You are on page 1of 11

TEKNOLOGI

MAKLUMAT
NAMA : LEE TEIK KHENG
UNIT : SEJARAH PISMP SEM2 AMBILAN 2016

• Pada asalnya. • Namun lama kelamaan aplikasinya telah berkembang ke hampir semua sektor urusan harian kita. menyebar dan memapar maklumat. bentuk suara. paparan visual. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT • Teknologi maklumat boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah. • Tanpa kecanggihan teknologi maklumat kita tidak akan dapat menarik masuk pelabur asing ke negara kita. pergerakan atau dalam bit. • Maklumat tersebut boleh wujud dalam pelbagai bentuk samada bentuk fizikal contohnya kertas dan buku. . teknologi ini wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan.

KEGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT) DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN Perniagaan Perdagang Pendidikan an Hiburan IT Komunikasi Pelancong Perubatan an .

bersesuaian. . dan berfikrah bagi suatu proses peningkatan kecekapan serta keberkesanan P&P.2003) menggariskan 3 dasar utama ICT dalam pendidikan. DASAR UTAMA ICT DALAM PENDIDIKAN mengutamakan penggunaan ict peranan dan fungsi literasi ICT untuk untuk ICT sebagai semua pelajar meningkatkan kurikulum dan alat produktiviti P&P • Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang. PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN • (Kementerian Pelajaran Malaysia.

APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN .

• Melalui penggunaan e-mel juga. KOMUNIKASI • Mail Elektronik (E-mel) merupakan antara perkhidmatan internet yang digunakan dengan meluas. guru dengan pelajar - kumpulan perbincangan untuk bersoaljawab. bincang soalan dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan . 1.

PEROLEHAN MAKLUMAT • Terdapat banyak maklumat yang menarik dan pelbagai untuk guru dan pelajar dalam internet. • Maklumat-maklumat ini sentiasa dikemaskini -maklumat yang dipaparkan sentiasa terkini dan tepat • Maklumat-maklumat yang boleh diakses -memudahkan guru dan pelajar mencari maklumat . 2.

• Proses penyiaran melalui internet adalah lebih cepat dan murah berbanding dengan saluran tradisional. 3. PENYIARAN MAKLUMAT • Guru dan pelajar boleh menyiarkan bahan-bahan dalam internet. • Hasil kerja pengajar dan pelajar boleh dihantar ke internet • Dapat membuat penilaian terhadap sesuatu .

PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM TALIAN (E-LEARNING ) • Satu teknologi yang digunakan secara meluas dalam pendidikan • Adalah pembelajaran jarak jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi komputer • E-learning membolehkan pelajar untuk belajar melalui komputer dan juga sebagai suatu bentuk pembelajaran berasaskan web . 4.

KESAN POSITIF Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat : • meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran • tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran • P & P lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan • mempertingkatkan kualiti pengajaran • mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat .

KESAN NEGATIF • Kepakaran guru yang terhad • Kekurangan khidmat sokongan • Masalah isi kandungan dalam internet • Masalah maklumat yang tidak tepat • Masalah mencari maklumat • Masalah hakcipta • Masalah menghasilkan pembelajaran secara talian • Kekurangan peralatan • Pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi .