You are on page 1of 9

ISU-ISU GURU MELANGGAR ETIKA DAN

INTERIGITI KEGURUAN

MECIUS MARIUS
PISMP GSTT BM SEM 8

.

TIDAK MENGAJAR ??? .

.

.

.

 Gangguan emosi.FAKTOR BERLAKUNYA PELANGGARAN ETIKA DAN INTEGRITI  FAKTOR DALAMAN  Kurangannya Pegangan Agama  Kurang motivasi dari dalaman guru.  Sifat yang tidak ikhlas  FAKTOR LUARAN  Tekanan beban kerja  Murid yang tidak menghormati guru  Kurang galakan dan pemantauan dari pentadbir  Jarak sekolah dan keadaan persekitaraan  Pengaruh rakan-rakan sejawat .

CADANGAN LANGKAH MENGATASI  NASIHAT DAN KAUNSELING DARI PIHAK PENTADBIRAN  PENGUATKUASAAN PERATURAN  TINDAKAN YANG LEBIH TEGAS  INSENTIF/ ANUGERAH BAGI GURU YANG MENUNJUKKAN PRESTASI BAIK  PROGRAM PENDIDIKAN GURU .

Mengikut pengertian Kamus Dewan (2005) etika bermaksud satu sistem dasar akhlak. Kesimpulannya…… selaku seorang guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta boleh dicontohi oleh murid. Oleh itu. adat atau tingkah laku atau kesusilaan. guru haruslah jelas tentang kod etika dan akauntabiliti keguruan. Guru adalah orang yang selalu mendapat perhatian walau di mana mereka berada. .