You are on page 1of 52

2. Cerca i accés a la informació.

02

Documentació i sistemes d’informació
Curs 2016-17
Javier Guallar 1

Fonts d’informació. Exemple
• Exemple (del llibre “Mejorar las búsquedas de
información”):
• Si nos interesa conocer el significado técnico del
concepto «terrorismo» y desconocemos una fuente
concreta donde encontrar la respuesta, podemos
usar el buscador Google, seguramente la fuente
secundaria más utilizada hoy en día.
• Para esta consulta el buscador nos proporciona
aproximadamente 7.670.000 páginas web, de las
que una de las primeras es la enciclopedia
Wikipedia, que es una obra de consulta primaria.

Fonts d’informació. Concepte
“Fonts d’informació són els recursos necessaris per a poder
accedir a la informació i al coneixement en general”
(Isabel Villaseñor)

“Fonts d’informació són els materials originals o elaborats que
aporten notícies o testimonis a través dels quals s’accedeix
al coneixement, qualsevol que aquest sigui.” (Gloria Carrizo)

Poden ser documents, persones o institucions: Una font
d'informació pot ser un llibre, una biblioteca o una
persona.

Fonts d’informació. Tipologia
• Les fonts d’informació es poden classificar a partir de
diversos criteris.

• El model més freqüentment utilitzat és el criteri del grau
d’informació.

• Aquest criteri classifica les fonts segons el grau d’elaboració
o nivell d’informació que proporcionen, en fonts
d’informació primàries i fonts d’informació secundàries.
• Alguns autors inclouen les obres de referència (també
anomenades obres de consulta) dins de les fonts primàries, i
altres les consideren una tipologia específica.

Fonts d’informació.Tipologia

Fonts d’informació primàries
• Proporcionen informació nova, original i final, i
no remeten ni complementen cap altra font.
• Proporcionen la resposta final a una necessitat
d’informació concreta
• Exemples: llibres, articles de revistes, diaris, la
majoria de webs, (les obres de referència)...

. anuaris. estan compreses dins de les obres primàries. directoris. diccionaris. per altres són una categoria independent. • Per alguns autors. guies. • Exemples: enciclopèdies. com. quan). on.. Tipologia Obres de referència (obres de consulta) • Són qualsevol document.. font o servei que serveix per a resoldre dubtes i iniciar el coneixement d’una matèria (dona resposta a les preguntes qui.

. directoris web. sinó que remeten a una font primària. • Per tant.. quan desconeixem a quina font es troba la informació que necessitem. catàlegs de biblioteques. . utilitzarem primer una font secundària • Exemples: cercadors. bibliografies.Tipologia Fonts d’informació secundàries • No contenen informació final o original. la que ens pot proporcionar la informació. Fonts d’informació. bases de dades.

Tipologia Altres criteris Internacional Nacional La cobertura geogràfica Autonòmica Local En paper El format o suport Digital Audiovisual El tipus d’informació que General Especialitzada presenten .

• Per exemple. en paper. al seu torn. Tipologia • Cal tenir present que. una enciclopèdia del cinema espanyol. cada una d’aquestes classificacions permet fer múltiples combinacions entre si. es podria classificar així: – segons el grau d’informació: primària i obra de referència – segons el format o suport: en paper – segons la cobertura geogràfica: nacional – segons el tipus d’informació: especialitzada .

aquests continguts són dipositats en grans bases de dades i ordenats (categoritzats i indexats). 2a. Un cop capturats. . Els cercadors Cóm funcionen? Tres fases: 1a. Els cercadors o motors de cerca són robots (també anomenats aranyes o spiders) que capturen els continguts de la Xarxa.

És molt important l’ordenació dels resultats. ja que la majoria de vegades no passem dels primers resultats de la llista. . Els cercadors Cóm funcionen? 3a. Quan una persona fa una consulta. el motor cerca en aquests continguts. i ofereix una llista de resultats quasi instantàniament.

google. Els cercadors Google www.com Exalead www.yahoo.es/ Bing www.search.com/search Yahoo! es.com/ .bing.exalead.

google. www.es Google .

Google: els resultats Titol Text curt de descripció o snippet URL Tècniques de SEO (Search Engine Optimization): Aconseguir que el nostre web aparegui en els primers resultats d’una cerca a Google per les “paraules clau” que ens interessen. .

ar (Argentina) www.google.google.de (Alemanya) www.google.uk (Regne Unit) .co.google.fr (França) www.com.it (Itàlia) www.google.google.co.jp (Japó) www.google.nl (Holanda) www.Adreces de Google per països www.

