STEPPE

STEPPE
• Uri ng damuhang may ugat na mababaw o
shallow-rooted short grasses.
• Matatagpuan sa mga lugar na may
temperaturang katamtaman at subtropikal
sa hilaga at timog ng hemispero.Malawak na
madamong kapatagan at kapansin-pansin
ang kawalan ng mga puno rito, maliban na
lamang sa mga lugar na malapit sa mga 
katawang-tubig, gaya ng mga ilog at lawa.
Maaaring may katuyuan ang steppe at
depende sa latitud at panahon ang uri ng
damong tumutubo rito. Masasabing ang
steppe ay medyo tuyot upang magkaroon
ng kagubatan, ngunit di-naman gaanong
PRAIRIE
PRAIRIE
• Lupaing may
damuhang mataas na
malalim ang ugat o
deeply-rooted tall
grasses.
• Russia, Manchuria at
SAVANNA
SAVANNA
• Lupain ng pinagsamang
damuhan at kagubatan
• Myanmar at Thailand
• Ang mga taong
naninirahan sa mga
steppe, prairie at savanna
ay kadalasang nakatuon sa
pagpapastol at pag-aalaga
ng mga hayop tuladng
baka at tupa na
pinagkukunan nila ng lana,
karne at gatas.
• Ang mga lambak-ilog at
BOREAL FOREST o TAIGA
BOREAL FOREST o TAIGA

• Rocky mountanuos
terrain
• Coniferous ang mga
kagubatang ito bunsod
ng malamig na klima
dahil sa presipitasyon na
maaring nasa anyong
TUNDRA or Treeless Mountain Tract
TUNDRA o Treeless
Mountain Tract
• Kakaunti ang mga
halamang tumatakip at
halos walang puno sa
lupaing ito dahil sa
malamig na klima.
• Mga lupaing malapit sa
baybayin ng Arctic
RAINFOREST
TROPICAL FOREST
• Matatagpuan sa mga bansang torrid zone
ang biniyayaan ng rainforest dahil sa
mainam na klima nito na halos may
pantay na tag-ulan at tag-araw.
• Mga gubat na mayroong mataas na antas
ng pag-ulan
•  Ang mga tropikal na maulang gubat at
tinatawag na "Hiyas ng Mundo“ at "ang
pinakamala- king parmasya", dahil sa
dami ng mga likas na gamot na
natuklasan dito. Ang rainforest ay
naglalabas ng 28% ng lahat