You are on page 1of 35

PENGOPERASIAN

PENTAKSIRAN ALTERNATIF SEKOLAH RENDAH
(PASR)

KOMPONEN
KOMPONENPBS
PBS
MURID
MURIDBERKEPERLUAN
BERKEPERLUANKHAS
KHAS
(MBK)
(MBK)MASALAH
MASALAH
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
PERINGKAT RENDAH
PERINGKAT RENDAH

Bukan
Akadem
Akadem
ik
Pentaksiran
Pusat ik
Pentaksiran
(Pentaksiran Aktiviti
• Pentaksiran Bersepadu Alternatif Jasmani,
yang dapat menggalakkan sekolah Sukan dan • Dilaksanakan
penglibatan & pembelajaran sepenuhnya oleh
bermakna melalui beberapa Rendah – Kokurikulum sekolah bagi
elemen kemahiran dalam PASR) SEGAK,
situasi sebenar kehidupan
Pentaksiran Pentaksiran Kokurikulum &
Ekstrakurikulum
Sekolah Psikometrik
• Dilaksanakan oleh
• Dilaksanakan sepenuhnya kaunselor
oleh sekolah bagi semua menggunakan
mata pelajaran instrumen daripada LP
• Pentaksiran untuk untuk melihat
pembelajaran kebolehan semula jadi
dan yang diperoleh

3

JENIS CALON JENIS CALON .

CALON PASR Murid Berkeperluan Khas (MBK) Masalah Pembelajaran yang:  mengikuti KSSR PK Tahap 2  berada pada tahun akhir persekolahan  berumur tidak melebihi 14 tahun pada 1 Januari tahun pentaksiran  MBK yang mempunyai kad OKU  mendaftar PASR sahaja .

INSTRUMEN BERSEPADU INSTRUMEN BERSEPADU PASR PASR .

Bahasa Inggeris * Calon boleh memilih satu daripada empat komponen Kemahiran Hidup yang ditawarkan iaitu:  Masakan  Penternakan  Perkebunan  Jahitan . Kemahiran Hidup Asas* 2. Pendidikan Sains. Sosial dan Alam 2. Bahasa Melayu 1. PROKHAS 1 PROKHAS 2 Gabungjalin hasil pembelajaran 3 mata Gabungjalin hasil pembelajaran 2 mata pelajaran: pelajaran: 1. Matematik Sekitar 3.

ELEMEN ELEMENKEMAHIRAN KEMAHIRAN .

Projek Pendidikan Khas 1 PROKHAS 1 .

Projek Pendidikan Khas 2 PROKHAS 2 .

JADUAL JADUAL KERJA KERJA PASR PASR .

PERKARA PROKHAS 1 PROKHAS 2 SPI Pelaksanaan PASR MBK Tahun 2016 23 Februari 2016 Surat Siaran LP untuk muat turun Instrumen Contoh 26 Februari 2016 dan Panduan Penskoran Mesyuarat Penyelarasan Penataran PASR MBK 25 Februari 2016 Masalah Pembelajaran Pendaftaran calon PASR Tahun 2016 1 Mac .30 April 2016 Surat Siaran Penyediaan Bahan 13 Jun 2016 .

KPK dan KPN Mesyuarat Penyelarasan Tugasan 22 .7 Oktober 2016 Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan dan 26 Julai 2016 27 Sept 2016 Penskoran bersama KPK dan KPN Mesyuarat Penyelarasan Pemeriksaan dan 27 .26 Ogos 2016 peringkat daerah/sekolah Pentadbiran PASR 4 Julai .30 Sept 2016 Penskoran peringkat daerah dan sekolah . SPSPK.2 Sept 2016 5 Sept .24 Jun 2016 24 . PERKARA PROKHAS 1 PROKHAS 2 Muat turun Instrumen dan Panduan 20 Jun 2016 22 Ogos 2016 Penskoran Mesyuarat Penyelarasan Tugasan bersama 21 Jun 2016 23 Ogos 2016 Pegawai Meja SPP.29 Julai 2016 28 .

PERKARA PROKHAS 1 PROKHAS 2 Moderasi Pemeriksaan dan Verifikasi Skor 10 . PS. PAJSK dan 14 – 16 November 2016 PPsi Pengumuman Keputusan PASR 17 November 2016 .14 Oktober 2016 peringkat sekolah Kemasukan Skor ke dalam sistem 16 .21 Oktober 2016 Percetakan pelaporan PASR.

FUNGSI FUNGSI .

PERANAN LEMBAGA PEPERIKSAAN LP bertanggungjawab bagi perkara-perkara berikut: Format Pentaksiran Instrumen Pentaksiran Panduan Penskoran Peraturan Pentadbiran Penjaminan Kualiti .

PERANAN SEKOLAH Sekolah bertanggungjawab bagi perkara-perkara berikut:  Memperbanyakkan instrumen pentaksiran  Menyediakan Jadual Kerja peringkat sekolah  Mentadbir PASR mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP  Memeriksa evidens calon berpandukan panduan penskoran  Membuat moderasi pemeriksaan skrip jawapan  Membuat verifikasi skor  Menghantar skor PASR ke LP  Mengeluarkan pelaporan berdasarkan Format Pelaporan PASR  Menjaga keselamatan instrumen pentaksiran dan panduan penskoran .