Funcions de cerca Funcions equivalents a cercar per filtres de la cerca avançada: Site: cerca dins d’un lloc web determinat (filtre per col·leccions) Exemple: site:www.com Allintitle: cerca dins del títol (filtre per camps del registre) Exemple: allintitle: turisme catalunya Allinurl: cerca a la URL (filtre per camps del registre) Exemple: allinurl: turisme catalunya Filetype: Cerca en fitxers determinats (pdf.elpais.es . ppt…) (filtre per format) Exemple: publicidad mujer filetype:pdf www.google.

Altres funcions www. ex: 240+5*2 informació de vols: sabent el codi del vol. ex: mapa tarragona calculadora: introduir el càlcul.es hora o time i un lloc geogràfic. exemple: time new york tiempo o clima i un lloc geogràfic (ciutat. exemple.google. ex: bcn to mad . define: rss mapa i un lloc geogràfic. pais) exemple: clima barcelona salida del sol i un lloc geogràfic: ex: salida del sol madrid puesta del sol ídem define: definicions de paraules. ex: vy7825 cercar vols entre ciutats.

google.com/support/websearch/bin/answer.html .google.google.com/support/websearch/bin/answer. Ajuda http://www.google.py?answer=35890 Pàgina de resultats.com/support/websearch/bin/answer. Ajudes de Google Cerca bàsica. Ajuda http://www.google.com/websearch/answer/2466433?p=adv_operators&hl=es&r d=1 “Trucos y sugerencias” https://www.google.html Operadors de cerca https://support.com/intl/es/help/features.com/intl/es-419/insidesearch/tipstricks/all.py?answer=134479 Cerca avançada. Ajuda http://www.py?answer=35891 Funcions de cerca http://www.

. influència.) és un dels principals indicadors per valorar la seva importància. treballs acadèmics.. .. com ara: articles de revistes científiques.. un autor . Les cites que ha rebut un treball acadèmic (i una revista..es/ Google Scholar és un cercador especialitzat en cerques d’informació acadèmiques o científiques. manuals docents..Google Scholar (Google acadèmic) http://scholar. impacte. i també ofereix dades sobre la projecció o importància d’un treball mitjançant les cites. Permet localitzar informació acadèmica sobre un tema o un autor.google. informes tècnics. tesis doctorals.

google.Google Scholar (Google acadèmic) http://scholar.es/ .

Recepció de les informacions (per exemple.google.com/alerts?hl=es Les alertes són un tipus de producte o servei de seguiment d’informacions. Dues fases: 1.Configuració de l’alerta 2. Permeten rebre la informació (que prèviament hem demanat). i no buscar-la o trobarla navegant (Recepció d’informació). per correu electrònic) Important: un consell és refer l’alerta en funció dels resultats obtinguts .Alertes de Google http://www.

com/alerts?hl=es .Alertes de Google http://www.google.

com/alerts?hl=es .google.Alertes de Google http://www.

Alertes de Google http://www.com/alerts?hl=es .google.

Alertes de Google http://www.com/alerts?hl=es .google.

Alertes de Google http://www.com/alerts?hl=es .google.

com/alerts .Talkwalker Alerts http://www.talkwalker.

Talkwalker Alerts http://www.talkwalker.com/alerts .

És una font secundària.) d’una biblioteca (o d’un conjunt de biblioteques). Habitualment presenta sistemes de cerca simple i avançada. Cds. Catàlegs de biblioteques El catàleg és la llista de totes les obres (llibres. De cada obra ens apareix una breu descripció bibliogràfica i topogràfica. DVDs. etc. és habitual que es puguin demanar en préstec interbibliotecari. revistes. Fa d’intermediari entre nosaltres i tots els documents de la biblioteca. Si els documents no són a una biblioteca. .

Catàlegs de biblioteques La cerca es pot fer per tots o per cada un dels camps del registre d’un document: • Paraula clau (tots els camps) • Títol • Autor • Matèria • Signatura • ISBN • Títol de revista .

títol. Cerca per paraula clau: • La consulta per paraula clau es realitza a partir de qualsevol paraula de qualsevol dels camps (autor. Catàlegs de biblioteques Cerca per matèria: • Cada biblioteca escull un llenguatge controlat per representar el contingut de l’obra que està catalogant (per al catàleg de la URL s’ha triat la Lemac). matèria. . • Els resultats de la cerca per paraula clau generalment s'agrupen per rellevància per tal de mostrar en primer lloc els títols més apropiats. nota) i en qualsevol ordre.

