuk sepanjang pantai pelancongan Contoh : Port Dickson.

Sabah . daratan dan tiada tiupan pusat perikanan dan angin serta ombak perkelahan Contoh : Teluk Rumania. Johor Teluk Kimanis. tapak pelabuhan. Tempat air antara dua Tempat petempatan tanjung menganjur ke nelayan.

Terbentuk dari hakisan giat di dua buah gua yang terbina secara bertentangan di sesuatu tanjung .

Terbentuk akibat runtuhan gerbang laut yang berpunca dari hakisan yang berterusan .

Terbentuk akibat dari hakisan batu tinggi .

Tebing Tinggi Teluk Tanjung Batu Sisa Gerbang Laut Pantai Batu Tunggul .

Gua Gerbang Laut Batu Tunggul Batu Sisa Air Pasang Air Surut .

.

AKTIVITI PENGAYAAN 1 3. Soalan Latihan 1. AKTIVITI PENGUKUHAN 2. AKTIVITI PENGAYAAN 2 4. SOALAN OBJEKTIF .

Tebing Tinggi Teluk Tanjung Batu Sisa Gerbang Laut Pantai Batu Tunggul .

Teluk Ramunia. Tanjung Dawai. Tanjung Bungah. Pulau Pinang Johor Kedah Batu Sisa Gerbang Laut Pantai Port Dickson Batu Tunggul .