PENTADBIRAN PENTADBIRAN .

DOKUMEN PANDUAN PENTADBIRAN PASR .

PERSONEL SINGKATAN GURU BESAR GB PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS PKPK PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS PPK GURU MATA PELAJARAN GMP GURU LANTIKAN GURU BESAR GLGB GURU KELAS GK SETIAUSAHA PEPERIKSAAN SUP STAF SOKONGAN SS . PERSONEL PENTADBIRAN Personel Pentadbiran bertanggungjawab untuk penyediaan instrumen pentaksiran dan melaksanakan penjaminan kualiti PASR.

PERSONEL PENTAKSIRAN Personel Pentaksiran bertanggungjawab untuk melaksanakan pentaksiran. memberi skor dan membuat verifikasi skor calon PASR. menjalankan pemeriksaan. PERSONEL SINGKATAN KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (Guru Besar) KPS KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN (Penolong Kanan Pendidikan Khas/Penyelaras Pendidikan Khas/guru lantikan KPMP Guru Besar) PENTAKSIR MATA PELAJARAN PMP (Guru Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Khas) KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN KPK (dilantik oleh LP) KETUA PENTAKSIR NEGERI KPN (dilantik oleh LP) .

Panduan Pentadbiran. .  Akta Rahsia Rasmi hendaklah ditandatangani sekali sahaja dalam tahun semasa.  Akta Rahsia Rasmi yang telah ditandatangani hendaklah disimpan oleh Guru Besar sehingga enam bulan dari tarikh pengeluaran pelaporan PASR. evidens calon dan penyimpanan skor calon hendaklah dilantik dan menandatangani Akta Rahsia Rasmi 1972. PROSEDUR KESELAMATAN  Semua Personel Pentadbiran & Pentaksiran PASR yang menguruskan pengendalian pentaksiran.

AKTA RAHSIA RASMI 1972 .

Semua instrumen PASR adalah dokumen terperingkat (TERHAD). Mencetak dan memperbanyak instrumen pentaksiran SUP / GLGB 2 dan panduan penskoran. . PENGENDALIAN DOKUMEN BIL AKTIVITI TINDAKAN Memuat turun instrumen pentaksiran dan panduan 1 penskoran mengikut mata pelajaran menggunakan komputer yang dikhaskan di premis sekolah / kerajaan SUP / GLGB serta menyimpannya dalam media storan. Petugas Pentaksiran bertanggungjawab terhadap kerahsiaan instrumen PASR.

PENGENDALIAN DOKUMEN BIL AKTIVITI TINDAKAN Menyediakan almari berkunci dan diletakkan di bilik GB 3 berkunci di premis sekolah. Menyimpan instrumen pentaksiran dan panduan penskoran di dalam almari berkunci dan diletakkan di bilik berkunci. . Menyerahkan instrumen pentaksiran dan panduan PKPK / PPK 4 penskoran kepada Pentaksir pada hari pertama bermulanya tempoh tugasan bagi setiap instrumen bersepadu.

PENJAMINAN PENJAMINAN KUALITI KUALITI .

DOKUMEN PENJAMINAN KUALITI PASR .

JPN. PPD. GURU BESAR .PENJAMINAN KUALITI PIAWAIAN MENENTUKAN KUALITI PASR MENGIKUT GARIS PANDUAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN DILAKSANAKAN OLEH PERSONEL PENTADBIRAN DAN PENTAKSIRAN LANTIKAN LP.

. MATLAMAT PENJAMINAN KUALITI  Guru pentaksir melaksanakan PASR mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh LP.  Skor yang diperoleh oleh murid adalah skor yang autentik serta mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.

AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI 1 PEMENTORAN 2 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN 4 PENYELARASAN .

TANGGUNGJAWAB PERSONEL PENTADBIRAN MEMBERI TAKLIMAT TAKWIM MENJALANKAN PEMANTAUAN PANDUAN PENTADBIRAN PENTADBIRAN MEMBANTU INSTRUMEN PENYEDIAAN PERATURAN PENTADBIRAN MENGIKUT GARIS INSTRUMEN ARAHAN TUGASAN PANDUAN DAN TEMPAT .

TANGGUNGJAWAB PERSONEL PENTAKSIRAN • mengenai ilmu pentaksiran dan pemeriksaan skrip MEMBERI LATIHAN MEMBERI LATIHAN jawapan MENJALANKAN MENJALANKAN MODERASI • memastikan keseragaman dan ketekalan MODERASI PEMERIKSAAN pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran PEMERIKSAAN MENJALANKAN VERIFIKASI • memastikan skor yang diberikan kepada calon SKOR menepati keupayaan dan prestasi murid • Ketidakakuran dilaporkan kepada Guru Besar / MEMBUAT LAPORAN JPN / PPD .

PELAPORAN PELAPORAN PASR PASR .

.

ASIH MA K ERI T .