Catàlegs de biblioteques Cerca per matèria o paraula clau?: Solem usar la cerca per paraula clau quan: • volem un resultat ràpid i no massa acurat o específic • busquem algun document que conté un terme molt específic i volem provar sort. que s’ajusta més a les necessitats informatives que tenim. . El resultat de la cerca per paraula clau és més ampli. Usem la cerca per matèria quan busquem un resultat més acurat.

Catàlegs de biblioteques Opcions habituals per limitar la cerca: • Ubicació • Tipus de material • Any de publicació • Paraules de títol/autor/matèria Opcions habituals per ordenar els resultats de la cerca: • Rellevància • Títol • Any • Autor • Signatura • Tipus de material .

ub.edu/ . CRAI UB Catàleg del CRAI de la Universitat de Barcelona http://crai.

OPAC: Online public access catalog Més opcions .

edu/ Posicionals: NEAR Truncament: * . OR.ub. CRAI Operadors de cerca UB al Catàleg del CRAI de la UB Booleans: AND. AND NOT Frase exacta: entre cometes http://crai. ? . ** .

ub.edu/ . Opcions de cerca Consulta a la Cerca ràpida http://crai.

Opcions de cerca Consulta a la Cerca avançada FILTRE PER CAMPS DEL REGISTRE FILTRE PER COL·LECCIONS FILTRE PER FORMAT FILTRE PER COL·LECCIONS FILTRE TEMPORAL http://crai.ub.edu/ .

Opcions de cerca Consulta a l’opció: Altres cerques http://crai.ub.edu/ .

Opcions de cerca Resultats d’una cerca http://crai.edu/ .ub.

Serveis de préstec CRAI UB .

Préstec de documents Serveis de préstec CRAI UB (UB) Es poden prestar tots els documents de la biblioteca. rars o preciosos • Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables • Documents molt consultats • Tesis i tesines no publicades (sense permís de l’autor) • Materials cartogràfics • Altres documents . tret dels que en poden ser exclosos per la seva naturalesa: • Obres de referència • Revistes • Documents antics. en qualsevol suport.

•Es poden reservar un màxim de 8 obres simultanis •Quan l’obra reservada arriba a la biblioteca s’avisa l’usuari via correu electrònic que pot passar a recollir-la. • Les reserves es poden sol·licitar:  via web des d’“El meu compte” del Catàleg de les biblioteques del CRAI de la UB  personalment en qualsevol dels taulells de préstec excepte . Préstec de documents Serveis de préstec CRAI UB (UB) Reserves de document: •Es pot escollir la biblioteca on es volen recollir. •La reserva es cancel·la el 4t dia.

csuc.cat/ .csuc.Préstec consorciat http://www.Catàleg col·lectiu http://ccuc.cat/ca/biblioteques-cbuc/prestec-consorcia t-pica . Préstec consorciat catàleg col·lectiu Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) .

Participen en Biblioteques del PUC el PUC •UB •URV •UAB •UOC •UPC •URL •UPF •UVIC-UCC •UdG •Biblioteca de Catalunya •UdL .

csuc. Préstec consorciat http://ccuc.Catàlegs col·lectius.cat/ .

http://ccuc.cat .csuc.

Préstec consorciat de documents Demanar el títol Comprar-lo (Amazon) .

Préstec consorciat de documents .

Préstec interbibliotecari (PI) • Permet localitzar i l'obtenir original o còpia de qualsevol tipus de document que no es trobi a les biblioteques de la UB ni a través del servei de PUC.edu/serveis/prestec-interbibliotecari/ • Algunes condicions: en general els documents originals no poden sortir de la Biblioteca. http://www. • Cal estar registrat i actualitzat a la base de dades del Servei de Préstec interbibliotecari del CRAI de la UB.bib. servei amb cost http://crai.ub.ub.edu/coneix-el-crai/estrategia-qualitat/marc- normatiu/tarifes-modalitats-pagament .

bnc.net .gencat. Altres catàlegs de biblioteques Biblioteca de Catalunya www. Tarragona i Terres de l'Ebre argus.cat Aladí: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals sinera.cat Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya beg.diba.gencat.cat Argus: Catàleg de les Biblioteques públiques de Girona.biblioteques. Lleida.

es .csic.bne.es/es/Catalogos Catálogo de Bibliotecas Públicas www.crue.org Consejo Superior Investigaciones Científicas aleph.Biblioteca Nacional de España www.mcu.es/bibliotecas/MC/CBPE Catálogo Colectivo de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias) rebiun.