You are on page 1of 5

KAEDAH TRAFFIC

LIGHT
LANGKAH-LANGKAH :
MENENTUKAN ETR MURID TAHUN 2017

1. KIRA USAHA GURU PADA TAHUN 2016
a)Pilih satu kelas yang anda ajar pada tahun lepas

b) Ambil semua markah TOV dan semua MARKAH AKHIR
TAHUN murid.

C) Campurkan semua markah TOV murid kemudian
campurkan semua markah AKHIR TAHUN murid

d) Dah dapat jumlah kedua-duanya. Cari beza Jumlah
MARKAH AKHIR TAHUN tolak dengan jumlah markah
TOV
e) Dah dapat beza tadi, bahagikan dengan jumlah murid kelas tersebut.
f) Dapatlah usaha guru tahun lepas
g) kemudian darab dengan 10% (minima) atau 0.1
h) Campurkan usaha guru tadi dengan hasil darab 10%
MARKAH TOV MARKAH AKHIR TAHUN
60 70
50 60
50 65
70 84
80 86
310 365
365 – 310 = 55
Bahagikan dengan jumlah murid dalam kelas
55 / 5
= 11 (adalah usaha guru tahun lepas)
Tentukan ETR 2016 Darab dengan 10% @ 0.1
= 1.1
Tambahkan 10% dengan usaha guru
= 1.1 + 11

= 12.1
SETIAP TOV MURID TAHUN 2016 TAMBAH DENGAN 12
PENENTUAN ETR MURID 2017

TOV OTI 1 UP1 BEZA OTI 2 UP2 BEZA OTI 3 UP3 BEZA UPSR ETR

BIL NAMA MURID

M G M M G UP1-0TI 1 M M G UP2-OTI 2 M M G UP3-OTI3 G M G

AHMAD DZARIF DURRANI
1 60 C 68 76 B 8 77   E -77 85   E -85   85 A
BIN NAZRI
AZIQ HILMAN BIN ABDUL
2 50 C 58 68 B 10 67   E -67 75   E -75   75 B
RAHIM
AZIZUL THAQIF BIN
3 65 B 73 88 A 15 82   E -82 90   E -90   90 A
ZULKAFLEE
4 51 C 59 79 B 20 68   E -68 76   E -76   76 B
KHAULAH BINTI MOHD ARIS
LAILA BASYIRAH BINTI
5 78 B 84 91 A 7 89   E -89 95   E -95   95 A
WAHIDIN

21 ABDUL SIRHAN BIN 33 E 41 45 D 4 50   E -50 58   E -58   58 C
KAMILHAN
22 AHMAD AFIE ZIKRIE BIN 40 D 48 44 D -4 57   E -57 65   E -65   65 B
SAREZA
23 51 C 59 68 B 9 68   E -68 76   E -76   76 B
ALIF DANIEL BIN HAMZAH
4.50

4.00

3.66
3.59
3.50
3.35
3.34
3.21 3.24
TOV
3.00 2.96 2.98
UP1
2.78 1/2 THN
2.64
2.63 2.64 2.60 2.63 TRIAL
2.59
2.58 2.57
2.50 ETR
2.43 2.40
2.38
2.33 2.30 UPSR
2.26 2.26
2.21

2.00 2.04 2.02 2.04
1.91 1.93
1.90 1.93
1.76 1.73 1.76
1.67 1.70
1.57
1.50

1.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016