Kesan Penjajahan Barat

di Indo china

Penjajahan barat di Vietnam  Kolonialisme merujuk kepada penguasaan politik secara rasmi oleh sesebuah kuasa besar ke atas sesuatu wilayah lain yang merangkumi aspek politik.Kolonialisme berkait rapat dengan dasar imperialisme yang dijalankan oleh kuasa penjajah dengan tujuan meluaskan kuasa.  Antaranya ialah penghapusan sistem feudal. ekonomi dan sosial. pengaruh serta mendapatkan kekayaan hasil bumi kawasan yang dijajah. pengenalan ekonomi komersial dan perubahan pendidikan ala barat yang mementingkan bahasa Perancis dan agama Kristian.  Perubahan dasar telah dilaksanakan oleh Perancis sehingga mengubah hampir keseluruhan sistem politik dan struktur sosioekonomi. .

 sebelum kehadiran Perancis.Politik  Koloniaslisme Perancis ke atas Vietnam bermula pada 1885 telah mengubah sistem beraja kerajaan tersebut setelah dua abad ia diamalkan. Agama Buddha turut meletakkan maharaja Vietnam sebagai suci. Unsur agama ini telah memperkuatkan lagi kuasa pemerintahannya.  Namun begitu. sistem feudal yang diamalkan sebelum itu dihapuskan secara berperingkat- peringkat. kekuasaan maharaja Vietnam meliputi hampir keseluruhan aspek politik. selepas penjajahan Perancis ke atas Vietnam. sosial dan ekonomi. .

 Di dalam undang-undang ini. pada tahun 1926.Ekonomi  Penguasaan Perancis ke atas Vietnam pada tahun 1885 telah mengubah ekonomi bercorak tradisional kepada ekonomi komersial. Manakala pada tahun 1927. Jawatan Pemeriksaan Buruh telah diwujudkan dan ditugaskan untuk mengkaji keadaan buruh secara umum. Selain itu. .  Akibat kemelaratan yang ditanggung oleh petani telah membawa kepada pengenalan undang-undang buruh pada tahun 1918 oleh Perancis.   Namun terdapat beberapa sebab yang telah menyebabkan petani ini miskin dan dibebani hutang. Jabatan Penyiasatan Buruh pula ditubuhkan bagi menyelidiki keadaan buruh sama ada melibatkan orang tempatan atau Eropah terutamanya dalam bidang pertanian.  Permintaan tinggi pasaran dunia terhadap beras dan getah merancakkan lagi pembukaan beratus-ratus ladang getah dan aktiviti penanaman padi di Sungai Mekong. industri dan komersial. sistem kerah telah dihapuskan pada tahun 1923 dan setiap pekerja perlu diberikan upah. Jabatan ini juga bertujuan untuk melindungi nasib buruh dari dianiaya oleh majikan.Undang-undang ini mendapat tentangan hebat daripada golongan kapitalis.

 Perancis menubuhkan sekolah-sekolah Khatolik dalam melahirkan masyarakat Vietnam yang taat kepada pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan Presiden Vietnam Selatan iaitu Diem (berpendidikan Perancis dan beragama Khatolik).sosial  Semasa penjajahan Perancis di Vietnam. agama Kristian dijadikan medium untuk mempengaruhi penduduk yang tidak berpuas hati terhadap pemerintahan kolonial. Malah. . pelajar- pelajar lepasan sekolah ini berpeluang menjawat jawatan dalam pentadbiran kerajaan di peringkat rendah.  Kesan jangka masa panjang pula dilihat apabila pelajar Vietnam yang beragama Khatolik mula mentadbir negara Vietnam selepas kemerdekaan.