~ HUKUM MIM

SAKINAH ( ‫م‬
1
‫~) م‬
2/23/17

Huruf : 26 huruf Izhar Syafawi ‫ءتثجحخ‬ MIM SAKINAH ‫وإظظفهار فشففووي‬ ‫دذرزسش‬ ‫صضطظعغف‬ Dibaca Jelas ‫ق ك ل ن و هـ ي‬ /Idgham Mithlaini ‫مم‬ ‫غام ومثظل فظين | وإدغام ممتففماوثل فظين‬ ‫وإظد ف‬ Huruf : 1 huruf sahaja iaitu Didengungkan 2 harakat ‫م‬ Ikhfa’ Syafawi Huruf : 1 huruf sahaja iaitu ‫وإظخففاء فشففووي‬ ‫ب‬ Samar-samar dengung 2/23/17 2 .

Izhar Syafawi: Izhar Syafawi Apabila mim mati bertemu ‫وي‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ف‬‫ش‬‫ف‬ ‫هار‬ ‫م‬ ‫إ وظ ف‬ dengan huruf-huruf hijaiyah selain daripada huruf (‫ )ب‬dan Dibaca Jelas huruf (‫)م‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫ج‬ 2/23/17 3 .

D i b aca Izhar Syafawi Jela s ‫وي‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫هار‬ ‫م‬ ‫إ وظ ف‬ ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ز‬ 2/23/17 4 .

D i b aca Izhar Syafawi Jela s ‫وي‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫هار‬ ‫م‬ ‫إ وظ ف‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫ط‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ 2/23/17 5 .

i b aca Izhar Syafawi D Jela s ‫وي‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫هار‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫إ وظ‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫هـ‬ ‫ل‬ 2/23/17 6 .

i b aca Izhar Syafawi D s ‫وي‬ ‫ف و‬ ‫إ وظ مفهار ف‬ ‫ش ف‬ Jela ‫ي‬ ‫ء‬ 2/23/17 7 .

Idgham Mithlaini ‫مث مل فمين‬ ‫إدغام و‬ Cara mengenali O Dikenali juga sebagai : “Idgham Mithlaini” : ‫ماث ول فمين‬ ‫مت ف ف‬ ‫إدغام م‬ Mim yang pertama tiada tanda sukun Cara dan mim kedua bacaanya: ‫م‬ ada sabdu ( ) Memasukkan mim yang pertama ke dalam mim 2/23/17 8 yang kedua .

Ikhfa’ Syafawi ‫وي‬‫ف و‬ ‫فاء ف‬ ‫ش ف‬ ‫خ ف‬ ‫إو م‬ ‫ب‬ Cara bacaan: Menyembunyika Ikhfa’ Syafawi: Mim n mim mati (‫)ظم‬ mati apabila bertemu huruf ba (‫ )ب‬2/23/17 dan 9 ( ‫ )ظم‬bertemu dengan huruf ba ‫)) ب‬ dengung. .