You are on page 1of 30

BAB 9

SOSIOBUDAYA
Nama : Nur Afiqah Amani bt. Azahar
Tingkatan : 1 Berlian
Nama Guru : En. Mohd Syukri bin Sharif

INDEKS
BILANGAN PERKARA MUKA SURAT
1 PENGHARGAAN

2 OBJEKTIF

3 KAEDAH KAJIAN

4 LAPORAN

5 RUMUSAN

6 LAMPIRAN

7 RUJUKAN

PENGHARGAAN

Syukur kehadrat Illahi kerana mengizinkan saya untuk menyiapkan folio ini . Ribuan terima kasih saya
ucapkan kepada Encik Sukri bin Sharif , guru sejarah kelas kami yang sentiasa memberi kami tunjuk
ajar.Selain itu, kedua ibu bapa saya yang tidak pernah jemu memberi sokongan untuk menyiapkan tugasan
ini,juga tidak ketinggalan kepada rakan rakan sekelas yang memberi tunjuk ajar dan teguran selama proses
menyiapkan folio ini berlangsung .

• Menghuraikan kegiatan sosiobudaya karya persuratan • Menghuraikan tentang kesenian rakyat • Menyenaraikan adat resam masyarakt Melayu Tradisional . OBJEKTIF • Memerihalkan kegiatan sosiobudaya masyarakat Melayu Tradisional • Membezakan Gaya Hidup Golongan Bangsawan dengan Golongan Rakyat.

. KAEDAH KAJIAN • Kaedah Lisan Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat tambahan tentang sosiobudaya Saya telah berjumpa guru matapelajaran untuk bertanya tentang sosiobudaya • Kaedah Bertulis Saya menggunakan kaedah bertulis dengan mencari maklumat tentang Sosiobudaya di dalam buku teks Sejarah tingkatan 1.

LAPORAN .

• Kedudukan individu boleh berubah melalui dua cara : .Sosiobudaya : merangkumi corak kehidupan yang menjadi amalan syarikat Struktur Masyarakat Melayu Tradisional • Dibahagikan kepada beberapa lapisan sosial dalam sesuatu hierarki kedudukan.

. Susun lapis masyarakat disusun mengikut fungsinya dan dibahagikan kepada kumpulan pemerintah dan kumpulan diperintah .Pembahagian ini suatu cara menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap lapisan masyarakat.

kebudayaan.keamanan dan kemakmuran negeri •Membantu raja menjalankan pentadbiran Kerabat diraja •Menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja •menjadi pembesar daerah atau raja di jajahan •Membantu sultan menjalankan pentadbiran Golongan pembesar •mengerahkan rakyat buat kerja awam •Jawatan disandang secara monarki atau dilantik oleh sultan •Membantu kerajaan mendidik rakyat berakhlak mulia Kumpulan ulama •Mnjdi penasihat sultan • guru agama.kesusasteraan.kesenian Golongan pendeta •Pakar dalam ilmu pengetahuan •Mahir dalam adat istiadat Melayu . • Struktur masyarakat golongan pemerintah •Pemerintah tertinggi Sultan/raja •Tugas : memelihara perpaduan.kadi atau imam •Mahir dalam bidang salahsilah raja.

• Contohnya : perak menggunakan sistem giliran Raja / sultan Raja Raja kecil muda bongsu Raja Raja di kecil hilir tengah Raja Raja kecil kecil muda besar . • Sistem penggantian raja berbeza antara satu negeri dengan satu negeri yang lain .dan kemakmuran negeri.Raja atau Sultan • Peranan : bertanggungjawab memelihara perpaduan.keamanan.

pembuat senjata dan bahan tembikar • Sebahagiannya menjadi penghibur raja.pelombong • Bebas melakukan sebarang kegiatan • Tetap mematuhi undang-undang dan hormat adat negeri Melayu b)Hamba : golongan yang paling bawah membuat kerja-kerja berkaitan Hamba Hamba raja Hamba biasa dengan pertanian .pelakon sandiwara.Golongan diperintah a)Merdeheka: rakyat biasa yang bermastautin tetap dan orang asing Rakyat biasa • Bekerja sebagai pedagang. perlombongan berhutang pertahanan .petani.tukang ukir.pawing atau bomoh Rakyat asing • Menjadi askar upahan.pedagang.peniaga.

bahasa dan cara berpakaian Melambangkan status kedudukan yang tinggi dan membezakan dengan rakyat biasa . Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat Gaya hidup golongan bangsawan Gaya hidup golongan rakyat Diamalkan di istana oleh raja dan kaum kerabatnya Diamalkan di luar istana Mengamalkan gaya hidup unik tersendiri Merangkumi adat istiadat.

 Upacara yang diamalkan oleh golongan bangsawan .

ziarahi • Tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah • Tuan rumah mempersilahkan tetamu masuk . lalu dihamparkan tikar • Tepak sirih disorongkan dan makan minum dihidangkan • Sebelum makan . tangan kanan digunakan untuk menyuapkan makanan • Ketika makan. • Gaya hidup golongan rakyat Amalan budaya menziarah . . mereka kurang berbual atau ketawa kerana dianggap tidak sopan . mereka membasuh tangan dan membaca doa.

Kegiatan Sosiobudaya .

Kegiatan Sosiobudaya : Golongan penghibur di istana Karya Persuratan .

• Sastera lisan memberi hiburan dan nasihat . Sastera Lisan • Disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang . • Antara sastera lisan : .

• Mempunyai seni muzik yang boleh dibanggakan.• Kesenian Rakyat • Merupakan hasil ciptaan rakyat. hadrah dan gamelan . nafiri . kompang . . dan gong Antara jenis kesenian rakyat . seruling . • Alat alat muzik yang digunakan ialah rebana ubi .Contohnya.

Rumah melayu Rumah melayu dipengaruhi oleh unsur dari luar alam Melayu : .

Seni tekat dan seni tekun Seni mempertahankan diri .

Adat Resam • Amalan yang ditetapkan oleh masyarakat dan diwarisi secra turun temurun. • Antara adat resam yang diamalkan sehingga hari ini Adat perkahwinan .

Adat menyambut kelahiran bayi Adat berkhatan .

berkelakuan sopan.Pendidikan Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia. bertatasusila dan berhemah tinggi Pendidikan tidak formal : Pendidikan formal : .

Rumusan • 1. • 3. Harus menghormati dan mematuhi undang-undang. Harus mengamalkan budaya kekitaan • 4. Berbangga dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka • 2. Meneruskan dan mempertahankan identiti bangsa .

LAMPIRAN .

Lampiran Singgahsana Istana Perlis Pending Bengkung Penglipur Lara Bersalam sambil mencium Keris Raja Semangat bergotong tangan merupakan salah Kalung royong membina rumah satu cara menghormati .

Tarian Ulik Mayang Tarian Zapin Tarian asyik Tarian Kuda Tarian Kepang Canggung Tarian Joget .

Gasing Uri Kompang Hadrah Rebana ubi Serunai Rumah Minangkabau Hasil tekat seni .

Barang keperluan untuk majlis cukur Silat merupakan seni Majlis perkahwinan jambul mempertahankan diri yang dapat Pengantin bersanding di atas membantu sesorang menghadapi pelamin musuh .

my/2009/07/sosio-budaya.blogspot.Rujukan • Buku teks Sejarah Tingkatan 1 ( Bab 9 – Sosiobudaya ) – mukasurat 159 - 175 Internet di laman web : a) https://cgazmantj.html .wordpress.com/nota-tingkatan-1-bab-9/ b) http://sejarahtingkatan1.